Redusert framkommelighet

 • Stavanger kommune (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 22:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Trondheim kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 25.08.2020 09:00 Gjelder til: 25.08.2020 17:00
 • Ev 6 [13] Årvollkrysset – [12] Halmstadkrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.04.2020 00:00 Gjelder til: 21.09.2020 00:00
 • Ev 6 [5] Årumkrysset – Skjeberg, på strekningen Sarpsborg – Svinesund (Riksgrensen), i retning mot Svinesund (Riksgrensen) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 22:00 Gjelder til: 03.07.2020 05:30
 • Ev 6 [4] Solbergkrysset, påkjøring fra Solberg, på strekningen Sarpsborg – Svinesund (Riksgrensen), i retning mot Svinesund (Riksgrensen) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Påkjøringsfelt stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 05:30
 • Ev 6 [4] Solbergkrysset, på strekningen Sarpsborg – Svinesund (Riksgrensen), i retning mot Svinesund (Riksgrensen) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 05:30
 • Ev 6 [6] Alvimkrysset, påkjøring mot Svinesund (Riksgrensen), på strekningen Sarpsborg – Svinesund (Riksgrensen), i retning mot Svinesund (Riksgrensen) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.07.2020 22:00 Gjelder til: 21.07.2020 06:00
 • Ev 6 [16] Vestby syd – [20] Vassumkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 05:30
 • Ev 6 [16] Vestby syd – Støkken, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 01.07.2020 22:00 Gjelder til: 02.07.2020 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen – Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 01.07.2020 22:00 Gjelder til: 03.07.2020 05:30
 • Ev 6 Vålerengtunnelen, på strekningen Sørenga – Alnabru (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fare for kø og alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 08.06.2020 04:00 Gjelder til: 01.11.2020 06:00
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.07.2020 22:00 Gjelder til: 16.07.2020 06:00
 • Ev 6 [44] Hvamkrysset – [42] Karihaugen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Oslo/Viken)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 02.07.2020 22:00 Gjelder til: 16.07.2020 05:30
 • Ev 6 [42] Karihaugen – [43] Tangerudkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.06.2020 22:00 Gjelder til: 30.07.2020 06:00
 • Ev 6 [47] Grankrysset – [49] Langelandkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 06.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 05:30
 • Ev 6 [48] Kløftakrysset – [49] Langelandkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2020 22:00 Gjelder til: 03.07.2020 05:30
 • Ev 6 [52] Hauerseterkrysset – [53] Mogreinakrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2020 16:07 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
 • Ev 6 [54] Dalkrysset – [58] Minnesundkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Viken)
  Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 21:00 Gjelder til: 02.07.2020 05:30
 • Ev 6 [63] Tangen – Labbdalen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2020 10:00 Gjelder til: 07.07.2020 13:00
 • Ev 6 [70] Arnkvern – [76] Moelv, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 03.02.2020 08:02
 • Ev 6 [76] Moelv, på strekningen Hamar – Lillehammer (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 15:19 Gjelder til: 02.01.2021 00:00
 • Ev 6 Sel kirke, på strekningen Otta – Dombås (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.06.2020 14:52 Gjelder til: 23.12.2020 23:00
 • Ev 6 Vindåslibekken – Korporalsbrua, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Se http://www.nabovarsling.no/e6-soknedal for påmelding av SMS varslingstjeneste. Gjelder fra: 21.01.2019 15:01 Gjelder til: 22.09.2020 00:00
 • Ev 6 Jaktøya, avkjøringsveg (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 01.07.2020 klokken 22:00 til 02.07.2020 klokken 02:00. Gjelder fra: 01.07.2020 22:00 Gjelder til: 02.07.2020 02:00
 • Ev 6 [31] Sandmoen – [30] Klett (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 70 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 01.07.2020 klokken 22:00 til 02.07.2020 klokken 04:00. Gjelder fra: 01.07.2020 22:00 Gjelder til: 02.07.2020 04:00
 • Ev 6 [31] Sandmoen – [30] Klett (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 70 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 02.07.2020 klokken 22:00 til 03.07.2020 klokken 04:00. Gjelder fra: 02.07.2020 22:00 Gjelder til: 03.07.2020 04:00
 • Ev 6 Sluppen – Sluppen, avkjøringsveg, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.01.2020 11:50 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
 • Ev 6 Langstein, på strekningen Stjørdal (Værnes) – Steinkjer (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid opp til 15 minutter må påregnes. Gjelder fra: 27.05.2020 22:00
 • Ev 6 Sparbu (Rognvegen), på strekningen Stjørdal (Værnes) – Steinkjer (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 23:00 Gjelder til: 03.07.2020 04:00
 • Ev 6 Kvam – Haugan, på strekningen Steinkjer – Grong (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.05.2020 14:30 Gjelder til: 12.07.2020 18:00
 • Ev 6 Kvam – Grøtøya, på strekningen Steinkjer – Grong (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 05.05.2020 09:30
 • Ev 6 Vegset, på strekningen Steinkjer – Grong (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.01.2020 16:34
 • Ev 6 Laksfors, i Grane kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 06:00 Gjelder til: 03.07.2020 18:00
 • Ev 6 Dalsgrenda, på strekningen Mosjøen – Mo i Rana (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 19:00. Gjelder fra: 25.05.2020 07:30 Gjelder til: 02.07.2020 19:00
 • Ev 6 Bjørnbærvika – Dalsgrenda, i Rana kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 29.06.2020 21:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Ev 6 Langneset – Svortdalen, i Rana kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 03.06.2020 20:00 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
 • Ev 6 Illhøllia tunnel, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 23:00. Vent på ledebil. Vegen er i tillegg stengt i 15 minutter kl. 20:00, 21:00 og 22:00. Jobbes ikke i partallshelger. Se egen trafikkmelding for natt. Gjelder fra: 14.06.2020 19:00 Gjelder til: 09.07.2020 23:00
 • Ev 6 Storelva bru, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.06.2020 00:18 Gjelder til: 24.07.2020 00:18
 • Ev 6 Kannflogettunnelen – Tømmernestunnelen, i Nordland fylke (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til fredag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.06.2020 21:00 Gjelder til: 03.07.2020 07:00
 • Ev 6 Rombaksbrua, på strekningen Gamle E6 (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2020 08:58 Gjelder til: 31.07.2020 23:59
 • Ev 6 Isfjelltunnelen – Skardalstunnelen, i Kåfjord kommune (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 25 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 07:00 til 19:00. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 02.07.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 19:00
 • Ev 6 Storslett – Straumfjorden, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 00:00
 • Ev 6 Baddereidet, i Kvænangen kommune (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 31.07.2020 22:00
 • Ev 6 Alta bru, i Alta kommune (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet, manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 30.06.2020 07:00 Gjelder til: 16.08.2020 19:00
 • Ev 6 Varangerbotn, på strekningen Tana – Varangerbotn (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 21:00. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 07.07.2020 21:00
 • Ev 10 Seljelitunnelen, i Moskenes kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 02.07.2020 klokken 13:00 til 02.07.2020 klokken 17:00. Gjelder også Ramsviktunnelen. Gjelder fra: 02.07.2020 13:00 Gjelder til: 02.07.2020 17:00
 • Ev 10 Hamnøytunnelen, i Moskenes kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 02.07.2020 11:00 Gjelder til: 02.07.2020 15:00
 • Ev 10 Rørvikskarettunnelen, i Vågan kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 02.07.2020 klokken 09:00 til 02.07.2020 klokken 13:00. Gjelder fra: 02.07.2020 09:00 Gjelder til: 02.07.2020 13:00
 • Ev 10 Børratunnelen, i Vågan kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 20:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Ev 10 Sørdalstunnelen, i Lødingen kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Vent på ledebil, ventetid ca 20 minutter. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 20:00
 • Ev 16 Gaupåstunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 02.07.2020 03:00 Gjelder til: 02.07.2020 05:30
 • Ev 16 Songstadtunnelen 1 – Songstadtunnelen 2, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 02.07.2020 22:00 Gjelder til: 03.07.2020 03:00
 • Ev 16 Risnestunnelen – Romslotunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 01.07.2020 22:00 Gjelder til: 02.07.2020 05:30
 • Ev 16 Trengereid – Vaksdal, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Arbeidet forflytter seg mellom tunnelene på strekningen. Gjelder fra: 28.06.2020 22:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Ev 16 Stavenestunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 09:00 til 14:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 06.07.2020 09:00 Gjelder til: 08.07.2020 14:00
 • Ev 16 Kluftafjelltunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Vent på ledebil. Det må påregnes lengre ventetid på grunn av større nedfall etter fjellrensking Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 24.07.2020 19:00
