Redusert framkommelighet

 • Høylandet kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Vinteraksellast. Se https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner for info. Gjelder fra: 01.12.2019 13:49
 • Overhalla kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Vinteraksellast. Se https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner for info. Gjelder fra: 11.12.2019 13:43
 • Lierne kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Vinteraksellast. Se https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner for info. Gjelder fra: 11.12.2019 13:42
 • Røyrvik kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Vinteraksellast. Se https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner for info. Gjelder fra: 11.12.2019 13:41
 • Namsskogan kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Vinteraksellast. Se https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner for info. Gjelder fra: 11.12.2019 13:40
 • Grong kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Vinteraksellast. Se https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner for info. Gjelder fra: 11.12.2019 13:39
 • Snåsa kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Vinteraksellast. Se https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner for info. Gjelder fra: 01.12.2019 13:31
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.01.2020 22:00 Gjelder til: 21.01.2020 05:00
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.01.2020 22:00 Gjelder til: 22.01.2020 05:30
 • Ev 6 [20] Vassumkrysset, påkjøring fra Vassum, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til fredag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.01.2020 21:00 Gjelder til: 24.01.2020 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.01.2020 21:00 Gjelder til: 23.01.2020 05:30
 • Ev 6 [26] Åsland, påkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Ev 6 [26] Åsland, avkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg, forbindelsesveg (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.01.2020 22:00 Gjelder til: 20.01.2020 06:00
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg, forbindelsesveg (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.01.2020 22:00 Gjelder til: 21.01.2020 06:00
 • Ev 6 Vålerengtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sørenga – Alnabru (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.01.2020 22:00 Gjelder til: 27.01.2020 06:00
 • Ev 6 Vålerengtunnelen, på strekningen Sørenga – Alnabru (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.01.2020 22:00 Gjelder til: 23.01.2020 06:00
 • Ev 6 Vålerengtunnelen, på strekningen Sørenga – Alnabru (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.01.2020 22:00 Gjelder til: 30.01.2020 06:00
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.01.2020 22:00 Gjelder til: 22.01.2020 06:00
 • Ev 6 [39] Alnabru – [38] Ulven, på strekningen Gardermoen – Moss (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.01.2020 22:00 Gjelder til: 24.01.2020 06:00
 • Ev 6 [42] Karihaugen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.01.2020 22:00 Gjelder til: 21.01.2020 06:00
 • Ev 6 [44] Hvamkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.01.2020 22:00 Gjelder til: 22.01.2020 23:59
 • Ev 6 Brennerivika bru, på strekningen Hamar – Lillehammer (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.01.2020 22:00 Gjelder til: 25.01.2020 06:00
 • Ev 6 [76] Moelv, på strekningen Hamar – Lillehammer (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 15:19 Gjelder til: 02.01.2021 00:00
 • Ev 6 [70] Arnkvern – [76] Moelv, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 04.12.2019 11:33
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
 • Ev 6 [74] Økelsrud, på strekningen Hamar – Lillehammer (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.01.2020 00:00 Gjelder til: 02.03.2020 00:00
 • Ev 6 Risan – Kåsa, på strekningen Dombås – Oppdal (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.11.2019 07:00 Gjelder til: 31.05.2020 00:00
 • Ev 6 Vindåslibekken – Korporalsbrua, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Se http://www.nabovarsling.no/e6-soknedal for påmelding av SMS varslingstjeneste. Gjelder fra: 21.01.2019 15:01 Gjelder til: 22.09.2020 00:00
 • Ev 6 Sluppen – Sluppen, avkjøringsveg, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.01.2020 11:50 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
 • Ev 6 Vegset, på strekningen Steinkjer – Grong (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.01.2020 16:34
 • Ev 6 Illhøllia tunnel, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 05:00 til 23:00. Ventetid ca 15 minutter og vent på ledebil. Vegen er i tillegg stengt i 15 minutter kl. 20:00, 21:00 og 22:00. Jobbes ikke i partallshelger. Se egen trafikkmelding for natt. Gjelder fra: 15.01.2020 05:00 Gjelder til: 24.01.2020 23:00
 • Ev 6 Megårdtunnelen – Tennflågettunnelen, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Deretter stengt med faste gjennomslippstider frem til kl.06.00. Se egen meldding. Gjelder fra: 20.01.2020 19:00 Gjelder til: 20.01.2020 22:00
