Stengninger og kolonnekjøring

 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.03.2020 22:00 Gjelder til: 24.03.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.02.2020 22:00 Gjelder til: 18.02.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 09.06.2020 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
 • Ev 6 Skarpsnotunnelen, på strekningen Hamar – Lillehammer (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.11.2019 20:00 Gjelder til: 17.12.2019 00:00
 • Ev 6 Illhøllia tunnel, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 00:00, 03:00 og manuell dirigering med ventetid inntil 15 minutter mellom kl. 05:00-07:00. Jobbes ikke i oddetallshelger. Gjelder fra: 10.12.2019 23:00 Gjelder til: 20.12.2019 07:00
 • Ev 6 Kannflogettunnelen – Gleflogettunnelen, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Ett gjennomslipp fra hver side fra kl. 23:00, 00:15, 01:30, 02:45, 04:00 og 05:15. Gjelder fra: 08.12.2019 19:56 Gjelder til: 10.12.2019 06:00
 • Ev 6 Forså tunnel, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:45 til 04:20 (neste dag). Gjennomslipp med ledebil fra kl. 01:00 til 01:20 Utrykningskjøretøy kontakter VTS ved behov. Vegen er åpen alle oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00. Gjelder fra: 04.12.2019 22:42 Gjelder til: 20.12.2019 04:20
 • Ev 6 Fagernestunnelen, i Narvik kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.12.2019 21:00 Gjelder til: 20.12.2019 06:00
 • Ev 6 Storlikolltunnelen – Karistrandtunnelen, i Narvik kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Omkjøring via Ev 6 Rombaksveien. Gjelder fra: 17.12.2019 21:00 Gjelder til: 18.12.2019 06:00
 • Ev 6 Sennalandet (Finnmark)
  Kolonnekjøring: Kolonnekjøring på grunn av uvær. Gjelder fra: 10.12.2019 00:11
 • Ev 6 Hatter (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 10.12.2019 02:58
 • Ev 8 Tromsøysund tunnel, i Tromsø kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Gjelder til: 14.12.2019 06:00
 • Ev 16 Arnanipatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 30.11.2019 08:46 Gjelder til: 31.12.2019 05:30
 • Ev 16 Stalheim, forbindelsesveg, på strekningen Stalheim – Nærøydalselva bru (Hordaland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder gamleveien om Stalheimskleivane. Gjelder fra: 01.11.2019 06:00
 • Ev 16 Nærøydalselva bru, på strekningen Voss – Lærdal (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Anbefalt omkjøring via Ev 39 og Rv 7. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
 • Ev 16 Gudvangatunnelen – Flenjatunnelen, på strekningen Voss – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med høyde større enn 4,2 meter. Gjelder fra: 11.10.2019 16:53 Gjelder til: 06.07.2020 00:00
 • Ev 16 Franzefoss, avkjøring mot Emma Hjort, på strekningen Sandvika – Hønefoss, i retning mot Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 19:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Ev 18 [92] Sømkrysset, påkjøringsveg, på strekningen Arendal – Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.05.2017 12:00 Gjelder til: 01.05.2020 12:00
 • Ev 18 [75] Rannekleivkrysset – [78] Spedalenkrysset, på strekningen Kristiansand – Arendal (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.12.2019 21:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
 • Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.12.2019 00:30 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
 • Ev 39 Austadtunnelen – Logatunnelen, på strekningen Flekkefjord – Stavanger (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og spesialtransport kan passere. Gjelder fra: 18.12.2019 21:00 Gjelder til: 19.12.2019 06:00
 • Ev 39 Røysgårdsletta – Fedaheitunnelen, på strekningen Mandal – Flekkefjord (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Trafikk fra Farsund er skiltet via FV465 og FV4090. Denne veien er ikke egnet for tungtrafikk, høydebegrensning er 4,2m. Gjelder fra: 01.11.2019 12:36 Gjelder til: 16.12.2019 00:00
 • Ev 39 Vågsbygdporten, i Kristiansand kommune (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stedvis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
 • Ev 39 Vesterveientunnelen, i Kristiansand kommune, i retning mot sør (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.12.2019 00:30 Gjelder til: 12.12.2019 05:30
 • Ev 39 Nesttuntunnelen – Hopstunnelen, på strekningen Leirvik – Bergen (Nygårdstangen) (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.12.2019 07:36 Gjelder til: 16.12.2019 05:30