 • Ev 16 Hyvingstunnelen, på strekningen Hyvingstunnelen (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 18.06.2020 20:00 Gjelder til: 21.08.2020 05:30
 • Ev 16 Vangstunnelen – Skulestad, på strekningen Voss – Lærdal (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 01.07.2020 20:00 Gjelder til: 03.07.2020 05:30
 • Ev 16 Vinjadalen, på strekningen Voss – Lærdal (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 01.06.2020 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 23:00
 • Ev 16 Gudvangatunnelen, på strekningen Voss – Lærdal (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 90 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonner fra Flåm kl 22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45 fra Gudvangen kl. 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30. Gjelder fra: 02.06.2020 12:34 Gjelder til […]
 • Ev 16 Sollihøgda, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.11.2019 00:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Ev 16 Lommedalskrysset, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.06.2020 16:20 Gjelder til: 10.07.2020 00:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 30.06.2020 21:30 Gjelder til: 02.07.2020 05:30
 • Ev 16 Ringmoen – Bjonevika, på strekningen Fagernes – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 27.04.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 14:00
 • Ev 16 Olimb – Olimshagetunnelen, på strekningen Hønefoss – Gardermoen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 09:00 til 15:00 og fra 18:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 05.06.2020 09:00 Gjelder til: 03.07.2020 20:00
 • Ev 16 Roa, på strekningen Hønefoss – Gardermoen, i retning mot Roa (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.06.2020 00:00 Gjelder til: 02.09.2020 00:00
 • Ev 16 Nersetra, på strekningen Fagernes – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 13:00. Gjelder fra: 20.04.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 13:00
 • Ev 16 Røn – Ulnes, på strekningen Lærdal – Fagernes (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 00:01 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 16 Hemsing bru, på strekningen Lærdal – Fagernes (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.04.2020 15:35 Gjelder til: 31.07.2020 00:00
 • Ev 16 Tveit bru, på strekningen Lærdal – Fagernes (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 14:56 Gjelder til: 11.07.2020 00:00
 • Ev 16 Einangsundet – Reie, på strekningen Lærdal – Fagernes (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.05.2020 00:00 Gjelder til: 31.12.2020 00:00
 • Ev 16 Fulu – Sesselrud, på strekningen Kløfta – Kongsvinger (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2020 14:00 Gjelder til: 12.08.2020 14:45
 • Ev 18 Baneheiatunnelen – Oddernestunnelen, på strekningen Kristiansand – Arendal (Agder)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.07.2020 22:00 Gjelder til: 09.07.2020 06:00
 • Ev 18 Hånesbukta, avkjøringsveg, på strekningen Kristiansand – Arendal (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.06.2020 10:51 Gjelder til: 02.07.2020 00:00
 • Ev 18 [66] Lundekrysset – [71] Harebakkenkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.06.2020 22:00 Gjelder til: 02.07.2020 06:00
 • Ev 18 Grenstølkrysset – [71] Harebakkenkrysset, på strekningen Larvik – Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 21:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Ev 18 [28] Bergsengakrysset – [48] Langangenkrysset, på strekningen Drammen – Arendal (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 09:00 Gjelder til: 03.07.2020 14:00
 • Ev 18 [48] Langangenkrysset – [28] Bergsengakrysset (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 70 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.06.2020 21:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Ev 18 Farriseidet – Vassvik, forbindelsesveg, i Larvik kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.06.2020 11:48 Gjelder til: 03.07.2020 20:00
 • Ev 18 [45] Bommestadkrysset – [28] Bergsengakrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.06.2020 21:00 Gjelder til: 02.07.2020 06:00
 • Ev 18 [35] Gullikrysset – [28] Bergsengakrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 22:00. Gjelder fra: 08.06.2020 09:00 Gjelder til: 31.08.2020 22:00
 • Ev 18 Mosseveien mellom Ljabruveien og Ormsundveien, i Oslo kommune (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.08.2020 23:59
 • Ev 18 Mosseveien bomstasjon – Sjursøya, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.06.2020 22:00 Gjelder til: 06.07.2020 06:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.05.2020 21:30 Gjelder til: 30.08.2020 09:00
 • Ev 18 Vika – Vika, avkjøringsveg, på strekningen Aker Brygge – Vika (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 06.07.2020 21:00 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
 • Ev 39 Fosselandtunnelen, på strekningen Mandal – Flekkefjord (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.06.2020 00:01 Gjelder til: 03.07.2020 23:59
 • Ev 39 Livold, på strekningen Mandal – Flekkefjord (Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 29.06.2020 09:00 Gjelder til: 10.07.2020 14:00
 • Ev 39 Oftedal – Lene, på strekningen Mandal – Flekkefjord (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 02.07.2020 20:00 Gjelder til: 11.07.2020 06:00
 • Ev 39 Skinsnes bru – Imekrysset, på strekningen Kristiansand – Mandal (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 29.06.2020 22:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Ev 39 Bollestad, på strekningen Flekkefjord – Stavanger (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2019 00:00 Gjelder til: 31.10.2020 00:00
 • Ev 39 Tangvallkrysset – Døle bru, på strekningen Kristiansand – Mandal (Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 10.01.2020 02:01 Gjelder til: 31.12.2020 23:59
 • Ev 39 Auglendshøyden tunnel, på strekningen Flekkefjord – Stavanger (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Sørgående tunnelløp stenges. Toveis trafikk i nordgående tunnelløp. Gjelder fra: 24.06.2020 06:55 Gjelder til: 17.08.2020 00:00
 • Ev 39 Auglend, på strekningen Flekkefjord – Stavanger (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 22:00. Fredag fra 09:00 til 13:00 og fra 18:00 til 22:00. Lørdag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 24.06.2020 09:00 Gjelder til: 14.08.2020 22:00
 • Ev 39 Rosseland – Tangvall, på strekningen Kristiansand – Mandal (Agder)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 39 Byfjordtunnelen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra 01.07.2020 klokken 22:00 til 02.07.2020 klokken 05:30. Gjelder fra: 01.07.2020 22:00 Gjelder til: 02.07.2020 05:30
 • Ev 39 Hannevika – Brennåsen (Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.12.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 05:30
 • Ev 39 Ferjestrekningen Mortavika-Arsvågen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av problemer med ferge. Ferge D er innstillt inn til videre. Gjelder fra: 30.06.2020 16:59
 • Ev 39 Håklepptunnelen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av tekniske problemer. Gjelder fra: 10.06.2020 19:18
 • Ev 39 Håklepptunnelen, på strekningen Arsvågen ferjekai – Aksdal (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:30. Gjelder fra: 26.06.2020 07:00 Gjelder til: 05.08.2020 17:30
 • Ev 39 Håklepptunnelen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.06.2020 20:00 Gjelder til: 04.07.2020 06:00
 • Ev 39 Håklepptunnelen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 27.07.2020 20:00 Gjelder til: 06.08.2020 06:00
 • Ev 39 Litlebekktjørna – Våg, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.06.2020 00:00 Gjelder til: 31.08.2020 00:00
 • Ev 39 Bømlafjordtunnelen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 30.06.2020 22:00 Gjelder til: 03.07.2020 05:30
 • Ev 39 Danmarksplass – Nygårdsbroen bomstasjon, på strekningen Leirvik – Bergen (Nygårdstangen) (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 21.08.2020 05:30
 • Ev 39 Hordviktunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 03.07.2020 02:00 Gjelder til: 03.07.2020 05:30
 • Ev 39 Mundalsbergtunnelen – Skrikebergtunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 29.06.2020 22:00 Gjelder til: 03.07.2020 05:30
 • Ev 39 Mundalsbergtunnelen – Skrikebergtunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Tunnelvask på strekningen. Gjelder fra: 25.06.2020 22:00 Gjelder til: 03.07.2020 05:30
 • Ev 39 Eikefettunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 04:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Stengt 23:00 – 04:00, Gjennomkjøring kl 02:00 Gjelder fra: 29.06.2020 18:00 Gjelder til: 03.07.2020 04:00
 • Ev 39 Hjartåbergtunnelen, på strekningen Nordfjordeid – Volda (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 02.07.2020 09:00 Gjelder til: 02.07.2020 15:30
 • Ev 39 Solavågseidet, på strekningen Volda – Ålesund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av olje-/bensin-/dieselsøl. Gjelder fra: 26.06.2020 11:03
 • Ev 39 Moatunnelen, på strekningen Volda – Ålesund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 02.07.2020 21:00 Gjelder til: 02.07.2020 23:00
 • Ev 39 Gjemnessundbrua, på strekningen Molde – Kristiansund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:30. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.06.2020 09:00 Gjelder til: 03.07.2020 14:30
 • Ev 39 Stormyra, på strekningen Kristiansund – Orkanger (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Ev 39 Litlslættet – Pallen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 18:00 Gjelder til: 02.07.2020 06:00