 • Ev 6 Kråkmotunnelen – Tømmernestunnelen, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 08:00 til 19:00. Onsdag fra 08:00 til 17:00. Vent på ledebil. Det jobbes i èn tunnel av gangen. Gjelder fra: 21.01.2020 08:00 Gjelder til: 21.01.2020 19:00
 • Ev 6 Forså tunnel, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:20 til 22:45. Vent på ledebil, ventetid ca 20 minutter. Se egen melding for kveld og natt. Vegen er åpen alle Partallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00. Gjelder fra: 11.01.2020 04:20 Gjelder til: 01.07.2020 22:45
 • Ev 8 Lavangsdalen, på strekningen Tromsø – Nordkjosbotn (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Vent på ledebil. Gjelder mellom Smalak og Sarasteinen. Gjelder fra: 20.01.2020 21:00 Gjelder til: 21.01.2020 06:00
 • Ev 10 Myrlandstunnelen, i Hadsel kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.01.2020 20:20 Gjelder til: 20.01.2020 06:00
 • Ev 10 Leirviktunnelen – Trældalstunnelen, i Nordland fylke (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 20.01.2020 klokken 21:00 til 21.01.2020 klokken 06:00. Gjelder fra: 20.01.2020 21:00 Gjelder til: 21.01.2020 06:00
 • Ev 16 Gaupåstunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.01.2020 22:00 Gjelder til: 20.01.2020 23:59
 • Ev 16 Sætretunnelen – Bjørkhaugtunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 23.01.2020 22:00 Gjelder til: 24.01.2020 05:30
 • Ev 16 Ytre Arna, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.01.2020 22:00 Gjelder til: 25.01.2020 05:30
 • Ev 16 Songstadtunnelen 1 – Songstadtunnelen 2, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 21.01.2020 02:00 Gjelder til: 21.01.2020 02:30
 • Ev 16 Risnestunnelen – Romslotunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 00:30 til 02:00. Torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 21.01.2020 00:30 Gjelder til: 24.01.2020 05:30
 • Ev 16 Beitlatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.01.2020 22:00 Gjelder til: 21.01.2020 05:30
 • Ev 16 Beitlatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 08.01.2020 22:00 Gjelder til: 31.01.2020 05:30
 • Ev 16 Gudvangatunnelen – Flenjatunnelen, på strekningen Voss – Lærdal (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonnetider fra Flåm: kl.21:15, 22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45 Fra Gudvangen kl.20:30, 22:00, 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30. Hø […]
 • Ev 16 Sollihøgda, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.11.2019 00:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Ev 16 Franzefoss – Tangen bru, forbindelsesveg, på strekningen Franzefoss – Tangen bru (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.01.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Levre (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 20.01.2020 21:00 Gjelder til: 23.01.2020 05:30
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 14:39 Gjelder til: 29.02.2020 00:00
 • Ev 16 Tveit bru, på strekningen Lærdal – Fagernes (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.06.2020 00:00
 • Ev 16 Furulund – Skarpsno, på strekningen Lærdal – Fagernes (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.12.2019 12:05 Gjelder til: 31.03.2020 00:00
 • Ev 16 Valhall bru, forbindelsesveg (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 20.01.2020 22:00 Gjelder til: 31.01.2020 05:30
 • Ev 18 [91] Strømmekrysset, på strekningen Kristiansand – Arendal (Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.11.2019 20:00 Gjelder til: 01.04.2020 12:00
 • Ev 18 [82] Morholtkrysset – [84] Gaupemyrkrysset, på strekningen Kristiansand – Arendal (Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 22.01.2020 22:00 Gjelder til: 22.01.2020 23:00
 • Ev 18 Bruråsentunnelen, i Risør kommune (Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.01.2020 21:00 Gjelder til: 24.01.2020 06:00
 • Ev 18 Sørlandsporten, i Risør kommune (Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.01.2020 21:00 Gjelder til: 24.01.2020 06:00
 • Ev 18 Rugtvedtmyra – [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 09:18 Gjelder til: 01.06.2020 15:00
 • Ev 18 Rugtvedtmyra – [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Sprengning mellom klokken 09:00-14:00 og 18:00-24:00 på hverdager, klokken 09:00-14:00 og 16:00-24:00 på lørdager. Gjelder fra: 15.01.2020 09:00 Gjelder til: 23.02.2020 00:00
 • Ev 18 Larvikstunnelen – [45] Bommestadkrysset, i Larvik kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2019 06:00
 • Ev 18 [27] Eikkrysset – [25] Bangeløkkakrysset, i Drammen kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 10:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.12.2019 10:00 Gjelder til: 27.02.2020 06:00
 • Ev 18 [23] Kjellstadkrysset, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.12.2019 21:00 Gjelder til: 01.02.2020 21:00
 • Ev 18 Fosskollentunnelen, på strekningen Fosskolltunnelen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.01.2020 21:00 Gjelder til: 21.01.2020 05:00
 • Ev 18 Bjørnsvik bru, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.01.2020 22:00 Gjelder til: 29.01.2020 05:30
 • Ev 18 Sjursøya – Herregårdskrysset, på strekningen Askim – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 20:00. Gjelder fra: 13.01.2020 10:00 Gjelder til: 29.01.2020 20:00