 • Ev 39 Fløyfjellstunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde, i retning mot Førde (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Ev 39 Eidsvågstunnelen, på strekningen Førde – Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen) (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.12.2019 04:30 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
 • Ev 39 Eidsvågstunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde, i retning mot Førde (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Fredag fra 02:00 til 03:30. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 03:30
 • Ev 39 Glaskartunnelen – Selviktunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde, i retning mot Førde (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.12.2019 23:59 Gjelder til: 13.12.2019 03:00
 • Ev 39 Glaskartunnelen – Selviktunnelen, på strekningen Førde – Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen) (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
 • Ev 39 Eikås tunnel, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Stengt i en retning om gangen. Gjelder fra: 11.12.2019 02:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
 • Ev 39 Blindheimstunnelen, på strekningen Blindheimstunnelen (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2019 22:30 Gjelder til: 11.12.2019 02:30
 • Ev 39 Moatunnelen, på strekningen Volda – Ålesund (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.12.2019 02:30 Gjelder til: 11.12.2019 06:30
 • Ev 69 Nordkapptunnelen – Hønsa (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 09.12.2019 23:33
 • Ev 69 Nordkapptunnelen – Honningsvågtunnelen, i Nordkapp kommune (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 10.12.2019 01:00
 • Ev 69 Skipsfjordhøgda bom – Skarsvåg (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 09.12.2019 22:57
 • Ev 69 Normandset – Kamøyvær, i Nordkapp kommune (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 10.12.2019 00:59
 • Ev 69 Skarsvåg – Nordkapp (Finnmark)
  Kolonnekjøring: Kolonnekjøring. Fra Skarsvåg kl. 11:00, 12:00 og 19:30. Fra Nordkapp kl. 13:00, 13:45 og 21:45. Gjelder fra: 07.12.2019 08:18
 • Ev 134 Strømsåstunnelen, i Drammen kommune (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2019 21:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:00
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Akershus/Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00. For kjøretøy med totalvekt over 32 tonn og vogntog med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 24.01.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Akershus/Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.11.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Ev 134 Frogntunnelen – Vassumtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.12.2019 22:00 Gjelder til: 12.12.2019 05:30
 • Rv 4 Nygard – Gjøvik rutebilstasjon, på strekningen Roa – Gjøvik (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.12.2019 23:00 Gjelder til: 13.12.2019 04:00
 • Rv 13 Skjervet, på strekningen Skjervet bru (Hordaland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 13.11.2019 13:50
 • Rv 19 Hortenstunnelen, på strekningen Undrumsdal – Horten (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.12.2019 00:30 Gjelder til: 11.12.2019 05:00
 • Rv 19 Mosseporten tunnel, på strekningen Moss – Patterød (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2020 00:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
 • Rv 19 Mosseporten tunnel, på strekningen Moss – Patterød (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.03.2020 00:00 Gjelder til: 25.03.2020 05:30
 • Rv 19 Mosseporten tunnel, på strekningen Moss – Patterød (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.06.2020 00:00 Gjelder til: 10.06.2020 05:30
 • Rv 19 Mosseporten tunnel, på strekningen Moss – Patterød (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.02.2020 00:00 Gjelder til: 19.02.2020 05:30
 • Rv 80 Bodøtunnelen, på strekningen Bodø – Fauske (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring via gamle Rv 80. Gjelder fra: 12.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 06:00
 • Rv 110 St. Hansfjelltunnelen, på strekningen St. Hansfjelltunnelen (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.02.2020 21:00 Gjelder til: 19.02.2020 05:30
 • Rv 110 St. Hansfjelltunnelen, på strekningen Fredrikstad – Råde (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.06.2020 21:00 Gjelder til: 10.06.2020 05:30
 • Rv 110 St. Hansfjelltunnelen (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.03.2020 21:00 Gjelder til: 25.03.2020 05:30
