Helgetrafikken ut av Oslo

 • Ev 18 [3] Sørenga i Operatunnelen, på strekningen Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.07.2021 22:00 Gjelder til: 21.07.2021 06:00
 • Rv 226 Skedsmovollen – Skedsmovollenkrysset, på strekningen Mosesvingen – Skedsmovollen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.06.2021 21:00 Gjelder til: 25.06.2021 06:00
 • Ev 6 [45] Skedsmovollenkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.06.2021 21:00 Gjelder til: 25.06.2021 06:00
 • Ev 6 [45] Skedsmovollenkrysset, avkjøring mot Skedsmokorset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.06.2021 21:00 Gjelder til: 25.06.2021 06:00
 • Ev 6 Eidsvolltunnelen – [58] Minnesundkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Kjøretøy med lengde større enn 25 meter kan passere. Gjelder fra: 16.06.2021 21:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 05:30
 • Ev 6 [63] Tangen – [66] Uthus, på strekningen Gardermoen – Hamar (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 00:00 Gjelder til: 21.06.2021 00:00
 • Rv 226 Skedsmovollen – Skedsmovollenkrysset, på strekningen Mosesvingen – Skedsmovollen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og mandag til onsdag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 10.06.2021 09:00 Gjelder til: 16.06.2021 15:00
 • Fv 1496 Sorknes, på strekningen Kjellerholen – Grønvollkrysset (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 14.06.2021 07:00 Gjelder til: 18.06.2021 19:00
 • Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 21:00 Gjelder til: 15.06.2021 05:00
 • Ev 18 [3] Sørenga i Operatunnelen, avkjøring mot Mosseveien, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim, i retning mot Askim (Oslo)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.06.2021 22:00 Gjelder til: 24.06.2021 06:00
 • Ev 18 [3] Sørenga i Operatunnelen, avkjøring mot Mosseveien, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim, i retning mot Askim (Oslo)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 21:00 Gjelder til: 15.06.2021 06:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.06.2021 22:00 Gjelder til: 29.06.2021 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 15.06.2021 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen – [7] Lekevollkrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.06.2021 22:00 Gjelder til: 14.06.2021 05:00
 • Ev 6 [10] Åsgårdkrysset – [9] Sollikrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 05:30
 • Ev 6 [1] Langkaskrysset – Svinesund bru (Riksgrensen), på strekningen Svinesund (Riksgrensen) – Sarpsborg (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 27.11.2021 00:00
 • Ev 16 Brennetunnelen – Skuitunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
 • Ev 16 Brennetunnelen, høyre felt, på strekningen Sandvika – Hønefoss, i retning mot Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av gjenstander i vegbanen. Gjelder fra: 12.06.2021 07:36
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.06.2021 22:00 Gjelder til: 30.06.2021 06:00
 • Ev 18 [36] Åskrysset – [41] Fokserødkrysset, på strekningen Drammen – Larvik, i retning mot Larvik (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stedvis stengt på grunn av asfaltarbeid og vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 21:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
 • Ev 18 Framneslokket tunnel, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Lokal omkjøring. Gjelder fra: 28.06.2021 22:00 Gjelder til: 30.06.2021 06:00
 • Ev 18 [7] Bygdøy, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Lokal omkjøring. Gjelder fra: 10.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
 • Ev 18 Sjølystlokket – [7] Bygdøy, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 06:00
 • Ev 18 [21] Heiakrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 15.06.2021 05:30
 • Ev 18 Fosskollentunnelen, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.06.2021 21:00 Gjelder til: 15.06.2021 02:00
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, på strekningen Drammen – Larvik, i retning mot Larvik (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.06.2021 21:00 Gjelder til: 17.06.2021 05:00
 • Ev 18 Hemtunnelen, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.06.2021 21:00 Gjelder til: 15.06.2021 06:00
 • Ev 18 [48] Langangenkrysset – [28] Bergsengakrysset, på strekningen Arendal – Drammen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 80 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 02.06.2021 09:00 Gjelder til: 30.06.2021 06:00
 • Ev 16 Ringeriksveien ved Skoglundveien, forbindelsesveg, i Bærum kommune (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.03.2021 09:39 Gjelder til: 28.08.2021 00:00
 • Ev 18 Telemarksporten – Sandbekkåstunnelen, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 12:00 og fra 18:00 til 24:00. Gjelder fra: 13.01.2021 09:00 Gjelder til: 30.06.2021 12:00
 • Ev 18 Sørlandsporten, på strekningen Arendal – Larvik (Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og forsinkelser på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.06.2021 21:00 Gjelder til: 15.06.2021 06:00
 • Ev 18 [66] Lundekrysset – Sørlandsporten, på strekningen Arendal – Larvik (Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.04.2021 19:00 Gjelder til: 25.06.2021 06:00
 • Ev 18 [66] Lundekrysset – Sørlandsporten, på strekningen Arendal – Larvik (Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.06.2021 19:00 Gjelder til: 02.07.2021 06:00
 • Fv 3260 Langangen, på strekningen Ørstvet – Nøklegård (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.05.2021 08:13 Gjelder til: 25.04.2022 00:00
 • Ev 16 Sollihøgda – Skarettunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og lørdag fra 10:00 til 14:00 og fra 17:00 til 21:00. Fredag fra 10:00 til 12:00 og fra 20:00 til 21:00. Gjelder fra: 28.05.2021 10:00 Gjelder til: 30.12.2021 21:00
 • Ev 16 Skaret tunnel, forbindelsesveg, i Hole kommune (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 21:00 Gjelder til: 15.06.2021 05:00
 • Fv 1182 Høysand – Skjeberg, på strekningen Skjeberg – Høysand (Viken)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.05.2021 07:00 Gjelder til: 30.06.2021 19:00Data levert av Statens vegvesen.