 • Ev 18 [8] Skøyen, avkjøring mot [8] Skøyen, avkjøringsfelt, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.01.2020 22:00 Gjelder til: 24.01.2020 06:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.01.2020 22:00 Gjelder til: 28.01.2020 06:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.12.2019 21:30 Gjelder til: 02.05.2020 08:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.01.2020 22:00 Gjelder til: 27.01.2020 06:00
 • Ev 39 Figgjo sør, på strekningen Flekkefjord – Stavanger (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.01.2020 06:00 Gjelder til: 11.02.2020 00:00
 • Ev 39 Bollestad, på strekningen Flekkefjord – Stavanger (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2019 00:00 Gjelder til: 31.10.2020 00:00
 • Ev 39 Tangvallkrysset – Døle bru, på strekningen Kristiansand – Mandal (Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 10.01.2020 02:01 Gjelder til: 31.12.2020 23:59
 • Ev 39 Auglend, på strekningen Auglendshøyden tunnel (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.01.2020 21:00 Gjelder til: 25.01.2020 06:00
 • Ev 39 Rosseland – Tangvall, på strekningen Kristiansand – Mandal (Agder)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 39 Hannevika – Brennåsen (Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.12.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 05:30
 • Ev 39 Håklepptunnelen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer og 35 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 21:00 til 08:00 (neste dag). Søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Stengt alle dager kl.23:40-02:15 og kl.03: […]
 • Ev 39 Håklepptunnelen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag og søndag fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Det vil bli tatt hensyn til fergetrafikken. Mellom kl.00:30-04:30 kan veien bli stengt i perioder på inntil 40 minutt Gjelder fra: 19.02.2020 20:00 Gjelder til: 16.06.2020 06:00 […]
 • Ev 39 Bømlafjordtunnelen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.01.2020 22:00 Gjelder til: 24.01.2020 05:30
 • Ev 39 Munkebotnentunnelen, avkjøringsveg, på strekningen Sandviken – Gamle Bergen (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 01:45 til 05:30. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.01.2020 01:45 Gjelder til: 31.03.2020 05:30
 • Ev 39 Hordviktunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 21.01.2020 22:00 Gjelder til: 22.01.2020 01:00
 • Ev 39 Nipetunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 23.01.2020 22:00 Gjelder til: 24.01.2020 05:30
 • Ev 39 Haugsvær, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 08.01.2020 07:00 Gjelder til: 06.04.2020 20:00
 • Ev 39 Ferjestrekningen Oppedal-Lavik, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av spesialtransport. Gjelder avgangen fra Lavik klokken 05:30 mandag 20.01. Maks 12 passasjerer Gjelder fra: 20.01.2020 05:30 Gjelder til: 20.01.2020 05:40
 • Ev 39 Farsundet – Kusslia, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 16.01.2020 09:00 Gjelder til: 28.05.2020 14:00
 • Ev 39 Hagen – Bergsøysundbrua, på strekningen Kristiansund – Orkanger (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 20.01.2020 07:00 Gjelder til: 26.01.2020 19:00
 • Ev 39 Ferjestrekningen Kanestraum-Halsa, på strekningen Kristiansund – Orkanger (Møre og Romsdal/Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av vegmerkingsarbeid. Ferge C er innstilt. Gjelder fra: 19.01.2020 19:50 Gjelder til: 20.01.2020 09:30
 • Ev 39 Thamshamn – Strandheim bomstasjon, på strekningen Orkanger – Trondheim (Klett) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 11:00 Gjelder til: 22.02.2020 13:00
 • Ev 134 Husøy, på strekningen Haugesund – Røldal (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.01.2020 14:12 Gjelder til: 01.02.2020 00:00
 • Ev 134 Seljestad – Åkrafjorden, på strekningen Haugesund – Drammen (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 20.01.2020 07:00 Gjelder til: 21.01.2020 18:00
 • Ev 134 Mostøyltunnelen – Austmannalitunnelen, på strekningen Seljord – Røldal (Vestland/Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder en tunnel om gangen på strekningen Gjelder fra: 20.01.2020 21:00 Gjelder til: 22.01.2020 06:00
 • Ev 134 Vinjesvingen, på strekningen Haukeli – Seljord (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.01.2020 16:53
 • Ev 134 Nybudalen – Sløkjedalsbekken, på strekningen Notodden – Kongsberg (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.01.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
 • Ev 134 Mjøndalen – Hokksund, på strekningen Kongsberg – Drammen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 26.08.2019 21:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
 • Ev 136 Åse, på strekningen Ålesund – Spjelkavik (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 02.12.2019 15:47 Gjelder til: 02.03.2020 19:00
 • Ev 136 Måndalstunnelen, på strekningen Vestnes – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.01.2020 17:15
 • Ev 136 Innfjordtunnelen, på strekningen Vestnes – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.01.2020 08:32