 • Rv 110 St. Hansfjelltunnelen, på strekningen Fredrikstad – Råde (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 21:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
 • Rv 162 Hammersborgtunnelen, avkjøring mot Kv 13125, på strekningen Hammersborgtunnelen, i retning mot øst (Oslo)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.11.2019 15:49 Gjelder til: 02.09.2020 00:00
 • Rv 555 Kolltveittunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Rv 555 Harafjelltunnelen – Kipletunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.12.2019 00:30 Gjelder til: 12.12.2019 02:00
 • Rv 555 Lyderhornstunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.12.2019 02:00 Gjelder til: 12.12.2019 03:00
 • Rv 555 Lyderhornstunnelen, på strekningen Nygårdstangen – Beinastaden, i retning mot Beinastaden (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 23:00 til 24:00. Torsdag fra 03:00 til 04:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.12.2019 23:00 Gjelder til: 12.12.2019 04:00
 • Rv 555 Damsgårdtunnelen, på strekningen Nygårdstangen – Beinastaden, i retning mot Beinastaden (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 23:59 til 03:30 (neste dag). Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.12.2019 23:59 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Rv 555 Nygårdtunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 01:00 til 04:00. Onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.12.2019 01:00 Gjelder til: 12.12.2019 05:30
 • Rv 555 Nygårdtunnelen, på strekningen Nygårdstangen – Beinastaden, i retning mot Beinastaden (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 22:00 til 01:00 (neste dag). Tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
 • Rv 580 Troldhaugtunnelen, på strekningen Flesland flyplass – Hopskrysset, i retning mot Hopskrysset (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag fra 02:30 til 05:30. Fredag fra 03:00 til 05:30. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.12.2019 02:30 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Rv 580 Troldhaugtunnelen, på strekningen Hopskrysset – Flesland flyplass, i retning mot Flesland flyplass (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.12.2019 02:00 Gjelder til: 13.12.2019 03:30
 • Rv 658 Ellingsøytunnelen – Flatholmen (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.12.2019 01:00 Gjelder til: 10.12.2019 06:00
 • Rv 706 Stavnetunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 06:00
 • Rv 706 Marienborgtunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 06:00
 • Rv 706 Ilsviktunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 06:00
 • Rv 706 Strindheimtunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 12.12.2019 06:00
 • Fv 13 Gaularfjell, på strekningen Dragsvik – Moskog (Sogn og Fjordane)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 09.12.2019 09:27
 • Fv 27 Spidsbergseter bom – Muen (Hedmark grense), på strekningen Venabygdsfjellet i Oppland (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 07:00. Gjelder fra: 09.12.2019 20:00
 • Fv 27 Muen (Oppland grense) – Gunstadseter bom, på strekningen Venabygdsfjellet i Hedmark (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 07:00. Gjelder fra: 09.12.2019 20:00
 • Fv 51 Gardli bom – Maurvangen bom, på strekningen Valdresflye (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Blir ikke åpnet i dag. Gjelder fra: 09.12.2019 11:48
 • Fv 53 Holsbruvatnet bom – Øvre Årdal bom, på strekningen Fodnes – Tyinosen (Oppland grense) (Sogn og Fjordane)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 53 og Ev 16. Gjelder fra: 25.11.2019 07:05 Gjelder til: 15.12.2019 19:00
 • Fv 55 Sognefjellet i Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 06.12.2019 09:52
 • Fv 55 Sognefjellet i Oppland (Oppland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 06.12.2019 09:53
 • Fv 57 Lyngfjelltunnelen, på strekningen Knarvik – Sløvåg (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:45 til 05:45 (neste dag). Manuell dirigering via Fv 5466. Utrykningskjøretøy må bruke omkjøringsveg. Gjelder fra: 08.12.2019 19:45 Gjelder til: 01.01.2020 05:45
 • Fv 60 Dregebrua, på strekningen Strandafjellet (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av trafikkuhell. Gjelder fra: 09.12.2019 17:21
 • Fv 63 Geiranger – Langvatn i Oppland (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Gjelder fra: 28.11.2019 22:00
 • Fv 63 Geiranger – Langvatn i Møre og Romsdal (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Gjelder fra: 28.11.2019 22:00