 • Ev 39 Høgkjølen – Harangen, på strekningen Kristiansund – Orkanger (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til onsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 29.06.2020 19:00 Gjelder til: 02.07.2020 06:00
 • Ev 69 Indre Sortvik – Hønsa (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.03.2020 10:25 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
 • Ev 134 Karmsund bru, på strekningen Haugesund lufthavn – Haugesund (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.06.2020 09:49 Gjelder til: 11.08.2020 00:00
 • Ev 134 Karmsundgata/Rossabø, på strekningen Haugesund lufthavn – Haugesund (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Maks breidde 3,5m Gjelder fra: 01.07.2020 21:00 Gjelder til: 02.07.2020 06:00
 • Ev 134 Ølensvåg – Fatland, på strekningen Haugesund – Røldal (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 16.06.2020 19:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Ev 134 Etne, på strekningen Haugesund – Røldal (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.02.2020 14:39 Gjelder til: 02.04.2021 00:00
 • Ev 134 Vinjesvingen, på strekningen Haukeli – Seljord (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.03.2020 07:00 Gjelder til: 09.07.2020 19:00
 • Ev 134 Ørvellakrysset – Viperudmoen, på strekningen Seljord – Notodden (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 20.04.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 19:00
 • Ev 134 Stertebakke, på strekningen Kongsberg – Drammen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.07.2020 09:00 Gjelder til: 09.07.2020 23:00
 • Ev 134 Mjøndalen – Hokksund, på strekningen Kongsberg – Drammen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 26.08.2019 21:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
 • Ev 136 Sørnestunnelen – Hatlaåstunnelen, på strekningen Ålesund – Spjelkavik (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 04.07.2020 02:00 Gjelder til: 04.07.2020 06:00
 • Ev 136 Sørnestunnelen – Hatlaåstunnelen, på strekningen Ålesund – Spjelkavik (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 05.07.2020 01:00 Gjelder til: 05.07.2020 06:00
 • Rv 2 Grue kirke – Brynn, på strekningen Kongsvinger – Flisa (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.06.2020 00:00 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
 • Rv 2 Skogbruksmuseet – Elverum, på strekningen Flisa – Elverum (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Torsdag til søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.08.2020 21:00 Gjelder til: 17.08.2020 06:00
 • Rv 3 Romedal vegkryss, på strekningen Kolomoen – Elverum (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 21:00
 • Rv 3 Segla, på strekningen Kolomoen – Elverum (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.06.2020 00:00 Gjelder til: 16.07.2020 00:00
 • Rv 3 Myklegard, på strekningen Kolomoen – Elverum (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
 • Rv 3 Ebru, på strekningen Kolomoen – Elverum (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
 • Rv 3 Øksna – Elverum (Terningmoen), på strekningen Elverum – Tynset (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.11.2019 11:57 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Rv 3 Galåen bru, på strekningen Elverum – Tynset (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 25.05.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 19:00
 • Rv 3 Rena – Steinvik, på strekningen Elverum – Tynset (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 16.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 18:00
 • Rv 3 Atna bru – Hanestad, på strekningen Elverum – Tynset (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 29.06.2020 06:00 Gjelder til: 02.07.2020 21:00
 • Rv 3 Ya bru, på strekningen Kvikne (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 12:43 Gjelder til: 02.09.2020 00:00
 • Rv 4 Fossen – Sagstua, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 08:31 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
 • Rv 4 Mohagenkrysset – Amundrud, på strekningen Roa – Gjøvik (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.06.2020 00:00 Gjelder til: 20.09.2020 00:00
 • Rv 5 Florø – Eikefjord, på strekningen Florø – Førde (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vindmølletransport. Gjelder fra: 25.05.2020 21:00 Gjelder til: 30.09.2020 06:00
 • Rv 5 Valeberg, på strekningen Sogndal – Lærdal (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 02.07.2020 07:00 Gjelder til: 02.07.2020 20:00
 • Rv 5 Kollsetestølen, på strekningen Jølster – Sogndal (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 03.07.2020 07:30 Gjelder til: 03.07.2020 15:00
 • Rv 5 Fodnestunnelen, på strekningen Sogndal – Lærdal (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Det vil bli tatt hensyn til fergetrafikken. Gjelder fra: 02.07.2020 07:30
 • Rv 5 Kleivatunnelen – Støylsnestunnelen, på strekningen Jølster – Sogndal (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 time på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Arbeidet forflytter seg mellom tunnelene på strekningen. Gjelder fra: 03.07.2020 08:00 Gjelder til: 03.07.2020 18:00
 • Rv 7 Bardøla – Løyte, i Hol kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.07.2020 20:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Rv 9 Optestøylbekken – Bjørnarå, på strekningen Evje – Haukeligrend (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 18:00
 • Rv 9 Bykletunnelen 1 – Svåatunnelen, på strekningen Evje – Haukeligrend (Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 07.01.2020 07:00 Gjelder til: 02.07.2020 16:00
 • Rv 13 Fisterkrysset, på strekningen Tau – Sand (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 24.06.2020 07:00 Gjelder til: 09.07.2020 21:00
 • Rv 13 Kyrkjenes, på strekningen Odda – Voss (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering. på grunn av stor sommertrafikk. Gjelder fra: 08.06.2020 15:19 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
 • Rv 15 Måløybrua, på strekningen Måløy – Nordfjordeid (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.02.2020 10:18 Gjelder til: 02.07.2020 00:00
 • Rv 15 Haugen, på strekningen Måløy – Nordfjordeid (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 01.07.2020 07:00 Gjelder til: 08.07.2020 21:00
 • Rv 15 Grasdaltunnelen – Oppljostunnelen, på strekningen Strynefjellet (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 12:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 02.07.2020 12:00
 • Rv 15 Grasdaltunnelen – Oppljostunnelen, på strekningen Strynefjellet (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 12:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 13.08.2020 12:00
 • Rv 22 Iseveien ved Rådhusveien, i Sarpsborg kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.05.2020 00:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Rv 22 Furuholmen, på strekningen Øra – Rakkestad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:30 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 15.06.2020 09:00 Gjelder til: 31.08.2020 06:00
 • Rv 22 Løken – Olberg, på strekningen Mysen – Hvamkrysset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.06.2020 09:00 Gjelder til: 31.08.2020 19:00
 • Rv 22 Kjeller – Mosesvingen vest, på strekningen Mysen – Hvamkrysset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2020 13:54
 • Rv 25 Myklegard, på strekningen Hamar – Løten (Ånestad) (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.06.2020 00:00 Gjelder til: 31.08.2020 00:00
 • Rv 25 Østby – Grønbo, på strekningen Elverum – Støa (Riksgrensen) (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.06.2020 07:00 Gjelder til: 23.07.2020 23:00
 • Rv 35 Katfoss bru, på strekningen Hokksund – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 15:00
 • Rv 36 Digernesodden – Vesleheggjeneset, på strekningen Skien – Seljord (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.05.2020 07:00 Gjelder til: 01.09.2020 18:00
 • Rv 41 Hynnekleivkrysset, på strekningen Timenes – Åmli (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.05.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 19:00
 • Rv 70 Freifjordtunnelen, på strekningen Kristiansund – Bergsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.06.2020 21:00 Gjelder til: 02.07.2020 05:00
 • Rv 70 Falebrua, på strekningen Sunndalsøra – Oppdal (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 21:10
 • Rv 73 Krutvatn (Riksgrensen), på strekningen Krutfjellet (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 30.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 15:00
 • Rv 80 Ferjestrekningen Bodø-Moskenes (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster. Torghatten Nord informerer om forsinket oppstart på D-ruta Bodø-Moskenes. MF Tranøy sine avganger fredag 03. juli, lørdag, søndag og mandag 06. juli vil ikke gå som oppsatt. Alle andre avganger vil gå som normalt på sambandet. Gjelder fra: 03.07.2020 00:00 Gjelder til: 07.07.2020 00:00
 • Rv 80 Indre Vikan – Løding, på strekningen Bodø – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Søndag og mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.06.2020 21:00 Gjelder til: 02.07.2020 06:00
 • Rv 83 Lokket tunnel, på strekningen Langvassbukt – Tjeldsund bru (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Retning inn i byen er stengt med omkjøring via Seljestadveien. Manuell dirigering ved Harstadbotn og byskillet kl. 07:30-08:30 og 15:30-16:30. Gjelder fra: 25.06.2020 23:00 Gjelder til: 22.08.2020 00:00
