Helgetrafikken ut av Oslo

 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.11.2020 22:00 Gjelder til: 30.11.2020 06:00
 • Ev 16 Nestunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 21:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 02.12.2020 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 02.12.2020 05:00
 • Ev 6 [29] Skullerudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
 • Ev 6 [38] Ulven – [36] Teisenkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
 • Fv 152 Holstadkrysset, på strekningen Måna – Mastemyr (Viken)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.10.2020 09:00 Gjelder til: 18.12.2020 06:00
 • Ev 18 Holstadkrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim, i retning mot Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.11.2020 18:00 Gjelder til: 30.11.2020 06:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:30
 • Ev 18 Herregårdskrysset, avkjøring mot Ljabrudiagonalen, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim, i retning mot Askim (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 26.11.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
 • Fv 180 Ormliakrysset, på strekningen Lynga – Ormlia (Viken)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2020 14:00 Gjelder til: 31.12.2020 22:00
 • Rv 191 Tvetenveien bru, på strekningen Trosterud – Veitvet (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Fredag til søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.11.2020 22:00 Gjelder til: 07.12.2020 06:00
 • Rv 191 Tvetenveien bru, på strekningen Trosterud – Veitvet, i retning mot Veitvet (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.11.2020 22:00 Gjelder til: 30.11.2020 05:00
 • Ev 6 [40] Trosterud, forbindelsesveg, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.10.2020 00:01 Gjelder til: 15.12.2020 06:00
 • Fv 1642 Hamangtunnelen – Tangen, på strekningen Hamang – Levre (Viken)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 07:45 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 01.12.2020 21:30 Gjelder til: 03.12.2020 05:30
 • Ev 18 Framneslokket – [7] Bygdøy, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.12.2020 22:00 Gjelder til: 11.12.2020 06:00
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.11.2020 21:30 Gjelder til: 01.12.2020 05:30
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.12.2020 21:30 Gjelder til: 08.12.2020 05:30
 • Ev 16 Sollihøgda, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.10.2020 07:00 Gjelder til: 10.12.2020 16:00
 • Ev 18 [62] Brokelandsheiakrysset – [60] Østerholtheiakrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Ventetid inntil 10 minutter må påregnes. Gjelder fra: 18.11.2020 13:35 Gjelder til: 30.11.2020 06:00
 • Ev 18 [56] Tangenkrysset – [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.11.2020 21:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
 • Ev 18 [28] Bergsengakrysset – [48] Langangenkrysset, på strekningen Drammen – Arendal (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.11.2020 09:00 Gjelder til: 05.12.2020 06:00
 • Ev 18 [37] Aulerødkrysset – Ramsum, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.11.2020 04:20 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
 • Ev 18 Bjørgetunnelen, på strekningen Bjørgetunnelen (Vestfold og Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 14:00. Gjelder fra: 30.11.2020 08:00 Gjelder til: 04.12.2020 14:00
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, i Drammen kommune, i retning mot vest (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2020 21:00 Gjelder til: 10.12.2020 05:00
 • Ev 18 Drammen motorvegbru mot Tønsberg, på strekningen Kristiansand – Ørje (Riksgrensen), i retning mot Drammen motorvegbru mot Tønsberg (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2020 21:00 Gjelder til: 04.12.2020 04:00
 • Ev 18 Fosskollentunnelen, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Viken)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.12.2020 21:00 Gjelder til: 15.12.2020 05:00
 • Ev 18 [7] Bygdøy – Framneslokket, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.11.2020 23:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
 • Ev 18 [7] Bygdøy – Framneslokket, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 18.12.2020 06:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 01:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.12.2020 22:00 Gjelder til: 10.12.2020 01:00Data levert av Statens vegvesen.