 • Fv 63 Trollstigen (Møre og Romsdal)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 09.11.2019 13:31
 • Fv 79 Sagelv bru, på strekningen Norheimssund – Vassenden (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,5 meter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.10.2019 17:54 Gjelder til: 20.12.2019 00:00
 • Fv 79 Folkedal bru, på strekningen Norheimssund – Vassenden (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,5 meter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Ev 16. Gjelder fra: 11.11.2019 07:00 Gjelder til: 19.12.2019 17:30
 • Fv 98 Børselv – Kunes, på strekningen Lakselv – Tana (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 10.12.2019 00:11
 • Fv 98 Ifjordfjellet (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 10.12.2019 04:22
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 21:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.02.2020 21:00 Gjelder til: 19.02.2020 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.06.2020 21:00 Gjelder til: 10.06.2020 05:30
 • Fv 108 Kråkerøy bru, på strekningen Kråkerøyvn – St. Croix (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.05.2017 02:35
 • Fv 160 Bekkestutunnelen, på strekningen Økrikrysset – Lysakerelva (Oslo grense) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2019 21:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
 • Fv 178 Gjestad – Døli østre, i Ullensaker kommune, i retning mot Døli østre (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 22.10.2019 07:00 Gjelder til: 03.01.2020 19:00
 • Fv 222 Stange, på strekningen Tangen vegkryss – Hamar stasjon (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
 • Fv 252 Tyin – Eidsbugarden (Oppland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 13.11.2019 11:44
 • Fv 258 Videsæter bom – Langvatnet (Oppland grense), på strekningen Gamle Strynefjellsvegen i Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 25.09.2019 08:37
 • Fv 258 Gamle Strynefjellsvegen i Oppland (Oppland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 25.09.2019 08:30
 • Fv 301 Kong Frederik Vs gate mellom nr 2 og nr 12, forbindelsesveg, i Larvik kommune (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 11.11.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 16:00
 • Fv 337 Brokke – Suleskard i Aust-Agder (Aust-Agder)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 06.11.2019 10:38 Gjelder til: 20.05.2020 12:00
 • Fv 356 Porsgrunntunnelen, på strekningen Straume – Vallermyrene (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2019 08:00 Gjelder til: 10.12.2019 12:00
 • Fv 410 Blødekjærtunnelen, i Arendal kommune (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.12.2019 21:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
 • Fv 411 Bergendal – Laget, på strekningen Tvedestrand – Bosvik (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Kjøring til eiendom tillates. Gjelder fra: 18.09.2019 15:00 Gjelder til: 21.12.2019 00:00
 • Fv 456 Vågsbygdporten, på strekningen Tangvall – Hannevika (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
 • Fv 509 Bergeland tunnel, på strekningen Kiellandsmyr – Fiskepiren ferjekai (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 20:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
 • Fv 513 Sagi bru, på strekningen Skjoldastraumen – Smedsvik (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3 meter. Gjelder fra: 30.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 07:00
 • Fv 519 Eidssund ferjekai, på ferjestrekningen Halsnøya-Eidssund (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Fergesambandet er stengt for biler på grunn av vedlikeholdsarbeid på fergekai. Passasjertrafikken går som normalt. Gjelder fra: 11.12.2019 21:10 Gjelder til: 12.12.2019 06:00
 • Fv 520 Hellandsbygd – Breiborg (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 05.12.2019 11:07
 • Fv 520 Breiborg – Røldal i Hordaland (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 05.12.2019 11:09
 • Fv 557 Knappetunnelen, på strekningen Liavatnet – Birkelandskrysset, i retning mot Birkelandskrysset (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 02:00 til 05:30. Onsdag fra 22:00 til 24:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.12.2019 02:00 Gjelder til: 10.12.2019 05:30
 • Fv 557 Knappetunnelen, på strekningen Birkelandskrysset – Liavatnet, i retning mot Liavatnet (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 22:00 til 02:00 (neste dag). Torsdag fra 00:01 til 02:00 og fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
