Helgetrafikken inn mot Oslo

 • Ev 18 [71] Harebakkenkrysset – Longumkrysset, på strekningen Kristiansand – Larvik, i retning mot Larvik (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.01.2020 21:00 Gjelder til: 31.01.2020 02:00
 • Ev 18 Bruråsentunnelen, i Risør kommune (Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.01.2020 21:00 Gjelder til: 24.01.2020 06:00
 • Ev 18 Sørlandsporten, i Risør kommune (Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.01.2020 21:00 Gjelder til: 24.01.2020 06:00
 • Ev 18 Rugtvedtmyra – [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 09:18 Gjelder til: 01.06.2020 15:00
 • Ev 18 Rugtvedtmyra – [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Sprengning mellom klokken 09:00-14:00 og 18:00-24:00 på hverdager, klokken 09:00-14:00 og 16:00-24:00 på lørdager. Gjelder fra: 15.01.2020 09:00 Gjelder til: 23.02.2020 00:00
 • Ev 18 [48] Langangenkrysset – [28] Bergsengakrysset, på strekningen Arendal – Drammen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.01.2020 21:00 Gjelder til: 24.01.2020 06:00
 • Ev 18 Larvikstunnelen – [45] Bommestadkrysset, i Larvik kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2019 06:00
 • Ev 18 [35] Gullikrysset – [28] Bergsengakrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.01.2020 21:00 Gjelder til: 24.01.2020 06:00
 • Ev 18 [27] Eikkrysset – [25] Bangeløkkakrysset, i Drammen kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 10:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.12.2019 10:00 Gjelder til: 27.02.2020 06:00
 • Ev 18 [23] Kjellstadkrysset, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.12.2019 21:00 Gjelder til: 01.02.2020 21:00
 • Ev 18 Bjørnsvik bru, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.01.2020 22:00 Gjelder til: 29.01.2020 05:30
 • Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.01.2020 00:30 Gjelder til: 28.01.2020 05:30
 • Ev 18 [8] Skøyen, avkjøring mot [8] Skøyen, avkjøringsfelt, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.01.2020 22:00 Gjelder til: 24.01.2020 06:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.12.2019 21:30 Gjelder til: 02.05.2020 08:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.01.2020 22:00 Gjelder til: 28.01.2020 06:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.01.2020 22:00 Gjelder til: 27.01.2020 06:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.01.2020 21:30 Gjelder til: 24.01.2020 05:30
 • Ev 16 Brennetunnelen – Skuitunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.01.2020 21:00 Gjelder til: 30.01.2020 05:30
 • Ev 16 Brennetunnelen – Skuitunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.01.2020 20:00 Gjelder til: 31.01.2020 06:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 14:39 Gjelder til: 29.02.2020 00:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.01.2020 21:30 Gjelder til: 24.01.2020 05:30
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.01.2020 21:00 Gjelder til: 29.01.2020 05:30
 • Ev 16 Sollihøgda, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.11.2019 00:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Innlandet fylke (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.01.2020 07:00 Gjelder til: 06.02.2020 20:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.01.2020 21:00 Gjelder til: 28.01.2020 05:30
 • Ev 6 Korslundtunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.01.2020 21:00 Gjelder til: 29.01.2020 05:30
 • Ev 6 [39] Alnabru – [38] Ulven, på strekningen Gardermoen – Moss (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.01.2020 22:00 Gjelder til: 24.01.2020 06:00
 • Ev 18 Sjursøya – Herregårdskrysset, på strekningen Askim – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 20:00. Gjelder fra: 13.01.2020 10:00 Gjelder til: 29.01.2020 20:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.03.2020 22:00 Gjelder til: 24.03.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.02.2020 22:00 Gjelder til: 18.02.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 09.06.2020 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 27.01.2020 22:00 Gjelder til: 29.01.2020 05:30
 • Ev 6 [25] Taraldrudkrysset, påkjøring mot Ev 6, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.01.2020 22:00 Gjelder til: 25.01.2020 05:30
 • Ev 6 [26] Åsland, påkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Ev 6 [26] Åsland, avkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00Data levert avStatens vegvesen.