Helgetrafikken ut av Oslo

 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.11.2019 21:30 Gjelder til: 02.05.2020 08:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 10.12.2019 05:30
 • Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
 • Ev 18 [48] Langangenkrysset – [28] Bergsengakrysset, på strekningen Kristiansand – Ørje (Riksgrensen) (Vestfold/Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Gjelder til: 13.12.2019 06:00
 • Ev 18 [28] Bergsengakrysset – [48] Langangenkrysset (Vestfold/Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.12.2019 09:00 Gjelder til: 11.12.2019 14:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 16:59 Gjelder til: 11.12.2019 00:00
 • Ev 18 Rugtvedtmyra – [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 09:18 Gjelder til: 01.06.2020 15:00
 • Ev 18 [56] Tangenkrysset – Hullvann, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.12.2019 07:00 Gjelder til: 19.12.2019 19:00
 • Ev 16 Sollihøgda, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.11.2019 00:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Ev 16 Isikrysset – Nypefoss bru, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.10.2019 09:00 Gjelder til: 30.12.2019 14:30
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Ev 6 [41] Furuset – [42] Karihaugen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.12.2019 22:00 Gjelder til: 20.12.2019 06:00
 • Ev 6 Leira bru, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Ev 6 Arteid bru, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
 • Ev 6 Eidsvolltunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Ev 6 [59] Langsetkrysset – Korslundtunnelen, venstre felt, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.12.2019 21:00 Gjelder til: 13.12.2019 06:00
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2019 21:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Ev 6 Espatunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.12.2019 21:30 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.12.2019 22:00 Gjelder til: 12.12.2019 06:00
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
 • Ev 6 [29] Skullerudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
 • Ev 6 [26] Åsland, avkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Ev 6 [26] Åsland, påkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Ev 6 [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 19.12.2019 12:00 Gjelder til: 19.12.2019 12:15
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Smiehagen tunnel (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.12.2019 21:00 Gjelder til: 12.12.2019 05:30
 • Ev 6 Grimsrudbrua – Moss bomstasjon, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Østfold/Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
 • Ev 6 [7] Lekevollkrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 11.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 09.06.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.03.2020 22:00 Gjelder til: 24.03.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.02.2020 22:00 Gjelder til: 18.02.2020 05:30Data levert av Statens vegvesen.