 • Fv 558 Carl Konows gate mellom Tverrveien og Fyllingsveien, i Bergen kommune (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt retning mot Kringsjå. Trafikk fra Kringsjå mot Gyldenpris går som normalt Gjelder fra: 28.10.2019 21:21 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 567 Borgotunnelen, på strekningen Borgotunnelen (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 03:00
 • Fv 570 Risnes bru, på strekningen Odnåstjørna – Steine (Sogn og Fjordane grense) (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 5436 og Fv 5438. Utrykningskjøretøy kan passere. Maks begrensning på omkjøringsveg er BK T8 / 40 tonn og lengdebegrensning er 12,4 meter. Gjelder fra: 10.12.2019 08:00 Gjelder til: 10.12.2019 23:00
 • Fv 588 Sydnestunnelen, på strekningen Sydnestunnelen øst (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.12.2019 03:00 Gjelder til: 10.12.2019 05:30
 • Fv 606 Ferjestrekningen Losna-Krakhella, forbindelsesveg, på strekningen Losna – Krakhella (Sogn og Fjordane)
  Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder fra: 08.12.2019 10:44
 • Fv 655 Norangsdalen, på strekningen Ørsta – Tryggestad (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Stengt ved Skylstad og Fivelstad. Gjelder fra: 03.12.2019 08:03
 • Fv 656 Magerholm – Øvre Glomset, på strekningen Magerholm – Valle (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med lengde større enn 15 meter. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Gjelder fra: 22.11.2019 15:20
 • Fv 715 Straumholbrua, på strekningen Ilsvika – Årgård (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.12.2019 12:00 Gjelder til: 10.12.2019 13:00
 • Fv 723 Gartnesvika, på strekningen Åfjord – Stokkøya (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av jordras. Lokal omkjøring. Lastebil med henger og vogntog må ringe 175 for nærmere info. Gjelder fra: 14.10.2019 21:43
 • Fv 862 Skaland tunnel, på strekningen Straumsbotn – Brensholmen (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Gjennomslipp kl 21:00 til 21:30, 23:00 til 23:30 og 01:00 til 01:15. Gjelder fra: 10.12.2019 19:00 Gjelder til: 20.12.2019 07:00
 • Fv 862 Sentrumstangenten tunnel, forbindelsesveg, i Tromsø kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder også Langnestunnelen. Gjelder fra: 04.01.2020 14:30 Gjelder til: 04.01.2020 18:00
 • Fv 862 Langnestunnelen, i Tromsø kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.12.2019 21:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
 • Fv 862 Breivik tunnel, i Tromsø kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Gjelder til: 10.12.2019 06:00
 • Fv 868 Pollfjellet tunnel, på strekningen Oteren – Lyngseidet (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til fredag 24:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Ett gjennomslipp fra hver side fra kl. 06:20, 08:25, 11:40, 15:00, 16:00, 17:10, 18:45, og 22:30. Se egen melding for helg. Gjelder fra: 02.12.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 868 Pollfjellet tunnel, på strekningen Oteren – Lyngseidet (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Lørdag fra 00:00 til søndag 24:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Ett gjennomslipp fra hver side på lørdager kl. 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30 og 21:30. Søndager kl. 03:00, 06:30, 09:30, 12:30, 15:15, 17:10, 19:30 og 21:20. Se egen melding for hverdager. Gjelder […]
 • Fv 886 Vintervollen – Grense Jakobselv (Finnmark)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 12.11.2019 12:00
 • Fv 888 Bekkarfjord – Hopseidet (Finnmark)
  Kolonnekjøring: Kolonnekjøring på grunn av uvær. Gjelder fra: 09.12.2019 22:18
 • Fv 888 Hopseidet – Mehamn (Finnmark)
  Kolonnekjøring: Kolonnekjøring på grunn av uvær. Gjelder fra: 09.12.2019 22:03
 • Fv 889 Snefjord – Havøysund (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 09.12.2019 21:38
 • Fv 890 Kongsfjordfjellet (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 10.12.2019 05:11
 • Fv 891 Båtsfjordfjellet (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 10.12.2019 05:12
 • Fv 894 Mehamnelv bru – Kjøllefjord (Finnmark)
  Kolonnekjøring: Kolonnekjøring på grunn av uvær. Kan bli stengt på kort varsel. Gjelder fra Kifjord X Gjelder fra: 10.12.2019 05:09
 • Fv 987 Brokke – Suleskard i Vest-Agder (Vest-Agder)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 06.11.2019 10:38 Gjelder til: 20.05.2020 12:00