 • Rv 3 Ånestad – Myklegard, på strekningen Kolomoen – Elverum (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 04.10.2020 00:00
 • Rv 3 Ebru, på strekningen Kolomoen – Elverum (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
 • Rv 3 Øksna – Elverum (Terningmoen), på strekningen Elverum – Tynset (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.11.2019 11:57 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Rv 3 Ya bru, på strekningen Kvikne (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.09.2010 00:00 Gjelder til: 01.04.2020 00:00
 • Rv 4 Åneby – Rotnes, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.01.2020 22:00 Gjelder til: 22.01.2020 05:30
 • Rv 4 Einavoll – Lygna, på strekningen Roa – Gjøvik (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.01.2020 00:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Rv 4 Einavoll – Fiskevoll, på strekningen Roa – Gjøvik (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjelder fra: 14.01.2020 00:00 Gjelder til: 02.06.2020 00:00
 • Rv 5 Fjærland, på strekningen Jølster – Sogndal (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 18:30. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 20.01.2020 07:30 Gjelder til: 30.01.2020 18:30
 • Rv 9 Bykletunnelen 1 – Svåatunnelen, på strekningen Evje – Haukeligrend (Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 07.01.2020 07:00 Gjelder til: 02.07.2020 16:00
 • Rv 13 Ferjestrekningen Lauvvik-Oanes, på strekningen Sandnes – Tau (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen. Se: https://www.boreal.no/getfile.php/1318752-1578146524/Internett/Filer/Rutetider/Lauvvik-Oanes%20fra%2004.01.20%20Midlertidig%20rute.pdf Gjelder fra: 04.01.2020 15:49
 • Rv 13 Berge, på strekningen Sand – Røldal (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av steinras. Gjelder fra: 08.01.2020 19:50
 • Rv 13 Skumpanes – Våge, på strekningen Sand – Røldal (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.01.2020 07:00 Gjelder til: 19.02.2020 19:00
 • Rv 13 Ystanes – Auganes, på strekningen Odda – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.01.2020 18:00
 • Rv 13 Vallaviktunnelen, på strekningen Vallaviktunnelen (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 13.01.2020 20:00 Gjelder til: 24.01.2020 06:00
 • Rv 13 Goteviki, på strekningen Vinje – Dragsvik (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 13:30. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Maks bredde 3,5meter. Gjelder fra: 01.01.2020 07:00 Gjelder til: 27.02.2020 13:30
 • Rv 15 Grasdaltunnelen – Ospelitunnelen, på strekningen Strynefjellet (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:30. Vent på ledebil. Det vert arbeida i ein tunnel av gongen. Gjelder fra: 06.01.2020 07:00 Gjelder til: 28.05.2020 19:30
 • Rv 19 Hortenstunnelen, i Horten kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 00:30 (neste dag). Gjelder fra: 20.01.2020 21:00 Gjelder til: 14.02.2020 00:30
 • Rv 41 Engenes – Lillemo, på strekningen Timenes – Brunkeberg (Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.01.2020 07:00 Gjelder til: 13.02.2020 19:00
 • Rv 55 Stedjebergtunnelen – Slinda, på strekningen Hella – Sogndal (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 20.01.2020 08:00 Gjelder til: 25.01.2020 18:00
 • Rv 73 Kløvimoen, på strekningen Trofors – Krutvatn (Riksgrensen) (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av stanset kjøretøy. Gjelder fra: 19.01.2020 19:51
 • Rv 162 Kong Håkon 5.s gate ved Bispegata, i Oslo kommune (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegmerkingsarbeid. Gjelder fra: 06.11.2019 08:51 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
 • Rv 163 Veitvet – Brobekk, på strekningen Østre Akerveg, i retning mot Økernkrysset (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.01.2020 20:00 Gjelder til: 24.01.2020 06:00
 • Fv 17 Foldabrua, på strekningen Namsos – Kollbotnet (Nordland grense) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Manuell dirigering. Gjelder fra: 02.10.2019 09:00
 • Fv 17 Øyrkollen industriområde, på strekningen Namsos – Kollbotnet (Nordland grense) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.01.2020 18:44
 • Fv 17 Ertenvåg – Valnesvatnet (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av reinflytting. Gjelder fra: 15.01.2020 14:34 Gjelder til: 21.01.2020 23:59
 • Fv 33 Bjørgo, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.11.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2020 19:00
 • Fv 33 Tonsåsen – Skardtjernbekken, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 10.12.2019 01:02 Gjelder til: 01.07.2020 19:00
 • Fv 33 Skreia, på strekningen Minnesund – Gjøvik (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.08.2019 00:00 Gjelder til: 17.08.2020 00:00
 • Fv 40 Rollag – Kongsberg, i Viken fylke (Viken)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 21.01.2020 07:00 Gjelder til: 23.01.2020 19:00
 • Fv 40 Smådøla – Nordre Brugard, på strekningen Rødberg – Geilo (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 21.01.2020 07:00 Gjelder til: 22.01.2020 18:00
 • Fv 44 Skjæringen Mariero tunnel, på strekningen Sandnes – Stavanger (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.01.2020 02:00 Gjelder til: 23.01.2020 06:00