 • Rv 159 Trelastbrua, på strekningen Karihaugen – Lillestrøm (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 29.06.2020 22:00 Gjelder til: 02.07.2020 05:30
 • Rv 162 St. Olavs gate – Pilestredet, på strekningen Ring 1 (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.03.2020 19:58 Gjelder til: 17.07.2020 23:59
 • Rv 163 Tangerud inng + utg bru, på strekningen Østre Akerveg (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Rv 191 Nedre Kalbakkvei o/Alnaelva bru, på strekningen Trosterud – Veitvet (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 06.07.2020 21:00 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
 • Rv 282 Holmenbrua – Brakerøya, i Drammen kommune, i retning mot Brakerøya (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.06.2020 00:00 Gjelder til: 10.07.2020 00:00
 • Rv 651 Straumshamn, på strekningen Hjelle – Volda (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 17:00
 • Rv 651 Straumshamn, på strekningen Hjelle – Volda (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2020 07:00 Gjelder til: 04.07.2020 00:00
 • Rv 658 Valderøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:30 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 01.07.2020 22:30 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Fv 17 Sjøåsen – Namdalseid, på strekningen Steinkjer – Namsos (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 16:02 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Fv 17 Foldereid, på strekningen Foldereid – Brønnøysund (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.07.2020 12:00 Gjelder til: 07.07.2020 12:00
 • Fv 17 Kilvik, på strekningen Ågskardet – Ørnes (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av dekkelegging og vegarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 08:00 Gjelder til: 02.11.2020 00:00
 • Fv 27 Venabygd, på strekningen Frya – Folldal (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 22.06.2020 00:00 Gjelder til: 11.07.2020 00:00
 • Fv 29 Einunnøra – Egnund kapell, på strekningen Hjerkinn – Alvdal (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.06.2020 00:00 Gjelder til: 02.09.2020 00:00
 • Fv 30 Kotsøy, på strekningen Røros – Støren (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.06.2020 09:29 Gjelder til: 10.06.2021 17:00
 • Fv 30 Myrhaugen – Moan, på strekningen Røros – Støren (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.05.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 19:00
 • Fv 31 Sjøbakken – Øra, forbindelsesveg, på strekningen Øra – Sjøbakken (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag til fredag fra 06:00 til 18:00. Gjelder fra: 01.07.2020 06:00 Gjelder til: 03.07.2020 18:00
 • Fv 33 Bjørgo – Øygarden, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 01.07.2020 00:00 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
 • Fv 33 Tonsåsen – Skardtjernbekken, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 13:57 Gjelder til: 16.10.2020 00:00
 • Fv 33 Tonsåsen, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 17.06.2020 07:00 Gjelder til: 15.10.2020 19:00
 • Fv 33 Svingvoll – Fluberg, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 18:00
 • Fv 33 Skreia, på strekningen Minnesund – Gjøvik (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.08.2019 00:00 Gjelder til: 17.08.2020 00:00
 • Fv 33 Hol – Falkentunnelen, på strekningen Minnesund – Gjøvik (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 05:30 til 21:00. Gjelder fra: 25.06.2020 05:30 Gjelder til: 16.07.2020 21:00
 • Fv 35 Svinevoll, på strekningen Syrbekk – Hoksund (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
 • Fv 37 Ormemyrkrysset – Bolkesjø (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.06.2020 07:00 Gjelder til: 16.07.2020 19:00
 • Fv 37 Mælkrysset – Presturatunnelen, på strekningen Åmot – Stengelsrud (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 31.07.2020 12:30
 • Fv 42 Skeie – Eiken, på strekningen Tonstad – Hornes (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring og på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 23.06.2020 07:00 Gjelder til: 01.01.2021 20:00
 • Fv 43 Kvåvik – Bukkesteintunnelen, på strekningen Lista – Skeie (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 16:00
 • Fv 45 Røyrdalen, på strekningen Ålgård – Svartevatn (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Sprenging utføres kun i dagslys. Gjelder fra: 10.02.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 22:00
 • Fv 45 Sinnes (Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.05.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
 • Fv 45 Rotemo bom – Gloppefossen, på strekningen Rotemo – Ofte (Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 16:00
 • Fv 48 Moshovdatunnelen, på strekningen Moshovdatunnelen (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.07.2020 20:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Fv 48 Kråkeskartunnelen (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.06.2020 20:00 Gjelder til: 02.07.2020 06:00
 • Fv 49 Haukanestunnelen, på strekningen Trengereid – Frøland (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Heilt stengt mellom kl.00:00-03:00. Kontinuerleg ledebilkjøyring 20:00- 24:00 og 03:00-06:00. Gjelder fra: 08.06.2020 20:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Fv 49 Vikøy, på strekningen Frøland – Tørvikbygd (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 20:00
 • Fv 51 Veoøyi, på strekningen Fagernes – Randen (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.06.2020 00:00 Gjelder til: 11.07.2020 00:00
 • Fv 53 Holsbruvatnet bom – Øvre Årdal bom, på strekningen Fodnes – Tyinkrysset (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter. Arbeid ved Jåteli. Ikkje arbeid på høytidsdager. Gjelder fra: 04.05.2020 07:00 Gjelder til: 23.12.2020 19:00
 • Fv 61 Ekreim – Mårset, på strekningen Maurstad – Larsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 02.07.2020 08:30 Gjelder til: 02.07.2020 15:00
 • Fv 62 Stubøen – Øygarden, på strekningen Sunndalsøra – Oppdøl (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 07.06.2020 20:00 Gjelder til: 17.07.2020 06:00
 • Fv 62 Øksendalstunnelen, på strekningen Oppdøl – Sunndalsøra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 05:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.07.2020 20:00 Gjelder til: 11.07.2020 05:00
 • Fv 63 Soggebrua – Trollstigen bom, på strekningen Langvatn – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Trollveggen triathlon. Gjelder fra: 11.07.2020 13:00 Gjelder til: 11.07.2020 15:30
 • Fv 64 Straumshaugbrua, på strekningen Molde – Kristiansund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 09:00 Gjelder til: 02.07.2020 12:00
 • Fv 64 Hoset – Ba, på strekningen Molde – Kristiansund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 15:30
 • Fv 65 Sande – Røv, på strekningen Betna – Orkanger (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.07.2020 07:00 Gjelder til: 08.07.2020 21:00
 • Fv 65 Sande – Røv, på strekningen Betna – Orkanger (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 02.07.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 21:00
 • Fv 82 Børøya, på strekningen Fiskebøl – Sortland (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Lokal omkjøring via Måkeveien. Gjelder fra: 04.06.2020 09:58 Gjelder til: 30.10.2020 21:00
 • Fv 84 Skøelva – Tverrelva, på strekningen Fossbakken – Sørreisa (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Forsinkelser opp til 10 minutter. Gjelder fra: 01.07.2020 23:00 Gjelder til: 02.07.2020 03:00
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.09.2020 22:00 Gjelder til: 11.09.2020 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 07.10.2020 22:00 Gjelder til: 09.10.2020 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 04.11.2020 22:00 Gjelder til: 06.11.2020 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 02.12.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 05:30
 • Fv 108 Puttesund bru – Økholmen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.06.2020 00:00 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
 • Fv 108 Kråkerøyveien mellom nr 220 og nr 221, i Fredrikstad kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 19.06.2020 00:00 Gjelder til: 19.09.2020 00:00
 • Fv 108 Kråkerøy kirke, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 26.06.2020 20:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Fv 120 Svikebøl – Tangen, på strekningen Tomter – Lillestrøm (Kjeller) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 23:00. Gjelder fra: 23.03.2020 08:00 Gjelder til: 31.07.2020 23:00
 • Fv 120 Tangen, på strekningen Tomter – Lillestrøm (Kjeller) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 30.03.2020 07:00 Gjelder til: 31.07.2020 22:00
 • Fv 120 Enebakk kirke, på strekningen Tomter – Lillestrøm (Kjeller) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 22:00. Gjelder fra: 11.05.2020 09:00 Gjelder til: 10.07.2020 22:00
 • Fv 120 Enebakk – Flateby, på strekningen Tomter – Lillestrøm (Kjeller) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 06.04.2020 07:00 Gjelder til: 31.07.2020 22:00
 • Fv 120 Årnestangen – Grinitajet, på strekningen Tomter – Lillestrøm (Kjeller) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.05.2020 00:01 Gjelder til: 01.09.2020 00:01
 • Fv 120 Lillestrøm stasjon, i Lillestrøm kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 10.06.2020 07:00 Gjelder til: 05.09.2020 19:00
 • Fv 122 Spydeberg, på strekningen Libru – Svikebøl (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Forsinkelser opp til 15 minutter. Gjelder fra: 29.06.2020 09:00 Gjelder til: 10.07.2020 21:00
