Helgetrafikken ut av Oslo

 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.03.2021 22:00 Gjelder til: 12.03.2021 06:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.09.2021 22:00 Gjelder til: 15.09.2021 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.12.2021 22:00 Gjelder til: 07.12.2021 05:40
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Operatunnelen under Svartdalen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.03.2021 22:00 Gjelder til: 19.03.2021 06:00
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.03.2021 22:00 Gjelder til: 10.03.2021 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.03.2021 22:00 Gjelder til: 12.03.2021 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.03.2021 21:00 Gjelder til: 10.03.2021 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.03.2021 22:00 Gjelder til: 19.03.2021 06:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.03.2021 22:00 Gjelder til: 10.03.2021 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.10.2021 22:00 Gjelder til: 13.10.2021 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.10.2021 22:00 Gjelder til: 12.10.2021 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.11.2021 22:00 Gjelder til: 10.11.2021 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.06.2021 22:00 Gjelder til: 02.06.2021 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.06.2021 22:00 Gjelder til: 30.06.2021 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2021 22:00 Gjelder til: 18.08.2021 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.04.2021 22:00 Gjelder til: 07.04.2021 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.05.2021 22:00 Gjelder til: 05.05.2021 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.12.2021 22:00 Gjelder til: 08.12.2021 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.11.2021 22:00 Gjelder til: 09.11.2021 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.09.2021 22:00 Gjelder til: 14.09.2021 05:30
 • Ev 18 [16] Sandvika, avkjøring mot Sandvika, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.01.2021 07:20 Gjelder til: 20.03.2021 00:00
 • Ev 16 Ringeriksveien ved Skoglundveien, forbindelsesveg, i Bærum kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.02.2021 19:30 Gjelder til: 27.08.2021 23:59
 • Ev 18 Fosskollentunnelen, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.03.2021 21:00 Gjelder til: 16.03.2021 05:00
 • Ev 18 [23] Kjellstadkrysset – [22] Tranbykrysset, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 04.01.2021 00:00 Gjelder til: 01.04.2021 00:00
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, på strekningen Drammen – Larvik, i retning mot Larvik (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.03.2021 21:00 Gjelder til: 11.03.2021 05:00
 • Ev 18 [48] Langangenkrysset – [28] Bergsengakrysset, på strekningen Arendal – Drammen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 80 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.03.2021 09:00 Gjelder til: 31.03.2021 06:00
 • Ev 18 Langangen bru, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.03.2021 21:00 Gjelder til: 10.03.2021 06:00
 • Ev 18 Telemarksporten – Sandbekkåstunnelen, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 12:00 og fra 18:00 til 24:00. Gjelder fra: 13.01.2021 09:00 Gjelder til: 30.06.2021 12:00
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 10.02.2021 09:00 Gjelder til: 02.04.2021 05:30
 • Ev 16 Vik, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.03.2021 21:00 Gjelder til: 11.03.2021 06:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.01.2022 22:00 Gjelder til: 11.01.2022 05:30
 • Ev 6 Korslundtunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.03.2021 21:00 Gjelder til: 12.03.2021 05:30
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.03.2021 21:00 Gjelder til: 12.03.2021 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 31.05.2021 22:00 Gjelder til: 01.06.2021 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.06.2021 22:00 Gjelder til: 29.06.2021 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.08.2021 22:00 Gjelder til: 17.08.2021 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.04.2021 22:00 Gjelder til: 06.04.2021 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.05.2021 22:00 Gjelder til: 04.05.2021 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.01.2022 22:00 Gjelder til: 12.01.2022 05:30Data levert av Statens vegvesen.