 • Fv 45 Gilja, på strekningen Giljajuvet tunnel (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fri ferdsel fra Fredag kl 14:00 til Mandag kl 06:00 gjennom hele arbeidsperioden. Gjelder fra: 11.11.2019 06:00 Gjelder til: 28.02.2020 14:00
 • Fv 49 Vikøy, på strekningen Frøland – Tørvikbygd (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 09:30 og fra 13:45 til 14:15. Gjelder fra: 09.01.2020 09:00 Gjelder til: 31.03.2020 14:15
 • Fv 53 Holsbruvatnet bom – Øvre Årdal bom, på strekningen Fodnes – Tyinkrysset (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:05. Rutegående trafikk kan passere. Åpen for gjennomkjøring kl. 09:00-09:30, 11:30-11:45, 13:15-13:30, 15:30-16:00, 17:00-17:30. Utrykningskjøretøy kan passere innen 30 minutter Gjelder fra: 06.01.2020 07:00 Gjelder til: […]
 • Fv 55 Vadheimtunnelen, på strekningen Vadheim – Dragsvik (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Kolonnetider frå Vadheim: 18:30, 19:00, 19:35, 20:00, 20:45, 21:00, 21:50, 22:25, 00:35, 04:00, 05:10. Kolonnetider frå Hov […]
 • Fv 57 Espelandstunnelen – Herlandstunnelen, på strekningen Knarvik – Sløvåg (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 22.01.2020 22:00 Gjelder til: 23.01.2020 05:30
 • Fv 59 Damfoss, på strekningen Tufte – Skien sentrum (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.01.2020 17:33 Gjelder til: 27.03.2020 19:00
 • Fv 64 Fannefjordtunnelen, på strekningen Åndalsnes – Molde (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.01.2020 22:30 Gjelder til: 22.01.2020 04:00
 • Fv 64 Moen, på strekningen Molde – Kristiansund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.12.2019 20:01 Gjelder til: 01.02.2020 00:00
 • Fv 86 Mølnkjosen, på strekningen Gryllefjord – Finnsnes (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Forsinkelser opp til 30 minutter. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 06.01.2020 07:00 Gjelder til: 09.09.2020 18:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.05.2020 21:00 Gjelder til: 07.05.2020 05:30
 • Fv 108 Femdal, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 10.09.2019 07:00 Gjelder til: 14.02.2020 20:00
 • Fv 120 Rødsund, på strekningen Patterød – Lillestrøm (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Forsinkelser opp til 15 minutter. Gjelder fra: 04.11.2019 09:00 Gjelder til: 01.03.2020 14:00
 • Fv 120 Voldenga – Kobøl, på strekningen Patterød – Tomter (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Forsinkelser opp til 10 minutter. Gjelder fra: 20.12.2019 07:00 Gjelder til: 28.02.2020 19:00
 • Fv 120 Fjerdingby, på strekningen Tomter – Lillestrøm (Kjeller) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2019 00:00 Gjelder til: 01.02.2020 00:00
 • Fv 120 Eltonåsen – Kankedalen, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.01.2020 07:00 Gjelder til: 25.01.2020 00:00
 • Fv 124 Hjelmark – Sekkelstenkrysset, på strekningen Strømsfoss – Askim (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t, på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.01.2020 15:23
 • Fv 128 Ramstadkrysset/Havnåsveien – Momarken, på strekningen Berger – Ørje (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.01.2020 09:15
 • Fv 130 Borge kirke – Begby, på strekningen Skjeberg – Fredrikstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.09.2019 00:00 Gjelder til: 02.03.2020 00:00
 • Fv 152 Jernbanesvingen – Ski skole, på strekningen Måna – Mastemyr (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.10.2019 06:33 Gjelder til: 06.06.2020 06:59
 • Fv 152 Langhus, på strekningen Måna – Mastemyr (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 25.11.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
 • Fv 157 Myklerud skole – Gjørfjell, på strekningen Sønstedal – Granholt (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Ventetid ca 10 minutter. Gjelder fra: 26.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.07.2020 21:00
 • Fv 157 Granholt, på strekningen Sønstedal – Granholt (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.01.2020 20:00
 • Fv 160 Haslum – Gjettum, på strekningen Økrikrysset – Lysakerelva (Oslo grense) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 06.08.2019 10:00 Gjelder til: 01.02.2020 06:00
 • Fv 171 Melvold bru, på strekningen Gran – Finstadkrysset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.11.2019 16:52 Gjelder til: 01.05.2020 07:00
 • Fv 171 Sørumsand, på strekningen Gran – Finstadkrysset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Fv 181 Garmo, på strekningen Bogsrud – Eidsvoll (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.01.2020 09:31 Gjelder til: 31.01.2020 23:00
 • Fv 201 Røgden, på strekningen Kirkenær – Lintorpet (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.01.2020 15:36 Gjelder til: 31.01.2020 23:59
 • Fv 210 Terningå bru, på strekningen Kongsvinger – Elverum (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.01.2020 21:00 Gjelder til: 25.01.2020 06:00
 • Fv 212 Framnes bru, på strekningen Stavsjø – Brumunddal (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.11.2019 00:01 Gjelder til: 01.02.2020 23:59
