Helgetrafikken ut av Oslo

 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Søndag fra 20:30 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 02.07.2020 21:30 Gjelder til: 16.08.2020 09:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.08.2020 21:30 Gjelder til: 30.08.2020 09:00
 • Ev 18 [8] Skøyen – [9] Vækerøkrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 05.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Ev 18 [20] Oreholtkrysset, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 28.07.2020 22:00 Gjelder til: 30.07.2020 05:30
 • Ev 18 Fosskollentunnelen, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.07.2020 21:00 Gjelder til: 21.07.2020 05:00
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, på strekningen Drammen – Larvik, i retning mot Larvik (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.07.2020 21:00 Gjelder til: 16.07.2020 05:00
 • Ev 18 [35] Gullikrysset – [28] Bergsengakrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 22:00. Gjelder fra: 08.06.2020 09:00 Gjelder til: 31.08.2020 22:00
 • Ev 18 [48] Langangenkrysset – [28] Bergsengakrysset (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 80 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag til søndag, mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.07.2020 21:00 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
 • Ev 18 Hovettunnelen – Steinbrekkatunnelen, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 21:00 Gjelder til: 07.07.2020 06:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Fv 1648 Vesttunnelen, på strekningen Birkheim – Sandviksbukta (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 09.07.2020 05:30
 • Fv 3260 Lillegården – Prestemoen, forbindelsesveg, i Porsgrunn kommune (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 10:00 Gjelder til: 09.07.2020 15:00
 • Ev 16 Sollihøgda, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.11.2019 00:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Ev 16 Lommedalskrysset, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.06.2020 16:20 Gjelder til: 10.07.2020 00:00
 • Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss, i retning mot Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 07:00 Gjelder til: 09.07.2020 15:00
 • Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss, i retning mot Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.07.2020 07:00 Gjelder til: 16.07.2020 15:00
 • Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 21:00 Gjelder til: 07.07.2020 05:00
 • Fv 1642 Hamangtunnelen – Tangen, på strekningen Brodtkorbsgate – Levre (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 07:45 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 6 [42] Karihaugen – [43] Tangerudkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Ev 6 [44] Hvamkrysset – [42] Karihaugen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Oslo/Viken)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 02.07.2020 22:00 Gjelder til: 16.07.2020 05:30
 • Ev 6 [47] Grankrysset – [49] Langelandkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 06.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 05:30
 • Ev 6 [48] Kløftakrysset – [49] Langelandkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2020 22:00 Gjelder til: 08.07.2020 05:30
 • Ev 6 [52] Hauerseterkrysset – [53] Mogreinakrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2020 16:07 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
 • Ev 6 [55] Ormliakrysset, avkjøring mot Fv 180, på strekningen Gardermoen – Hamar, i retning mot Hamar (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.07.2020 08:00 Gjelder til: 15.07.2020 14:00
 • Ev 6 [58] Minnesundkrysset – [62] Skaberud, på strekningen Gardermoen – Hamar (Innlandet/Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 06.07.2020 08:00 Gjelder til: 01.09.2020 18:00
 • Ev 6 [63] Tangen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Innlandet)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2020 10:00 Gjelder til: 07.07.2020 13:00
 • Fv 178 Gravhaugen – Gjestad, på strekningen Eltonåsen – Jessheim (Viken)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 05.07.2020 11:06 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
 • Fv 180 Ormliakrysset, på strekningen Lynga – Ormlia (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2020 14:00 Gjelder til: 31.12.2020 22:00
 • Fv 1562 Bondals bru, på strekningen Bjørtomt – Bondals bru (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 03.08.2020 09:00 Gjelder til: 27.08.2020 21:00
 • Ev 18 Mosseveien mellom Ljabruveien og Ormsundveien, i Oslo kommune (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.08.2020 23:59
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 11.08.2020 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 05.10.2020 22:00 Gjelder til: 06.10.2020 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 02.11.2020 22:00 Gjelder til: 03.11.2020 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 07.09.2020 22:00 Gjelder til: 08.09.2020 05:30
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.07.2020 22:00 Gjelder til: 16.07.2020 06:00
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Operatunnelen under Svartdalen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.07.2020 22:00 Gjelder til: 15.07.2020 06:00
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 22:00 Gjelder til: 08.07.2020 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av trafikkuhell. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 15:33
 • Ev 6 [16] Vestby syd – [20] Vassumkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 03.11.2020 22:00 Gjelder til: 04.11.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 02.12.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 06.10.2020 22:00 Gjelder til: 07.10.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 04.08.2020 22:00 Gjelder til: 05.08.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 08.09.2020 22:00 Gjelder til: 09.09.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
 • Ev 6 [6] Alvimkrysset, påkjøring mot Svinesund (Riksgrensen), på strekningen Sarpsborg – Svinesund (Riksgrensen), i retning mot Svinesund (Riksgrensen) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.07.2020 22:00 Gjelder til: 21.07.2020 06:00
 • Ev 6 [4] Solbergkrysset, på strekningen Sarpsborg – Svinesund (Riksgrensen), i retning mot Svinesund (Riksgrensen) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 05:30
 • Ev 6 [4] Solbergkrysset, påkjøring fra Solberg, på strekningen Sarpsborg – Svinesund (Riksgrensen), i retning mot Svinesund (Riksgrensen) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Påkjøringsfelt stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 05:30
 • Ev 6 [13] Årvollkrysset – [12] Halmstadkrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.04.2020 00:00 Gjelder til: 21.09.2020 00:00Data levert av Statens vegvesen.