Helgetrafikken inn mot Oslo

 • Ev 18 Songe, i Tvedestrand kommune (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.11.2019 19:00 Gjelder til: 06.12.2019 06:00
 • Ev 18 Songe, i Tvedestrand kommune, i retning mot øst (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Tirsdag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.11.2019 09:00 Gjelder til: 29.11.2019 06:00
 • Ev 18 Rugtvedtmyra – [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 09:18 Gjelder til: 01.06.2020 15:00
 • Ev 18 [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.10.2019 09:30 Gjelder til: 03.12.2019 00:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 16:59 Gjelder til: 11.12.2019 00:00
 • Ev 18 [35] Gullikrysset – [28] Bergsengakrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 08:00 til 14:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Onsdag til fredag fra 08:00 til 14:00. Gjelder fra: 18.11.2019 08:00 Gjelder til: 22.11.2019 14:00
 • Ev 18 Fosskollentunnelen, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.11.2019 21:00 Gjelder til: 19.11.2019 05:00
 • Ev 18 [11] Lysakerlokket, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2019 00:30 Gjelder til: 20.11.2019 05:30
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 29.10.2019 21:30 Gjelder til: 02.05.2020 08:00
 • Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2019 21:00 Gjelder til: 21.11.2019 05:00
 • Ev 16 Brennetunnelen – Skuitunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2019 21:30 Gjelder til: 21.11.2019 05:30
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 05:30 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.11.2019 21:30 Gjelder til: 23.11.2019 05:30
 • Ev 16 Isikrysset – Nypefoss bru, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.10.2019 09:00 Gjelder til: 30.12.2019 14:30
 • Ev 16 Skarettunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.11.2019 21:00 Gjelder til: 20.11.2019 06:00
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Ev 16 Sollihøgda, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.11.2019 00:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
 • Ev 6 [54] Dalkrysset – Minnesundbrua, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.11.2019 21:00 Gjelder til: 20.11.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2019 22:00 Gjelder til: 03.12.2019 05:30
 • Ev 18 Mastemyr, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.11.2019 22:00 Gjelder til: 22.11.2019 06:00
 • Ev 18 Norgesportenkrysset – Svenneby, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til torsdag 24:00. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 18.11.2019 00:00 Gjelder til: 29.11.2019 00:00
 • Ev 18 Trollbærtjernkrysset, påkjøring fra Svingbakken, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Rasteplassen på Trollbærtjern er åpen med adkomst fra fv. 128. Gjelder fra: 03.10.2019 16:47 Gjelder til: 30.11.2019 00:00
 • Ev 18 Trollbærtjernkrysset, avkjøring mot Svingbakken, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Rasteplassen på Trollbærtjern er åpen med adkomst fra fv. 128. Gjelder fra: 25.09.2019 00:00 Gjelder til: 30.11.2019 00:00
 • Ev 6 [12] Halmstadkrysset – [13] Årvollkrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss, i retning mot Moss (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 31.10.2019 22:00 Gjelder til: 29.11.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2019 22:00 Gjelder til: 21.11.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.03.2020 22:00 Gjelder til: 24.03.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.02.2020 22:00 Gjelder til: 18.02.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 09.06.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2019 22:00 Gjelder til: 04.12.2019 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.11.2019 22:00 Gjelder til: 21.11.2019 05:30
 • Ev 6 [19] Horgenkrysset – [22] Ringneskrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.11.2019 22:00 Gjelder til: 22.11.2019 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.11.2019 22:00 Gjelder til: 29.11.2019 05:00
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.11.2019 01:00 Gjelder til: 22.11.2019 04:00
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.11.2019 21:00 Gjelder til: 20.11.2019 05:30
 • Ev 6 [21] Vinterbrokrysset, påkjøring fra Ev 18, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.11.2019 22:00 Gjelder til: 22.11.2019 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.11.2019 22:00 Gjelder til: 22.11.2019 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.11.2019 22:00 Gjelder til: 20.11.2019 05:30
 • Ev 6 Pinnåsen viltundergang, på strekningen Pinåstunnelen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.11.2019 22:00 Gjelder til: 19.11.2019 05:30
 • Ev 6 [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
 • Ev 6 [26] Åsland, påkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Ev 6 [26] Åsland, avkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00Data levert avStatens vegvesen.