 • Fv 216 Kirkegata/Mathiesens gate, på strekningen Moelv – Lillehammer (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.11.2019 08:40 Gjelder til: 29.02.2020 00:00
 • Fv 227 Bjørgedalsvegen mellom Gjerluvegen og Tåsåsvegen, i Ringsaker kommune (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 19:00
 • Fv 300 Frodeåstunnelen, i Tønsberg kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og torsdag fra 08:00 til 14:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 20.01.2020 08:00 Gjelder til: 23.01.2020 14:00
 • Fv 301 Stavern – Stavernshallen, på strekningen Søndersrød – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.11.2019 13:00 Gjelder til: 30.03.2020 15:30
 • Fv 311 Presterød, i Tønsberg kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.09.2019 08:40 Gjelder til: 25.06.2020 00:00
 • Fv 319 Hanekleiva syd, på strekningen Hanekleiva syd – Hanekleivkrysset (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.01.2020 07:00 Gjelder til: 02.04.2020 19:00
 • Fv 319 Hanekleiva syd, på strekningen Stua – Sande (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 13.01.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2020 19:00
 • Fv 352 Grasmyr, på strekningen Langesund – Stathelle (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 2 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 12.11.2019 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 21:00
 • Fv 409 Holtet – Kongshavn, på strekningen Krøgenes – Kongshavn (Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.05.2019 00:45 Gjelder til: 01.06.2020 15:00
 • Fv 411 Østeråtunnelen, i Tvedestrand kommune (Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.01.2020 09:00 Gjelder til: 22.01.2020 18:00
 • Fv 414 Høl, på strekningen Seland – Høl (Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.01.2020 08:00 Gjelder til: 04.02.2020 15:00
 • Fv 418 Egddalentunnelen, på strekningen Egddalen tunnel (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 09.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.01.2020 16:00
 • Fv 457 Flekkerøytunnelen, i Kristiansand kommune (Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.01.2020 22:00 Gjelder til: 21.01.2020 06:00
 • Fv 459 Døle bru, på strekningen Ytre Nøding – Døle bru (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.11.2019 07:00 Gjelder til: 10.12.2020 20:00
 • Fv 460 Lonestranda – Vigeland, på strekningen Lindesnes – Håland (Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.09.2019 09:00 Gjelder til: 15.05.2020 06:00
 • Fv 469 Fjellse, på strekningen Eie – Skåla (Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.01.2020 22:00 Gjelder til: 23.01.2020 06:00
 • Fv 471 Lund torg, i Kristiansand kommune (Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.01.2020 22:00 Gjelder til: 23.01.2020 06:00
 • Fv 496 Sømskrysset, på strekningen Rona – Drange (Agder)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde uten tiltak 2,95m. Gjelder fra: 20.12.2019 00:19 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Fv 570 Austfjordvegen ved Austfjordvegen, i Lindås kommune (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 02.01.2020 07:00 Gjelder til: 30.06.2020 19:00
 • Fv 585 Haukelandtunnelen, på strekningen Paradis – Christies gate (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.01.2020 01:00 Gjelder til: 24.01.2020 03:00
 • Fv 607 Tverrelva I bru, på strekningen Lavik – Flekke (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 15.01.2020 07:00 Gjelder til: 20.02.2020 18:00
 • Fv 607 Flekke – Tysse (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 08:00 til 19:00. Torsdag fra 08:00 til 16:00. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomkjøring klokken 08:20, 10:20, 12:15, 13:30, 15:00, 15:45, 16:00 og 17:40. Gjelder fra: 06.01.2020 08:00 Gjelder til: 05.02.202 […]
 • Fv 609 Kvernbergtunnelen, på strekningen Askvoll – Førde (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Kontinuerleg ledebilkjøyring. Gjelder fra: 20.01.2020 08:00 Gjelder til: 20.01.2020 15:00
 • Fv 614 Haukåtunnelen, på strekningen Grov – Stårheim (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 16.01.2020 07:00 Gjelder til: 28.02.2020 15:00
 • Fv 650 Overåtunnelen – Lingetunnelen, på strekningen Linge – Sjøholt (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.01.2020 09:00 Gjelder til: 21.01.2020 15:00
 • Fv 654 Stokksundbrua – Herøybrua, på strekningen Kvernavågen – Fosnavåg (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.12.2019 19:05 Gjelder til: 03.03.2020 00:00
 • Fv 659 Remetunnelen, på strekningen Remetunnelen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.01.2020 09:00 Gjelder til: 20.01.2020 13:00
 • Fv 661 Stettetunnelen – Stette, på strekningen Digernesskifet – Leirvikbukta (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.12.2019 00:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Fv 662 Haukabøtunnelen – Nakktunnelen, på strekningen Aukra – Molde (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.01.2020 21:00 Gjelder til: 21.01.2020 22:30
 • Fv 669 Edøya ferjakai, på ferjestrekningen Sandvika-Edøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.12.2019 01:47 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