 • Fv 124 Hjelmark – Sekkelstenkrysset, på strekningen Strømsfoss – Askim (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t, på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.03.2020 06:55 Gjelder til: 31.10.2020 21:00
 • Fv 128 Myrakrysset, på strekningen Berger – Ørje (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.06.2020 00:01 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Fv 130 Begby – Borge kirke, på strekningen Skjeberg – Fredrikstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.05.2020 00:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
 • Fv 130 Borge kirke – Begby, på strekningen Skjeberg – Fredrikstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 13:53 Gjelder til: 02.07.2020 00:00
 • Fv 152 Langhus, på strekningen Måna – Mastemyr (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 25.11.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
 • Fv 155 Tangen – Sværsvann (Oslo grense) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 19:00
 • Fv 155 Vik, på strekningen Tangen – Sværsvann (Oslo grense) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 06.07.2021 23:00
 • Fv 157 Myklerud skole – Gjørfjell, på strekningen Sønstedal – Granholt (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 15.05.2020 16:15 Gjelder til: 31.07.2020 21:00
 • Fv 166 Teleplanlokket tunnel, på strekningen Rolfstangen – Snarøykrysset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 22:00 Gjelder til: 03.07.2020 05:30
 • Fv 167 Gullhella, på strekningen Brynsholm – Asker (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.06.2020 00:43 Gjelder til: 31.08.2020 01:00
 • Fv 167 Gullhella, på strekningen Brynsholm – Asker (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.06.2020 17:38 Gjelder til: 31.08.2020 00:01
 • Fv 171 Melvold bru, på strekningen Gran – Finstadkrysset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2020 22:00 Gjelder til: 30.07.2020 05:30
 • Fv 171 Sørumsand, på strekningen Gran – Finstadkrysset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.05.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 171 Bingsfoss II bru, på strekningen Gran – Finstadkrysset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:30 til 20:00. Gjelder fra: 29.06.2020 06:30 Gjelder til: 10.07.2020 20:00
 • Fv 175 Grøndalen, på strekningen Rennespillet – Kongsvinger (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.03.2020 00:00 Gjelder til: 16.08.2020 00:00
 • Fv 175 Øvre Drognes, på strekningen Rennespillet – Kongsvinger (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 16.06.2020 19:00 Gjelder til: 03.07.2020 05:30
 • Fv 178 Gravhaugen – Gjestad, på strekningen Eltonåsen – Jessheim (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 15.06.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
 • Fv 180 Ormliakrysset, på strekningen Lynga – Ormlia (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2020 14:00 Gjelder til: 31.12.2020 22:00
 • Fv 181 Ås skole – Garmo, på strekningen Bogsrud – Eidsvoll (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 00:00 Gjelder til: 04.07.2020 23:59
 • Fv 181 Elstad, på strekningen Elstad – Sand (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2020 19:00 Gjelder til: 03.07.2020 05:30
 • Fv 202 Kjerret, på strekningen Skotterud – Masterud (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 22:00. Gjelder fra: 29.06.2020 06:00 Gjelder til: 03.07.2020 22:00
 • Fv 209 Storsjøvegen ved Vallsetvegen, i Nord-Odal kommune (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 17.07.2020 21:00
 • Fv 211 Linnestad, på strekningen Lundeby – Brøholt (Viken)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 09.03.2020 07:00 Gjelder til: 03.03.2021 17:00
 • Fv 216 Kirkegata/Mathiesens gate, på strekningen Moelv – Lillehammer (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.05.2020 00:00 Gjelder til: 14.07.2020 00:00
 • Fv 222 Tangen – Akselstua, på strekningen Tangen vegkryss – Hamar stasjon (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 00:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
 • Fv 225 Hjellum – Hanum, på strekningen Vang – Nyhuset (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 16.03.2020 07:00 Gjelder til: 13.11.2020 18:00
 • Fv 227 Gålås – Gjerlu, på strekningen Brumunddal – Jevnaker (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.02.2020 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 19:00
 • Fv 229 Storåsen, på strekningen Marienberg – Storåsen (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.05.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 16:00
 • Fv 230 Brennevinsmyra – Jåbekk, i Lindesnes kommune (Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.03.2020 15:00 Gjelder til: 30.09.2020 07:00
 • Fv 247 Hov, på strekningen Hov – Hasvalsætra (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 04.07.2020 19:00
 • Fv 257 Skjerdalen – Ødegårdsbekken, på strekningen Randsverk – Sjoa (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 17:00
 • Fv 280 Snarum – Krøderen, på strekningen Vikersund – Ørgenvika (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 13.02.2020 07:00 Gjelder til: 01.09.2020 17:30
 • Fv 283 Drammen Travbane – Stenseth, på strekningen Hokksund – Drammen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.07.2020 21:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Fv 283 Rosenkrantzgata ved Øvre Ørengate, i Drammen kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2020 19:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Fv 283 Kreftings gate mellom Bjerchs gate og Jernbanegata, forbindelsesveg, i Drammen kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.06.2020 21:00 Gjelder til: 20.07.2020 06:00
 • Fv 290 Hønengata mellom nr 69 og nr 71, i Ringerike kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.06.2020 06:00 Gjelder til: 31.07.2020 15:00
 • Fv 301 Stavern – Stavernshallen, på strekningen Søndersrød – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.03.2020 08:07 Gjelder til: 07.07.2020 15:30
 • Fv 308 Sem kirke – Nordre rundkjøring, i Tønsberg kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.06.2020 21:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Fv 309 Berganveien ved Skallestadveien, i Færder kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.06.2020 08:00 Gjelder til: 10.07.2020 16:00
 • Fv 310 Falkenstensveien 349, i Horten kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av trafikkuhell. Gjelder fra: 29.06.2020 07:54
 • Fv 310 Torggata 21, i Horten kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og manuell dirigering og på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 07:30 til 17:00. Gjelder fra: 24.06.2020 07:30 Gjelder til: 03.07.2020 17:00
 • Fv 311 Presterød, i Tønsberg kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.04.2020 17:00 Gjelder til: 30.10.2020 17:00
 • Fv 313 Sandeelv bru – Revå, på strekningen Helland – Bergsenga (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 24.06.2020 07:00 Gjelder til: 17.07.2020 22:00
 • Fv 319 Sandebuktveien mellom nr 2 og nr 30, i Holmestrand kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.06.2020 07:00 Gjelder til: 17.07.2020 22:00
 • Fv 319 Kobbervikdalenkrysset – Rundtom, i Drammen kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.06.2020 09:00 Gjelder til: 14.07.2020 19:00
 • Fv 356 Jønholt – Øyekast, forbindelsesveg, i Porsgrunn kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 23:00
 • Fv 359 Bø – Hegnaberga, på strekningen Ulefoss – Bø (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennstående kjørefeltbredde 3,5 meter. Gjelder fra: 08.05.2020 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 16:00
 • Fv 401 Beinestad, på strekningen Strømme – Vestre Vallesverd (Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.05.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 410 Barbudalen, på strekningen Myrene – Barbudalen (Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 07:00
 • Fv 420 Vippa bru, på strekningen Barstøl – Stølenkrysset (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.03.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
 • Fv 456 Auglandsbukta – Kjosbukta (Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 15:00 og fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.06.2020 09:00 Gjelder til: 15.07.2020 06:00
 • Fv 459 Døle bru, på strekningen Ytre Nøding – Døle bru (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.11.2019 07:00 Gjelder til: 10.12.2020 20:00
 • Fv 461 Kilen – Lauslandsmoen, på strekningen Kvås – Brennåsen (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 06:00 Gjelder til: 07.07.2020 21:00
 • Fv 462 Koland – Høversland, på strekningen Bjelland – Hægeland (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.07.2020 23:00
 • Fv 498 Barstølveien ved Ev18 Vest, i Kristiansand kommune (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 21:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Fv 498 Sørlandsparken, på strekningen Timeneskrysset – Sørlandsparken (Agder)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.05.2020 21:00 Gjelder til: 01.07.2022 09:00
 • Fv 519 Finnøytunnelen, på strekningen Nordbø – Jelsa (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 05.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Fv 520 Svandalsfossen – Sauda, på strekningen Ropeid – Sauda (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Onsdag og torsdag fra 07:00 til 21:00. Fredag fra 22:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.06.2020 18:00 Gjelder til: 02.07.2020 21:00
