Fjelloverganger i Sør-Norge

 • Ev 6 Dovrefjell (Innlandet/Trøndelag)
  Vær- og føreforhold: Vekslende bart og snø- og isdekke, fare for glatte partier. Klokken 06:00 var det -11 grader, flau vind og lettskyet oppholdsvær. Gjelder fra: 27.11.2020 05:56
 • Fv 252 Tyin – Eidsbugarden (Innlandet)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.11.2020 20:44
 • Fv 53 Tyin – Årdal (Innlandet/Vestland)
  Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, tåke. Klokken 05:30 var det -8 grader, flau vind. Gjelder fra: 27.11.2020 05:31
 • Fv 53 Holsbruvatnet bom – Øvre Årdal bom, på strekningen Fodnes – Tyinkrysset (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter. Arbeid ved Jåteli. Gjelder fra: 23.10.2020 00:00 Gjelder til: 23.12.2020 19:00
 • Fv 55 Sognefjellet (Innlandet/Vestland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 23.11.2020 11:37
 • Fv 60 Utvikfjellet, på strekningen Byrkjelo – Stryn (Vestland)
  Vær- og føreforhold: Bart og vått. Klokken 05:30. Salting pågår. Gjelder fra: 27.11.2020 05:37
 • Fv 60 Kjølen – Dregebrua, på strekningen Strandafjellet (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 08:30 til 17:00. Gjelder fra: 14.11.2020 08:30 Gjelder til: 31.12.2020 17:00
 • Fv 63 Geiranger – Langvatn (Møre og Romsdal/Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Gjelder fra: 19.11.2020 02:20
 • Fv 63 Trollstigen (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Gjelder fra: 17.11.2020 18:00
 • Fv 258 Gamle Strynefjellsvegen (Innlandet/Vestland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.10.2020 16:30
 • Fv 51 Valdresflye (Innlandet)
  Nattestengt: Nattestengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.11.2020 20:00 Gjelder til: 15.12.2020 08:00
 • Fv 337 Brokke – Suleskard i Aust-Agder (Agder)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 01.11.2020 12:00
 • Fv 987 Brokke – Suleskard i Vest-Agder (Agder)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 01.11.2020 12:00
 • Fv 705 Stuggudal – Brekken (Trøndelag)
  Vær- og føreforhold: Vekslende tynn is, bart og vått. Klokken 05:30 var det -7 grader og sør-vestlig flau vind. Gjelder fra: 27.11.2020 05:45
 • Fv 2204 Friisvegen (Innlandet)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 21.10.2020 07:23
 • Fv 2442 Lenningen bom – Oppsjøen bom, på strekningen Værskei – Lenningen (Innlandet)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Strekningen Oppsjøen bom – Værskei bom kan bli stengt på kort varsel. Gjelder fra: 19.11.2020 08:00
 • Fv 4224 Sirdal – Lysebotn (Agder/Rogaland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 24.11.2020 09:29
 • Fv 5442 Krokevasselva bru, på strekningen Matre – Bjordalen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Gjelder til: 18.06.2021 12:00
 • Fv 53 Jåtelitunnelen 2, på strekningen Tyin – Årdal (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.12.2020 18:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
 • Fv 51 Valdresflye (Innlandet)
  Vær- og føreforhold: Stort sett snø- og isdekke. Klokken 05:30 var det -8 grader, sør-vestlig laber bris og klart. Gjelder fra: 27.11.2020 08:00
 • Ev 16 Filefjell (Vestland/Innlandet)
  Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, tåke. Klokken 05:25 var det -10 grader, flau vind. Gjelder fra: 27.11.2020 05:32
 • Rv 15 Oppljostunnelen – Ospelitunnelen, på strekningen Strynefjellet (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av sprengningsarbeid og vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Vent på ledebil. Åpent for kolonnekjøring hver hele klokketime fra øst og hver halve klokketime fra vest. Gjelder fra: 20.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.01.2021 20:00
 • Ev 39 Bjerkeset, på strekningen Fursetfjellet (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 08.10.2020 07:00 Gjelder til: 27.11.2020 16:00
 • Ev 134 Haukelifjell (Vestfold og Telemark/Vestland)
  Vær- og føreforhold: Stort sett bart og vått, fare for glatte partier. Klokken 05:45 var det -7 grader, svak vind og lettskyet. Gjelder fra: 27.11.2020 05:42
 • Rv 3 Kvikne (Trøndelag/Innlandet)
  Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 05:45 var det -16 grader og flau vind. Gjelder fra: 27.11.2020 05:42
 • Rv 7 Hardangervidda (Viken/Vestland)
  Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Klokken 05:15 var det -10 grader, svak vind og delvis skyet og oppholdsvær. Gjelder fra: 27.11.2020 05:15
 • Rv 9 Hovden – Haukeli (Vestfold og Telemark/Agder)
  Vær- og føreforhold: Stort sett bart og vått, fare for glatte partier. Gjelder fra: 27.11.2020 05:51
 • Rv 13 Vikafjellet (Vestland)
  Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Klokken 05:55 var det -3 grader, svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 27.11.2020 05:57
 • Rv 15 Strynefjellet (Innlandet/Vestland)
  Vær- og føreforhold: Vekslende isdekke, snødekke og bart i spor. Fare for elg. Klokken 05:40 var det -9 grader, sør-austlig flau vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 27.11.2020 05:40
 • Rv 15 Oppljostunnelen – Ospelitunnelen, på strekningen Strynefjellet (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid og vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Gjennomkjøring i kolonne kl. 22:00, 00:00, 03:00, 05:00 og 06:00 Gjelder fra: 20.11.2020 20:00 Gjelder til: 30.01.2021 07:00
 • Fv 50 Hol – Aurland (Vestland/Viken)
  Vær- og føreforhold: Vekslende snø- og isdekke. Klokken 05:30 var det -8 grader, lett bris og lettskyet. Gjelder fra: 27.11.2020 05:38
 • Rv 15 Grotli bom, på strekningen Strynefjellet (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Gjelder til: 18.12.2020 21:00
 • Rv 52 Hemsedalsfjellet (Vestland/Viken)
  Vær- og føreforhold: Stort sett bart. Klokken 05:20 var det -9 grader, svak vind og klart. Gjelder fra: 27.11.2020 05:20
 • Fv 27 Venabygdsfjellet (Innlandet)
  Vær- og føreforhold: Stort sett snø- og isdekke, stedvis bart, stedvis tynn is og fare for glatte partier. Klokken 05:45 var det -9 grader, nord-austlig svak vind og delvis skyet oppholdsvær. Gjelder fra: 27.11.2020 05:43
 • Fv 40 Dagalifjell (Viken)
  Vær- og føreforhold: Stort sett snø- og isdekke. Klokken 05:40 var det -10 grader, svak vind og klart. Gjelder fra: 27.11.2020 05:47
 • Fv 45 Rotemo – Skafså (Agder/Vestfold og Telemark)
  Vær- og føreforhold: Rim, bart og vått. Gjelder fra: 27.11.2020 05:46
 • Fv 50 Geiteryggtunnelen, på strekningen Hol – Aurland (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.12.2020 09:00 Gjelder til: 03.12.2020 17:00
 • Fv 50 Vassbygdtunnelen – Nesbøtunnelen, på strekningen Aurland – Hagafoss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Arbeidet forflytter seg mellom tunellene. Gjelder fra: 30.11.2020 18:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
 • Fv 5627 Aurlandsfjellet, på strekningen Lærdal – Aurland (Vestland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.11.2020 15:17Data levert av Statens vegvesen.