 • Fv 680 Torsetsundbrua, på strekningen Kristiansund – Stormyra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag og lørdag fra 09:00 til 13:00. Gjelder fra: 24.01.2020 09:00 Gjelder til: 25.01.2020 13:00
 • Fv 704 Skjøla, på strekningen Brøttem – Sandmoen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 23.09.2019 08:54 Gjelder til: 23.01.2020 00:00
 • Fv 707 Bruvoll, på strekningen Klett – Flakk (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 04.12.2019 07:00 Gjelder til: 31.01.2020 16:00
 • Fv 710 Kjørelva – Halsen, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 09.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.01.2020 21:00
 • Fv 710 Kjørelva – Halsen, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 09.01.2020 09:00 Gjelder til: 31.01.2020 14:00
 • Fv 714 Vollen – Fillvatn, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t. På grun av ujevn veg. Gjelder fra: 09.01.2020 15:10
 • Fv 714 Storvasshammertunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Forsinkelser opp til 15 minutter. Gjelder fra: 07.01.2020 00:00
 • Fv 715 Osen, på strekningen Ilsvika – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag fra 08:00 til 19:30. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 15:00
 • Fv 715 Steinsdalen, på strekningen Osen – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer og i periodene: Alle dager fra 11:15 til 13:15 og fra 20:00 til 22:00. Gjelder fra: 31.05.2019 13:17 Gjelder til: 30.06.2020 22:00
 • Fv 718 Selneshammaren, på strekningen Leira – Rødsjø (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.01.2020 12:21
 • Fv 800 Thamshamnkrysset, på strekningen Thamshamn – Øysand (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 11:00 Gjelder til: 22.02.2020 13:00
 • Fv 830 Grønnlifjelltunnelen – Sjønståfjelltunnelen, på strekningen Finneid – Sulitjelma (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 20:00. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 13.01.2020 08:00 Gjelder til: 20.01.2020 20:00
 • Fv 835 Steigentunnelen, på strekningen Steigen tunnel (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Ventetid inntil 20 minutter. Gjelder fra: 20.01.2020 10:00 Gjelder til: 20.01.2020 19:00
 • Fv 862 Sæterbukta, på strekningen Brensholmen – Tromsø (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og på grunn av vegarbeid. Gjelder Seterelv bru. Rekkverk mangler. Gjelder fra: 19.12.2019 12:36
 • Fv 866 Maursundtunnelen, i Skjervøy kommune (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter og manuell dirigering. Gjelder fra 21.01.2020 klokken 08:00 til 21.01.2020 klokken 18:00. Gjelder fra: 21.01.2020 08:00 Gjelder til: 21.01.2020 18:00
 • Fv 1362 Asper – Kålstad, på strekningen Kålstad – Asper (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 06.01.2020 22:00 Gjelder til: 06.02.2020 05:30
 • Fv 1363 Hvitstenveien mellom nr 38 og nr 78, i Vestby kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.01.2020 07:00 Gjelder til: 03.04.2020 19:00
 • Fv 1365 Vestby kirke, på strekningen Vestby kirke – Haver (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 07.01.2020 18:00 Gjelder til: 02.03.2020 00:00
 • Fv 1374 Vevelstadveien mellom nr 2 og nr 3, i Nordre Follo kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.12.2019 12:00
 • Fv 1375 Siggerud, på strekningen Snipetjernet – Siggerud (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.01.2020 07:00 Gjelder til: 22.01.2020 23:59
 • Fv 1386 Ringnes – Ås/Oppegård, på strekningen Ringnes – Ås/Oppegård (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 09.12.2019 07:00 Gjelder til: 29.02.2020 17:00
 • Fv 1392 Måna, på strekningen Måna – Holtbråten (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.12.2019 11:40 Gjelder til: 01.03.2020 19:00
 • Fv 1406 Nesodden kirke, på strekningen Fjellstrand – Nesodden kirke (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.01.2020 00:01 Gjelder til: 17.02.2020 23:59
 • Fv 1418 Kolbotn kirke – Sofiemyr, på strekningen Kolbotn kirke – Taraldrudkrysset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.01.2020 17:02 Gjelder til: 29.02.2020 19:00
 • Fv 1420 Myrvoll – Sofiemyr, på strekningen Myrvoll – Sofiemyr (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.01.2020 11:14 Gjelder til: 20.03.2020 07:00
 • Fv 1444 Vettre, på strekningen Fusdal gård – Vettre (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.12.2019 09:06 Gjelder til: 01.03.2020 19:00
 • Fv 1497 Fetsund, på strekningen Fetsund – Garderåsen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.12.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
 • Fv 1501 Hovinbakken, på strekningen Furulund – Fetsund (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.12.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
 • Fv 1529 Fjerdingby, på strekningen Fjerdingby – Strømsveien (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.10.2019 15:14 Gjelder til: 01.02.2020 00:00
 • Fv 1534 Slattum, på strekningen Slattum – Skedsmokorset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.01.2020 16:20 Gjelder til: 31.01.2020 00:00
 • Fv 1534 Kirkeveien 72, i Nittedal kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.01.2020 10:54 Gjelder til: 02.05.2020 00:00