 • Fv 520 Ytre Birkeland, på strekningen Sauda – Hordelia (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 18:00 Gjelder til: 01.07.2020 23:00
 • Fv 538 Eikremsmyra – Krokan (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.06.2020 10:00 Gjelder til: 18.07.2020 00:00
 • Fv 539 Dalabrekka – Kristiansund trafikkterminal, på strekningen Kristiansund trafikkterminal – Dalabrekka (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.05.2020 04:02 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 539 Kranaveien bru, på strekningen Kristiansund trafikkterminal – Dalabrekka (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 16:00
 • Fv 546 Ferjestrekningen Sandvikvåg-Husavik, forbindelsesveg, på strekningen Sandvikvåg – Husavik (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Den ene fergeleiet i Sandvikvåg (A-leiet) er ute av drift. Dermed må både Fjord1 og Torghatten sine ferger bruke B-leiet. Derfor må det påregnes forsinkelser i sambandet inntil videre. Gjelder fra: 06.05.2020 16:06
 • Fv 558 Nygård, på strekningen Haakonsvern – Damsgård (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 22:00. Gjelder fra: 07.05.2020 09:00 Gjelder til: 30.09.2020 22:00
 • Fv 563 Erdal, på strekningen Storeklubben – Åsbø (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Stengetid utover 15 minutt mellom kl.12:00-14:00 Gjelder fra: 01.04.2020 07:00 Gjelder til: 31.07.2020 19:00
 • Fv 569 Modaltunnelen, på strekningen Dalseid – Romarheim (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 01.07.2020 20:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Fv 571 Gjerdbergvika, på strekningen Lauviktunnelen (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:30. Gjennomkjøring klokken: 08.00,10.00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00 og 18:00. Manuell dirigering 07:00- 08:00 og 18-18:30. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 08.07.2020 18:30
 • Fv 575 Ølve – Tråvik, på strekningen Stussvik – Gjermundshavn (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 06.07.2020 07:00 Gjelder til: 09.07.2020 16:00
 • Fv 575 Ølve – Tråvik, på strekningen Stussvik – Gjermundshavn (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag fra 20:00 til 23:59. Gjelder fra: 02.07.2020 20:00 Gjelder til: 02.07.2020 23:59
 • Fv 577 Skutevik, på strekningen Allehelgens gate/Christies gate – Sandviken, i retning mot Sandviken (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag fra 22:00 til 01:00 (neste dag). Onsdag fra 22:00 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.06.2020 22:00 Gjelder til: 02.07.2020 05:00
 • Fv 584 Danmarksplass – Gyldenpris, på strekningen Gyldenpris – Haukeland sykehus (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 01.07.2020 22:00 Gjelder til: 03.07.2020 05:30
 • Fv 587 Midtun, på strekningen Nesttun – Indre Arna (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 29.06.2020 11:27 Gjelder til: 04.07.2020 00:00
 • Fv 587 Midtun, på strekningen Nesttun – Indre Arna (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 29.04.2020 21:00 Gjelder til: 10.05.2021 06:00
 • Fv 609 Kvernbergtunnelen, på strekningen Askvoll – Førde (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 09:00 til 20:30. Tirsdag til fredag fra 07:00 til 19:30. Lørdag fra 07:00 til 17:00. Stengt inntil 15 minutter mellom kl 07:00-08:30 og kl 15:00-16:30. Stengt inntil 30 minutter mellom kl 08:30- 15:00 og kl 16:30-19:30. Gjelder fra […]
 • Fv 614 Grov – Magnhildskarettunnelen, på strekningen Grov – Stårheim (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av spesialtransport i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vindmølletransport. Gjelder fra: 24.05.2020 21:00 Gjelder til: 30.09.2020 06:00
 • Fv 653 Helgehorntunnelen – Furene, på strekningen Furene – Gardnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 30.06.2020 21:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Fv 659 Brattvåg, på strekningen Eidsvika – Skjeltene (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og smale kjørefelt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.05.2020 20:00 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Fv 667 Øyra – Indre Skodje (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 26.06.2020 21:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Fv 669 Ferjestrekningen Sandvika-Edøya, på strekningen Sandvika – Edøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen på grunn av vedlikeholdsarbeid. Avgangen 00:15 fra Sandvika (alle dager) vil inntil videre bli innstilt. Gjelder fra: 13.03.2020 20:22
 • Fv 669 Edøya ferjakai, på ferjestrekningen Sandvika-Edøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.12.2019 01:47 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
 • Fv 680 Ferjestrekningen Seivika-Tømmervåg, på strekningen Kristiansund – Stormyra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Ferge B er innstilt. Gjelder fra: 01.07.2020 21:27 Gjelder til: 02.07.2020 00:00
 • Fv 680 Vihalsen – Vihalsen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 11:39 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
 • Fv 680 Støa – Eidet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 07:34 Gjelder til: 02.07.2020 21:00
 • Fv 704 Jesmo – Skjøla parkeringsplass, på strekningen Brøttem – Sandmoen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 05.02.2020 09:00 Gjelder til: 23.01.2022 06:00
 • Fv 705 Tømra, på strekningen Flora – Hell (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av jordras. Nedsatt hastighet og lysregulering på stedet. Gjelder fra: 23.05.2020 15:58
 • Fv 705 Dravenget, på strekningen Flora – Hell (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.03.2020 09:00
 • Fv 707 Skogstad – Nypan (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 06.07.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 18:00
 • Fv 707 Myrsundet, på strekningen Klett – Flakk (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 07:00 Gjelder til: 28.11.2020 00:00
 • Fv 707 Leinstrand – Klett, på strekningen Klett – Flakk (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 07:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Fv 708 Vigdal – Gimsan, på strekningen Korsvegen – Melhus (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2020 06:00 Gjelder til: 11.07.2020 00:00
 • Fv 710 Ingdalen – Ingdalen kapell, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 15:06 Gjelder til: 30.07.2021 15:00
 • Fv 714 Vollen – Fillvatn, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. På grunn av ujevn veg. Gjelder fra: 01.04.2020 21:25
 • Fv 714 Storvasshammertunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Forsinkelser opp til 15 minutter. Gjelder fra: 07.01.2020 00:00
 • Fv 714 Hammarvika, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.01.2020 09:00 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Fv 715 Osen, på strekningen Ilsvika – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag fra 08:00 til 19:30. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 15:00
 • Fv 723 Monstad småbåthavn – Stokkøya, på strekningen Åfjord – Stokkøya (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av spesialtransport i periodene: Mandag til lørdag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 27.04.2020 09:00 Gjelder til: 01.08.2020 15:00
 • Fv 723 Blindvågen, på strekningen Åfjord – Stokkøya (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 07:00 Gjelder til: 04.07.2020 00:00
 • Fv 764 Lassemo – Skorovatn, på strekningen Lassemo – Skorovatn (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 02.06.2020 07:00 Gjelder til: 01.09.2020 17:00
 • Fv 769 Salsnes – Nordsundet bru, på strekningen Namsos – Sørli (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.06.2020 07:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Fv 770 Rørvikkrysset, på strekningen Rørvikkrysset – Rørvik (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.07.2020 12:00 Gjelder til: 10.07.2020 12:00
 • Fv 770 Nakling – Sørlikorsen, på strekningen Foldereid – Austafjord (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.07.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 12:00
 • Fv 770 Hagavika – Nakling, på strekningen Sørlikorsen – Foldereid (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.07.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 12:00
 • Fv 770 Salbotnkorsen – Hagavika, på strekningen Sørlikorsen – Foldereid (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2020 12:00 Gjelder til: 09.07.2020 12:00
 • Fv 770 Plassabukta – Salbotnkorsen, på strekningen Sørlikorsen – Foldereid (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2020 07:00 Gjelder til: 09.07.2020 12:00
 • Fv 770 Lømobekken – Plassabukta, på strekningen Sørlikorsen – Foldereid (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2020 07:00 Gjelder til: 09.07.2020 12:00
 • Fv 770 Foldereid – Lømobekken, på strekningen Sørlikorsen – Foldereid (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.07.2020 12:00 Gjelder til: 08.07.2020 12:00
 • Fv 822 Husvik – Vangpollen, på strekningen Kaldjord – Austpollen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. Kan bli stengt på kort varsel på grunn av fare for flom. Gjelder fra: 18.06.2020 15:18
 • Fv 828 Hoholmen bru, forbindelsesveg, på strekningen Nordre Herøy – Bjørn (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 01.07.2020 klokken 00:00 til 31.08.2020 klokken 24:00. Gjelder fra: 01.07.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
 • Fv 834 Brømneset, på strekningen Bodø – Vikan (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 16.03.2020 07:00 Gjelder til: 30.07.2020 19:00
