Viktigste vegmeldinger

 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 00:00 til 05:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 00:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:00
 • Ev 10 Leirviktunnelen – Trældalstunnelen, på strekningen Stormyra (Narvik) – Bjørnfjell (Riksgrensen) (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Omkjøring via E6 Gjelder fra: 01.12.2020 07:00 Gjelder til: 04.12.2020 19:00
 • Ev 16 Lunnertunnelen, på strekningen Hønefoss – Gardermoen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet for personbiler. Gjelder fra: 30.11.2020 20:00 Gjelder til: 03.12.2020 05:30
 • Ev 16 Lunnertunnelen, på strekningen Hønefoss – Gardermoen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 1606 for kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn. Kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn må benytte rv.4 og E6. Gjelder fra: 07.12.2020 00:00 Gjelder til: 21.03.2021 00:00
 • Ev 16 Bagnskleivtunnelen, på strekningen Fagernes – Hønefoss (Innlandet)
  Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 30.11.2020 09:49
 • Ev 69 Honningsvågtunnelen, i Nordkapp kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Ledebilkjøring fra kl. 19:00-2200, 01:00-02:00 og 06:00-07:00. Åpner for trafikk fredag 4.des. kl. 03:00. Gjelder fra: 22.11.2020 19:00 Gjelder til: 04.12.2020 07:00
 • Ev 75 Vardø tunnel, på strekningen Vadsø – Vardø (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.11.2020 23:00 Gjelder til: 03.12.2020 06:00
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 18:00
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Røyken – Vassum (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 03.12.2020 05:30
 • Rv 80 Ferjestrekningen Bodø-Røst, forbindelsesveg (Nordland)
  Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder B-ruta MF Værøy. Avgangen fra Bodø til Røst 30.11.20 kl. 04:45. Gjelder fra: 30.11.2020 02:33
 • Rv 80 Bodøtunnelen, i Nordland fylke (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 29.11.2020 klokken 21:00 til 01.12.2020 klokken 06:00. Omkjøring via RV 80 – 3 felten. Gjelder fra: 29.11.2020 21:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
 • Rv 83 Lokkettunnelen, i Harstad kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
 • Rv 150 Granfosstunnelen, på strekningen Granfosstunnelen (Oslo/Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 02.12.2020 06:00Data levert av Statens vegvesen.