 • Fv 1534 Skedsmokorset, på strekningen Slattum – Skedsmokorset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.10.2019 12:09 Gjelder til: 01.06.2020 00:00
 • Fv 1553 Brinken, i Ullensaker kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.03.2020 20:00
 • Fv 1574 Eidsvoll, på strekningen Vormsund bru V – Nes/Eidsvoll (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 15.01.2020 07:00 Gjelder til: 28.02.2020 16:00
 • Fv 1585 Ås skole – Hammerstad, i Eidsvoll kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 07.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.01.2020 23:00
 • Fv 1778 Arnkvernvegen mellom nr 83 og nr 126, i Ringsaker kommune (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.01.2020 00:01 Gjelder til: 29.05.2020 00:01
 • Fv 1826 Vestbygdvegen 91, i Løten kommune (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 12:00 Gjelder til: 10.08.2020 00:00
 • Fv 2640 Fossbergom, på strekningen Fossbergom – Brustugu (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av steinras. Gjelder fra: 08.01.2020 12:55
 • Fv 2708 Dalerovergangen – Langum, på strekningen Mjøndalen – Strømsgodset kirke (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.11.2019 11:00 Gjelder til: 01.03.2020 17:00
 • Fv 2732 Nedbergkollveien ved Vikveien, i Drammen kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.01.2020 07:00 Gjelder til: 22.01.2020 00:00
 • Fv 2910 Rukke bru, på strekningen Tunhovd – Nesbyen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 08.01.2020 07:00 Gjelder til: 08.04.2020 22:00
 • Fv 3124 Presterød, i Vestfold fylke, i retning mot øst (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 15:30. Gjelder fra: 06.01.2020 07:30 Gjelder til: 29.05.2020 15:30
 • Fv 3262 Løkane, på strekningen Moheim – Langangen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 13.12.2019 06:00 Gjelder til: 20.02.2020 20:00
 • Fv 3973 Skoge – Lindland, i Mandal kommune (Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 28.11.2019 07:00 Gjelder til: 19.11.2020 20:00
 • Fv 4680 Randøy Ring 126, i Hjelmeland kommune (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.01.2020 00:00 Gjelder til: 01.02.2020 00:00
 • Fv 5024 Sunndalstunnelen – Krabbanestunnelen, på strekningen Åkra – Setberg (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:30 til 18:30. Stengt: 08:30 -10:30, 10:55 -12:45, 13:00 -15:00, 16:40 -18:30. Det er tatt hensyn til rutetider for rutebuss. Gjelder fra: 06.01.2020 08:30 Gjelder til: 30.01.2020 18:30
 • Fv 5198 Nattlandstunnelen – Sædalstunnelen, på strekningen Nattlandsfjellet – Nedre Sædal (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Torsdag fra 22:00 til 02:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.01.2020 22:00 Gjelder til: 24.01.2020 02:00
 • Fv 5236 Bjorøytunnelen, på strekningen Tyssøyna – Myraskjenet (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.01.2020 22:00 Gjelder til: 22.01.2020 05:30
 • Fv 5742 Blekesvingen – Blakset, på strekningen Lote – Steinsåker (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 09:00 til 12:00, fra 13:00 til 15:00 og fra 17:30 til 21:00. Torsdag fra 09:00 til 12:00 og fra 13:00 til 15:00. Det kan ellers forekomme 15 minutters stenging fra onsdag kl 06:00 til fredag kl 18:00 Gjelder fra: 13.01.2020 09:00 Gje […]
 • Fv 5876 Buholmen, på strekningen Buholmen – Goksøyr (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.12.2019 10:39 Gjelder til: 02.04.2020 00:00
 • Fv 5928 Heggurtunnelen, på strekningen Tafjord – Sylte (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.01.2020 09:00 Gjelder til: 22.01.2020 15:00
 • Fv 5957 Giske – Ytterland, på strekningen Godøya – Valderøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.01.2020 09:00 Gjelder til: 20.01.2020 15:00
 • Fv 6145 Svinviktunnelen, på strekningen Todalsøra – Haugen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.01.2020 21:00 Gjelder til: 21.01.2020 23:59
 • Fv 6182 Gilderhammartunnelen – Leirviktunnelen, på strekningen Hestnes – Leirvika (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.01.2020 18:00 Gjelder til: 21.01.2020 20:00
 • Fv 6408 Røyne, på strekningen Viklem S – Uthaug (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 20.01.2020 09:00 Gjelder til: 20.01.2020 13:00
 • Fv 6484 Ødynhaug, på strekningen Høgkjølen – Orkanger (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.02.2020 07:00 Gjelder til: 01.03.2020 00:00
 • Fv 6650 Granåsen, på strekningen Tonstad – Prinsens gate (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.01.2020 07:00 Gjelder til: 28.02.2020 17:00
 • Fv 6650 Byåsen skole, på strekningen Tonstad – Prinsens gate (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2019 21:00 Gjelder til: 27.07.2020 00:00
 • Fv 6712 Bakkdalen, på strekningen Tømra – Hommelvik (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.01.2020 08:00 Gjelder til: 17.02.2020 00:00
 • Fv 7006 Søndre Myrset bru, forbindelsesveg, på strekningen Agle – Myrset (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 09.03.2018 16:35
 • Fv 7488 Breivik, i Bodø kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.01.2020 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 19:00Data levert av Statens vegvesen.