Per

Flere blir tatt for å kjøre ulovlig

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Av Hallfrid Simonsen   03.07.2012 07:45

Oslo (NW): Mer effektive kontrollmetoder gjør at Statens vegvesen får tatt flere som kjører ulovlig i trafikken.

 

De siste årene har vegvesenet tatt i bruk skiltlesere for å skanne bilskilt. Skiltene sjekkes opp mot mange ulike databaser, og i løpet av brøkdelen av et sekund får kontrollørene beskjed om noe ikke er i orden.

– Vi vinker bare inn de kjøretøyene som skulle vært avskiltet og som dermed kjører ulovlig. Bilister som har alt i orden, merker ikke noe til kontrollen, sier avdelingsdirektør Kari Aamot i Statens vegvesen.

Vegvesenet har i dag 23 slike kontrollposter. To av dem er stasjonære anlegg, mens de resterende er mobile enheter installert i etatens biler.

Til enhver tid er det rundt 200 000 kjøretøy her i landet som har én eller flere mangler, og som skulle vært avskiltet.

– Alle er for eksempel ikke klar over at det er bruksforbud på en bil hvis den ikke har vært til EU-kontroll i tide, sier Aamot.

Oblatene borte

En konsekvens av at vegvesenet har tatt i bruk den nye kontrollmetoden, er at oblatene fra i år er historie.

Oblatordningen ble innført i 1993 og skulle gjøre det enklere å se om det var mangler ved kjøretøyet. Men der oblaten bare var et bevis på at alt var i orden på en bestemt dato, kan skiltleseren kontrollere om kjøretøy har mangler til enhver tid.

– Vi har lenge ment at ordningen med oblater er utdatert. Du trenger ikke å vente på brev fra oss med de to klistremerkene i år, og fra 1. mai kunne du ta av de gamle oblatene, sier Aamot.

Statens vegvesen sparer 20 millioner kroner når deres største postutsendelse nå forsvinner.

Tar flere smuglere

Den nye teknologien er også tatt i bruk av Tollvesenet. I et prøveprosjekt på seks måneder har de brukt skiltlesere til å kontrollere kjøretøy ved åtte grenseoverganger i Østfold. Resultatene var slående.

– I prøveperioden stanset vi langt flere forsøk på smugling. Økningen var stor innen alle kategorier; alkohol, narkotika, kjøttvarer og levende dyr, sier Asle Farberg, avdelingssjef i grensekontrollavdelingen i tollregion Øst-Norge.

Den mest markante økningen i stansede smuglingsforsøk gjaldt alkohol.

– Vi gjorde 45 prosent flere alkoholbeslag på ubetjente grenseoverganger. Det er en signifikant oppgang, sier Farberg.

Han forteller at systemet ikke bare kan lese av bilskilt. Det tar også videobilder fra selve grensepasseringen.

– Ser vi for eksempel en tungt lastet polskregistrert lastebil på Kornsjø, gir det oss et tegn på at vi bør reagere, sier Farberg.

Hovedfokus i prøveprosjektet var smuglingskontroll. Men med bortfallet av oblatene vil Tollvesenet også bruke skiltleseren til kontroll av årsavgiften.

– Fra mandag 18. juni begynte vi vår aktive kontroll. I likhet med vegvesenet vil vi bruke mobile kontrollposter for å avdekke om bileiere har betalt årsavgiften eller ei, sier Farberg.

Fra Newswire.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *