Fjelloverganger i Sør-Norge

 • Ev 6 Rosten – Hjerkinn, på strekningen Otta – Oppdal (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.06.2021 07:00 Gjelder til: 24.06.2021 06:00
 • Fv 45 Svartevatn – Mulen, på strekningen Hunnedalsvegen (Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 00:00 til 23:59. Gjelder fra: 03.05.2021 00:00 Gjelder til: 30.11.2021 23:59
 • Fv 3430 Tuddal – Svineroi bom, på strekningen Sauland – Langefonn (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 3 tonn. Gjelder fra: 28.05.2021 02:23
 • Fv 2442 Værskei – Lenningen (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 11.06.2021 10:00
 • Fv 258 Gamle Strynefjellsvegen (Innlandet/Vestland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Ventes åpnet 15.06.2021. Gjelder fra: 28.05.2021 13:57
 • Fv 252 Tyin – Eidsbugarden (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 11.06.2021 09:57
 • Fv 63 Geiranger – Langvatn, på strekningen Strynefjellet – Geiranger (Møre og Romsdal/Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. "Nibberittet" / "Frå Fjord til Fjell" Gjelder fra: 28.08.2021 10:00 Gjelder til: 28.08.2021 14:00
 • Fv 60 Hjorthol – Hevsdalen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 17:30. Gjelder fra: 14.06.2021 07:30 Gjelder til: 18.06.2021 17:30
 • Rv 15 Grasdaltunnelen – Ospelitunnelen, på strekningen Strynefjellet (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 09:00 til 19:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 12:30. Ventetid ca 30 minutter. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 01.06.2021 07:00 Gjelder til: 30.12.2021 12:30
 • Ev 16 Filefjellstunnelen, på strekningen Filefjell (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 2515 og anbefalt omkjøring via Fv 53. Gjelder fra: 14.06.2021 20:00 Gjelder til: 16.06.2021 06:00
 • Rv 3 Ya bru, på strekningen Kvikne (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.03.2021 14:46
 • Ev 134 Vågslidtunnelen, på strekningen Haukelifjell (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring for kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn. Gjelder fra: 03.06.2021 07:00 Gjelder til: 15.06.2021 19:00
 • Ev 134 Vågslidtunnelen – Haukelitunnelen, på strekningen Haukelifjell (Vestfold og Telemark/Vestland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 23:00. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 15.06.2021 10:00 Gjelder til: 15.10.2021 23:00
 • Ev 134 Vågslidtunnelen – Haukelitunnelen, på strekningen Haukelifjell (Vestfold og Telemark/Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 23:00 til 10:00 (neste dag) for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn kan passere. Lokal omkjøring for kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn. Gjelder fra: 15.06.2021 23:00 Gjelder til: 16.10.2021 10:00
 • Ev 39 Bjerkeset, på strekningen Fursetfjellet (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 11.05.2021 07:00 Gjelder til: 06.12.2021 16:00
 • Ev 39 Oppdøl – Stangarmyra, på strekningen Fursetfjellet (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 20 minutter på grunn av syklende i kjørebanen. Fannefjordrittet 2021 Gjelder fra: 22.08.2021 13:00 Gjelder til: 22.08.2021 14:00
 • Ev 39 Valgermo, på strekningen Ørskogfjellet (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 10.06.2021 12:29 Gjelder til: 02.09.2021 00:00
 • Fv 5442 Krokevasselva bru, på strekningen Matre – Bjordalen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.06.2021 10:31 Gjelder til: 02.07.2021 12:00Data levert av Statens vegvesen.