Helgetrafikken inn mot Oslo

 • Ev 18 [56] Tangenkrysset – [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.11.2020 21:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.11.2020 21:30 Gjelder til: 01.12.2020 05:30
 • Ev 6 [29] Skullerudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.12.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 02.12.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 01:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.12.2020 22:00 Gjelder til: 10.12.2020 01:00
 • Fv 152 Holstadkrysset, på strekningen Måna – Mastemyr (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.10.2020 09:00 Gjelder til: 18.12.2020 06:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:30
 • Fv 180 Ormliakrysset, på strekningen Lynga – Ormlia (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2020 14:00 Gjelder til: 31.12.2020 22:00
 • Rv 191 Tvetenveien bru, på strekningen Veitvet – Trosterud, i retning mot Trosterud (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.12.2020 22:00 Gjelder til: 07.12.2020 05:00
 • Rv 191 Tvetenveien bru, på strekningen Trosterud – Veitvet (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Fredag til søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.11.2020 22:00 Gjelder til: 07.12.2020 06:00
 • Fv 1642 Hamangtunnelen – Tangen, på strekningen Hamang – Levre (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 07:45 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 16 Sollihøgda, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.10.2020 07:00 Gjelder til: 10.12.2020 16:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 01.12.2020 21:30 Gjelder til: 03.12.2020 05:30
 • Ev 18 Kjørholttunnelen – Hovettunnelen, på strekningen Arendal – Larvik, i retning mot Larvik (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 21:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
 • Ev 16 Nestunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 21:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:00
 • Ev 18 [7] Bygdøy – Framneslokket, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 18.12.2020 06:00
 • Ev 18 [7] Bygdøy – Framneslokket, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.11.2020 23:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
 • Ev 18 [15] Blommenholm, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00
 • Ev 18 Fosskollentunnelen, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.12.2020 21:00 Gjelder til: 15.12.2020 05:00
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, i Drammen kommune, i retning mot øst (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2020 21:00 Gjelder til: 11.12.2020 05:00
 • Ev 18 [33] Kopstadkrysset, påkjøringsfelt, på strekningen Larvik – Drammen, i retning mot Drammen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.11.2020 09:00 Gjelder til: 07.12.2020 06:00
 • Ev 18 [33] Kopstadkrysset – [30] Islandkrysset, på strekningen Larvik – Drammen, i retning mot Drammen (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 21:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
 • Ev 18 [38] Hesbykrysset, avkjøringsfelt, på strekningen Larvik – Drammen, i retning mot Drammen (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.11.2020 15:56 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
 • Ev 18 [37] Aulerødkrysset – Ramsum, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.11.2020 04:20 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
 • Ev 18 [28] Bergsengakrysset – [48] Langangenkrysset, på strekningen Drammen – Arendal (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.11.2020 09:00 Gjelder til: 05.12.2020 06:00
 • Ev 18 [48] Langangenkrysset – [28] Bergsengakrysset, på strekningen Arendal – Drammen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 80 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.11.2020 09:00 Gjelder til: 20.12.2020 06:00
 • Ev 6 [38] Ulven – [36] Teisenkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00Data levert avStatens vegvesen.