 • Fv 862 Sæterbukta, på strekningen Brensholmen – Tromsø (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder Seterelv bru. Rekkverk mangler. Gjelder fra: 22.06.2020 11:49 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
 • Fv 863 Hessfjord – Finnvika, på strekningen Kvaløysletta – Skåningsbukt (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelritt. Gjelder fra: 29.08.2020 13:00 Gjelder til: 29.08.2020 18:00
 • Fv 863 Skjærnesbukta – Hessfjord, i Karlsøy kommune (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.07.2020 04:18 Gjelder til: 24.07.2020 07:00
 • Fv 884 Aspedamveien ved Buergatene, i Halden kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 25.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 19:00
 • Fv 889 Smørfjord – Kokelv, på strekningen Smørfjord – Havøysund (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.06.2020 15:43
 • Fv 950 Muruvika – Muruvika, på strekningen Rotvoll – Værnes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.06.2020 08:00 Gjelder til: 31.08.2020 00:00
 • Fv 975 Svartevatn – Krokneset, i Sirdal kommune (Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.12.2020 20:00
 • Fv 975 Krokneset, på strekningen Svartevatn – Suleskard (Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.12.2020 21:00
 • Fv 1010 Tomter, på strekningen Bekkevold – Stokstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Ventetid ca 15 minutter, alternativ rute er skiltet, vent på ledebil. Gjelder fra: 29.06.2020 09:00 Gjelder til: 09.07.2020 21:00
 • Fv 1118 Bratte Bakke – Utgårdskilen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 25.06.2020 07:00 Gjelder til: 17.07.2020 21:00
 • Fv 1206 Furuholmen – Knatterød, på strekningen Furuholmen – Knatterød (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 14.02.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 16:00
 • Fv 1284 Aurskog, på strekningen Krokdal – Solum (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter. Gjelder fra: 30.06.2020 14:07 Gjelder til: 03.08.2020 21:00
 • Fv 1358 Brandstad, på strekningen Brandstad – Ås (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 00:00 Gjelder til: 11.07.2020 00:00
 • Fv 1374 Langhus, på strekningen Langhus – Assurtjernkrysset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 01.07.2020 09:00 Gjelder til: 03.07.2020 21:00
 • Fv 1374 Langhus, på strekningen Langhus – Assurtjernkrysset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2020 00:00 Gjelder til: 02.09.2020 00:00
 • Fv 1376 Fjell – Bru, på strekningen Bru – Fjell (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 07.07.2020 00:00
 • Fv 1392 Torkilsbyen, på strekningen Måna – Holtbråten (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.06.2020 07:59 Gjelder til: 30.10.2020 19:00
 • Fv 1420 Sofiemyr, på strekningen Myrvoll – Sofiemyr (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.06.2020 19:00 Gjelder til: 31.07.2020 19:00
 • Fv 1424 Billingstad, på strekningen Holmen – Sentralkr (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.02.2020 07:00 Gjelder til: 02.08.2020 00:00
 • Fv 1482 Ny Rånåsfoss bru (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 07:00 Gjelder til: 15.08.2020 00:00
 • Fv 1486 Isingrud, på strekningen Sørum/Ullensaker – Ihle bru (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.04.2020 09:10 Gjelder til: 02.07.2020 00:00
 • Fv 1497 Fetsund, på strekningen Fetsund – Garderåsen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.06.2020 12:18 Gjelder til: 04.07.2020 00:00
 • Fv 1501 Hovinbakken, på strekningen Furulund – Fetsund (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.06.2020 12:18 Gjelder til: 04.07.2020 00:00
 • Fv 1521 Rolvsrud idrettsplass – Triaden, på strekningen Benterud – Rasta (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 15.04.2020 07:00 Gjelder til: 19.08.2020 19:00
 • Fv 1523 Skårer, på strekningen Skårer – Hanaborg (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 13.07.2020 21:00 Gjelder til: 16.07.2020 05:30
 • Fv 1529 Øvre Strømsdal, på strekningen Fjerdingby – Strømsveien (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.06.2020 00:00 Gjelder til: 25.07.2020 00:00
 • Fv 1534 Nittedal kirke, på strekningen Slattum – Skedsmokorset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.05.2020 21:38 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 1534 Solberg – Tæruddalen, på strekningen Slattum – Skedsmokorset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.06.2020 13:59 Gjelder til: 31.08.2020 00:00
 • Fv 1537 Leirsundveien, i Lillestrøm kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 17.08.2020 09:00 Gjelder til: 04.09.2020 21:00
 • Fv 1542 Ask, på strekningen Ask – Kløfta (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.01.2020 00:00 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
 • Fv 1550 Ullensaker kirke – Haug, på strekningen Ullensaker kirke – Haugsdyet (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.08.2020 09:00 Gjelder til: 04.09.2020 21:00
 • Fv 1553 Brinken, i Ullensaker kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.03.2020 09:55 Gjelder til: 03.05.2021 20:00
 • Fv 1554 Algarheim – Nordkisa, på strekningen Borgen – Nordkisa (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 27.07.2020 09:00 Gjelder til: 21.08.2020 21:00
 • Fv 1562 Bondals bru, på strekningen Bjørtomt – Bondals bru (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 03.08.2020 09:00 Gjelder til: 27.08.2020 21:00
 • Fv 1580 Smestad, på strekningen Smestad – Rolstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 03.08.2020 09:00 Gjelder til: 14.08.2020 21:00
 • Fv 1592 Eidsvoll – Ormliakrysset, på strekningen Piro – Ormlia (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 03.08.2020 09:00 Gjelder til: 14.08.2020 21:00
 • Fv 1594 Elstad – Styri, på strekningen Styri – Elstad (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegmerkingsarbeid. Gjelder fra: 17.02.2020 11:34 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
 • Fv 1598 Røisi – Langseth (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 30.06.2020 09:00 Gjelder til: 14.07.2020 21:00
 • Fv 1628 Høvikveien 23 A, i Bærum kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.07.2020 07:00 Gjelder til: 15.07.2020 23:00
 • Fv 1630 Ringstadbekktunnelen, på strekningen Stabekk – Nadderud videregående skole (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.06.2020 00:00 Gjelder til: 04.07.2020 00:00
 • Fv 1642 Hamangtunnelen – Tangen, på strekningen Brodtkorbsgate – Levre (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 07:45 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 1748 Grønsvebakken bru, på strekningen Olrud – Trehørningen (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.05.2020 20:44
 • Fv 1758 Bryggeriet, på strekningen Hamar stasjon – Dalsløkka (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.06.2020 07:00 Gjelder til: 15.07.2020 21:00
 • Fv 1826 Vestbygdvegen 91, i Løten kommune (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 12:00 Gjelder til: 10.08.2020 00:00
 • Fv 1828 Brenneriroa, på strekningen Høllingstad – Kvernhusløkka (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.05.2020 00:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Fv 1869 Valby bru, på strekningen Røgden – Holtet (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 00:01 Gjelder til: 24.07.2020 00:01
 • Fv 1928 Fjell, på strekningen Nedre Sand – Toner (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2020 00:00 Gjelder til: 02.08.2020 00:00
 • Fv 2388 Eik – Øverby, på strekningen Kronborg – Gjøvik stasjon (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 10:00 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
 • Fv 2462 Solbraut – Islandselv (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 02.07.2020 19:00
 • Fv 2522 Tretten, på strekningen Smestadmoen – Tretten (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 24.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.08.2020 19:00
 • Fv 2532 Tingberg bru, i Øyer kommune (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.07.2020 00:00 Gjelder til: 11.07.2020 00:00
 • Fv 2536 Lismark – Olavsveen, på strekningen Sæterengen – Olavsveen (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.02.2020 00:00 Gjelder til: 21.08.2020 00:00
 • Fv 2724 Åssiden videregående skole – Nøste (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.06.2020 07:00 Gjelder til: 15.10.2020 19:00
 • Fv 2766 Labru – Vollen, på strekningen Vollen – Labru (Viken)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 30.03.2020 11:52
 • Fv 2768 Hillestad – Sagvolden, på strekningen Sagvolden – Berg (Viken)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 30.03.2020 11:52
 • Fv 2780 Garder – Rødshøgda, på strekningen Rødshøgda – Garder (Viken)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 30.03.2020 11:52
 • Fv 2820 Prestefoss, på strekningen Prestefoss – Hole bru (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2020 19:00
 • Fv 2830 Nakkerud – Ruud kapell, på strekningen Ruud kapell – Nakkerud (Viken)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 30.03.2020 11:51
 • Fv 2840 Breivik – Vestre Spone, på strekningen Åmot – Bråten (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 07:00 Gjelder til: 02.07.2020 21:00
 • Fv 2846 Gren – Tingstad, på strekningen Tingstad – Gren (Viken)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 30.03.2020 11:51
 • Fv 2878 Veme kirke – Heggen, på strekningen Veme kirke – Heggen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 30.03.2020 11:51
 • Fv 2880 Kvernvollen – Gardhammar, på strekningen Gardhammar – Kvernvollen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 30.03.2020 11:51
