Helgetrafikken inn mot Oslo

 • Asker kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder Sykkelrittet-Stasjonsrittet i Asker/Lier kommune. Gjelder fra: 11.09.2021 12:00 Gjelder til: 11.09.2021 17:00
 • Ev 6 Espatunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 26.07.2021 22:00 Gjelder til: 28.07.2021 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.08.2021 22:00 Gjelder til: 13.08.2021 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement i periodene: Fredag til søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.08.2021 21:00 Gjelder til: 16.08.2021 06:00
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.08.2021 21:00 Gjelder til: 11.08.2021 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.08.2021 22:00 Gjelder til: 06.08.2021 05:30
 • Ev 6 [1] Langkaskrysset – Svinesund bru (Riksgrensen), på strekningen Svinesund (Riksgrensen) – Sarpsborg (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 27.11.2021 00:00
 • Ev 18 Mosseveien bomstasjon, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.06.2021 00:00 Gjelder til: 10.08.2021 06:00
 • Ev 18 Langslett – Svenneby, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.07.2021 21:00 Gjelder til: 15.08.2021 06:00
 • Ev 6 [55] Ormliakrysset – Andelva, på strekningen Gardermoen – Hamar (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t. Gjelder fra: 18.07.2021 10:02
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 28.07.2021 22:00 Gjelder til: 30.07.2021 05:30
 • Fv 1642 Tangen, på strekningen Hamang – Levre (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.08.2021 00:00 Gjelder til: 14.08.2021 00:00
 • Ev 18 Hovettunnelen – Brattåstunnelen, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 23:00 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 21:00 til 08:00 (neste dag). Søndag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.08.2021 21:00 Gjelder til: 31.08.2021 06:00
 • Ev 16 Sollihøgda – Skarettunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og lørdag fra 10:00 til 14:00 og fra 17:00 til 21:00. Fredag fra 10:00 til 12:00 og fra 20:00 til 21:00. Gjelder fra: 28.05.2021 10:00 Gjelder til: 30.12.2021 21:00
 • Ev 16 Ringeriksveien ved Skoglundveien, forbindelsesveg, i Bærum kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.03.2021 09:39 Gjelder til: 28.08.2021 00:00
 • Ev 16 Brennetunnelen – Skuitunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.08.2021 22:00 Gjelder til: 04.08.2021 06:00
 • Ringerike kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement i periodene: Lørdag fra 08:30 til 17:00. Søndag fra 11:00 til 16:00. (Sykkelritt) Gjelder fra: 11.09.2021 08:30 Gjelder til: 12.09.2021 16:00
 • Fv 3260 Langangen, på strekningen Ørstvet – Nøklegård (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.05.2021 08:13 Gjelder til: 25.04.2022 00:00
 • Fv 1648 Vesttunnelen, på strekningen Birkheim – Sandviksbukta (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2021 22:00 Gjelder til: 06.08.2021 05:30
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, på strekningen Larvik – Drammen, i retning mot Drammen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.07.2021 21:00 Gjelder til: 30.07.2021 05:00
 • Ev 18 [33] Kopstadkrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 02.08.2021 07:00 Gjelder til: 03.12.2021 15:00
 • Ev 18 [48] Langangenkrysset – Lannerheia, i Porsgrunn kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 09:00 til 12:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 09:00 til 12:00. Søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2021 09:00 Gjelder til: 30.12.2021 06:00
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.08.2021 22:00 Gjelder til: 13.08.2021 06:00Data levert avStatens vegvesen.