Viktigste vegmeldinger

 • Ev 6 Øyertunnelen, på strekningen Lillehammer – Otta (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for vogntog med lengde større enn 19,5 meter. Gjelder fra: 09.12.2019 20:00 Gjelder til: 10.12.2019 06:00
 • Ev 6 Illhøllia tunnel, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 00:00, 03:00 og manuell dirigering med ventetid inntil 15 minutter mellom kl. 05:00-07:00. Jobbes ikke i oddetallshelger. Gjelder fra: 01.12.2019 23:00 Gjelder til: 20.12.2019 07:00
 • Ev 6 Kannflogettunnelen – Gleflogettunnelen, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Ett gjennomslipp fra hver side fra kl. 23:00, 00:15, 01:30, 02:45, 04:00 og 05:15. Gjelder fra: 08.12.2019 19:56 Gjelder til: 10.12.2019 06:00
 • Ev 6 Forså tunnel, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:45 til 04:20 (neste dag). Gjennomslipp med ledebil fra kl. 01:00 til 01:20 Utrykningskjøretøy kontakter VTS ved behov. Vegen er åpen alle oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00. Gjelder fra: 04.12.2019 22:42 Gjelder til: 20.12.2019 04:20
 • Ev 6 Storlikolltunnelen – Karistrandtunnelen, i Narvik kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Omkjøring via Ev 6 Rombaksveien. Gjelder fra: 17.12.2019 21:00 Gjelder til: 18.12.2019 06:00
 • Ev 8 Tromsøysund tunnel, i Tromsø kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Gjelder til: 14.12.2019 06:00
 • Ev 16 Nærøydalselva bru, på strekningen Voss – Lærdal (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Anbefalt omkjøring via Ev 39 og Rv 7. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Buskerud/Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00. For kjøretøy med totalvekt over 32 tonn og vogntog med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 24.01.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Buskerud/Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.11.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Rv 80 Ferjestrekningen Bodø-Røst, på strekningen Bodø – Røst (Nordland)
  Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder B-ruta MF Værøy, avgang fra Bodø kl. 16:00 til Værøy og Røst. Gjelder fra: 09.12.2019 13:58 Gjelder til: 10.12.2019 00:00Data levert av Statens vegvesen.