 • Fv 2886 Olde – Solli, på strekningen Solli – Sokna sentrum (Viken)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 30.03.2020 11:51
 • Fv 2892 Solum – Kullebunn, på strekningen Kullebunn – Solum (Viken)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 30.03.2020 11:51
 • Fv 2896 Noresund – Fyrandsbråten, på strekningen Fyrandsbråten – Noresund (Viken)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 30.03.2020 11:50
 • Fv 2896 Snersrud – Nore, på strekningen Fyrandsbråten – Noresund (Viken)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 30.03.2020 11:50
 • Fv 2898 Redalen, på strekningen Korset – Redalen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 18:00
 • Fv 2930 Løkensgard – Leveld kirke, på strekningen Rødungstøl – Gullhagen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 20.08.2020 19:00
 • Fv 3080 Korsholmen – Kirke-åsen, i Færder kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 11.03.2020 07:00 Gjelder til: 15.06.2021 18:00
 • Fv 3248 Kirkesanger Pedersens vei ved Fv3246, i Holmestrand kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2020 07:00 Gjelder til: 17.07.2020 22:00
 • Fv 3260 Lillegården – Prestemoen, forbindelsesveg, i Porsgrunn kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 10:00 Gjelder til: 09.07.2020 15:00
 • Fv 3270 Håvundvegen mellom Løbergvegen og nr 157, i Skien kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.03.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 15:00
 • Fv 3344 Bolkesjø turisthotell – Grautebekk, på strekningen Våladalen – Bolkesjø (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.06.2020 07:00 Gjelder til: 16.07.2020 19:00
 • Fv 3424 Moland bru, på strekningen Moland – Langelim (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.06.2020 21:00 Gjelder til: 02.07.2020 06:00
 • Fv 3430 Sønderland bru, på strekningen Sauland – Bekkjestul (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Åpent for gjennomkjøring hver hele time. Gjelder fra: 30.06.2020 21:00 Gjelder til: 02.07.2020 06:00
 • Fv 3438 Hopestranda – Hope skole, på strekningen Laget – Fie (Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 00:00 Gjelder til: 15.07.2020 15:00
 • Fv 3596 Lunden – Terkelsholmen, på strekningen Beisland – Risdal (Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 12.05.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 16:00
 • Fv 4234 Brennåsen, på strekningen Tangvall – Brennåsen (Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.05.2020 01:46 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Fv 4296 Tengesdal, på strekningen Tengs – Røysland (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.06.2020 20:00 Gjelder til: 07.07.2020 06:00
 • Fv 4334 Bø, på strekningen Stavnheim – Bø (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 16.04.2020 07:00 Gjelder til: 31.07.2020 20:00
 • Fv 4412 Øvre Maudal, forbindelsesveg, på strekningen Nedre Maudal – Øvre Maudal (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 17.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 19:00
 • Fv 4474 Øksnevadvegen ved FV4466, i Klepp kommune (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 01.06.2020 06:00 Gjelder til: 17.07.2020 20:00
 • Fv 5060 Lønning, på strekningen Sagvåg – Lønning (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 21.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.07.2021 19:00
 • Fv 5158 Sjøbøelva – Drangsvågen, på strekningen Drangsvågen – Fana (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.06.2020 20:00 Gjelder til: 04.07.2020 06:00
 • Fv 5212 Drotningsvikveien ved Breivikdalen, i Bergen kommune (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster. Stengt for gjennomkjøring mot Vest Mandag – fredag mellom kl. 15:00-17:00 Gjelder fra: 28.05.2020 20:11 Gjelder til: 23.09.2020 00:00
 • Fv 5354 Garnes – Grønskjeret, på strekningen Arna – Takvam (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 06.07.2020 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 19:00
 • Fv 5386 Skipleseidet – Reimegrend stasjon, på strekningen Palmafossen – Ørnaberget (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Open for passering kl. 09:00, 11:00, 13:00 og 15:00. Gjelder fra: 05.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 17:00
 • Fv 5398 Gullbrå – Storeskreda, på strekningen Nesheim – Gullbrå (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 19:00
 • Fv 5730 Osen – Åvatnet, på strekningen Gjengedal – Aa bru (Vestland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 02.06.2020 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 15:00
 • Fv 5876 Sæviktunnelen, på strekningen Buholmen – Goksøyr (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 08:00 til 20:00. Onsdag fra 08:00 til 20:00 og fra 22:00 til 01:00 (neste dag). Gjelder fra: 29.06.2020 08:00 Gjelder til: 03.07.2020 20:00
 • Fv 5952 Alnestunnelen, på strekningen Alnes – Valkveet (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.06.2020 06:00 Gjelder til: 04.07.2020 00:00
 • Fv 5957 Godøytunnelen, på strekningen Godøya – Valderøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 03.07.2020 20:00 Gjelder til: 04.07.2020 06:00
 • Fv 6098 Amundsøya, på strekningen Flatsetsundet – Amundsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 09:00 Gjelder til: 02.07.2020 14:00
 • Fv 6118 Øye – Torvikbukta (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. Stengt for kjøretøy over 3,5 tonn Gjelder fra: 14.02.2020 11:09
 • Fv 6145 Svinviktunnelen, på strekningen Todalsøra – Haugen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 02.07.2020 21:00 Gjelder til: 03.07.2020 03:00
 • Fv 6164 Mjohølkrysset – Djupdalsbekken, på strekningen Bolmen – Mjohølkrysset (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.03.2020 07:00 Gjelder til: 17.04.2021 16:00
 • Fv 6182 Gilderhammartunnelen – Leirviktunnelen, på strekningen Hestnes – Leirvika (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.07.2020 04:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
 • Fv 6248 Dale – Hytteberga, på strekningen Melkvika – Dale (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:30. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 15:30
 • Fv 6312 Berfjorden, på strekningen Nordskjørin – Reppkleiv (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.03.2020 14:27 Gjelder til: 31.10.2020 00:00
 • Fv 6400 Grandveien, i Ørland kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2020 08:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Fv 6516 Håkkårssætra – Kjølbotn, på strekningen Vognill – Hoel (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 20:00. Forsinkelser opp til 30 minutter. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 29.06.2020 06:00 Gjelder til: 03.07.2020 20:00
 • Fv 6564 Rognes bru, på strekningen Rognes – Bjørgja (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.06.2020 11:35 Gjelder til: 31.07.2020 16:00
 • Fv 6586 Lundamo, på strekningen Lundamo – Aungjerdet bomvei (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Smal vegbane. Gjelder fra: 18.04.2020 18:54
 • Fv 6650 Byåsen skole, på strekningen Tonstad – Prinsens gate (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2019 21:00 Gjelder til: 27.07.2020 00:00
 • Fv 6652 Ristanbrua, på strekningen Spongdal – Lausetkorsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 11:58 Gjelder til: 11.07.2020 00:00
 • Fv 6684 Tiller – Bratsberg, på strekningen Tiller – Brulia (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.03.2020 10:27
 • Fv 6712 Tømra – Rommet, i Selbu kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til søndag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 01.07.2020 07:00 Gjelder til: 05.07.2020 20:00
 • Fv 6864 Svartås – Småland, på strekningen Svartås – Småland (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 06.07.2020 07:00 Gjelder til: 06.07.2020 07:00
 • Fv 6872 Nossum – Stavlo, på strekningen Stavlo – Nossum (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag og torsdag fra 07:00 til 19:00. Onsdag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 07.07.2020 07:00 Gjelder til: 09.07.2020 19:00
 • Fv 7006 Søndre Myrset bru, forbindelsesveg, på strekningen Agle – Myrset (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 09.03.2018 16:35
 • Fv 7280 Silvalen, i Herøy kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 26.06.2020 12:14 Gjelder til: 02.07.2020 00:00
 • Fv 7572 Grønnvold, på strekningen Grønnvold – Grindjord (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Veien er åpen mellom kl. 07:00-09:00 og 12:00-17:00. Gjelder fra: 15.06.2020 07:00 Gjelder til: 15.11.2020 20:00
 • Fv 7740 Ervik – Høgda, i Harstad kommune (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag til lørdag fra 07:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 01.07.2020 07:00 Gjelder til: 04.07.2020 21:00
 • Fv 7770 Skulsfjord – Sørskaret, i Tromsø kommune (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelritt. Gjelder fra: 28.08.2020 16:30 Gjelder til: 28.08.2020 19:00
 • Fv 7770 Finnvika – Sørskaret, i Tromsø kommune (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelritt. Gjelder fra: 29.08.2020 13:00 Gjelder til: 29.08.2020 18:00
 • Fv 7910 Mikkelvik ferjekai – Hessfjord, i Karlsøy kommune (Troms og Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelritt. Gjelder fra: 29.08.2020 13:00 Gjelder til: 29.08.2020 18:00
 • Kv 2920 Hoeggen – Øvre Stubban, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.05.2020 07:00
 • Kv 3190 Killingskardet, i Tinn kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 3 tonn. Gjelder fra: 27.05.2020 12:00Data levert av Statens vegvesen.