 • Fv 1356 Alisenborg, på strekningen Alisenborg – Vestbykrysset (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet for kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn. Gjelder fra: 02.10.2019 00:00 Gjelder til: 02.06.2020 00:00
 • Fv 1375 Siggerud, på strekningen Snipetjernet – Siggerud (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 18:30 Gjelder til: 10.12.2019 06:00
 • Fv 1416 Ingiertunnelen, på strekningen Gjersjø – Kolbotn (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 10.12.2019 05:30
 • Fv 1424 Billingstad, på strekningen Holmen – Sentralkr (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.11.2019 07:00 Gjelder til: 19.12.2019 19:00
 • Fv 1602 Byrydstua – Hurdal torg, på strekningen Hurdal torg – Byrudstua (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder VM spark Gjelder fra: 05.02.2020 17:00 Gjelder til: 09.02.2020 12:00
 • Fv 1648 Vesttunnelen, på strekningen Birkheim – Sandviksbukta (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
 • Fv 1772 Hamar stadion, på strekningen Hamar stadion – Andr. Pedersens gate V (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.11.2019 14:15 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 1788 Ringsaker folkehøgskole – Ringsaker kirke, på strekningen Tingvang – Tandestua (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
 • Fv 1808 Nystuen – Rogstad, på strekningen Skjeset – Ebru (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 31.10.2019 09:54 Gjelder til: 21.12.2019 00:00
 • Fv 1828 Tomter – Kvernhusløkka, på strekningen Høllingstad – Kvernhusløkka (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.11.2019 06:53 Gjelder til: 20.12.2019 20:00
 • Fv 1832 Magnhild Landheims veg ved Chausseen, i Løten kommune (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.02.2019 07:00 Gjelder til: 31.05.2020 19:00
 • Fv 2204 Friisvegen (Oppland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 31.10.2019 15:36
 • Fv 2442 Værskei – Lenningen (Oppland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.12.2019 02:04
 • Fv 2446 Liagrendvegen, i Sør-Aurdal kommune (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 13:00. Omkjøring er skiltet, rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 11.11.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 21:00
 • Fv 2614 Ola Dahls gate ved Selsvegen, i Sel kommune (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.09.2019 00:00 Gjelder til: 16.12.2019 00:00
 • Fv 2814 Imingfjell, Gavlen – Imingfjell turistheim (Buskerud)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 01.12.2019 10:35
 • Fv 2904 Austvoll II bru (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt. for biltrafikk, åpen for gående og syklende. Gjelder fra: 28.10.2019 16:43
 • Fv 2966 Storemåsen – Malgrimbukta, på strekningen Brunlaveien – Larvikveien (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.10.2019 07:00 Gjelder til: 07.02.2020 15:00
 • Fv 3078 Ormelet – Dalskilen, på strekningen Ormelet – Haug (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.10.2019 16:08 Gjelder til: 10.07.2020 16:00
 • Fv 3430 Bittringsnatten bom – Svineroi bom, på strekningen Tuddal – Svineroi (Telemark)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 20.11.2019 10:00
 • Fv 3514 Helle, på strekningen Helle – Gunnarsbo (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 3564 Revesandveien mellom nr 299 og nr 317, i Arendal kommune (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:45 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 04.11.2019 22:45 Gjelder til: 27.12.2019 06:00
 • Fv 3574 Vågsnes – Nissedal, på strekningen Nissedal – Vågsnes (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.10.2019 15:57 Gjelder til: 22.12.2019 14:00
 • Fv 3670 Lofthuskrysset – Borkedalen, i Lillesand kommune (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.11.2019 02:16 Gjelder til: 01.07.2020 23:59
 • Fv 3670 Oddekleiva 10, i Lillesand kommune, i retning mot sør (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2019 15:43 Gjelder til: 20.12.2019 23:59
 • Fv 3962 Toftelandsveien, på strekningen Toftelandsveien – Klepland (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.10.2019 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 21:00
 • Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
 • Fv 4224 Sirdal – Lysebotn, Vardeheii – Lysebotn (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 07.12.2019 13:34
 • Fv 4224 Sirdal – Lysebotn, Sirekrok – Vardeheii (Vest-Agder/Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 07.12.2019 13:31
 • Fv 4332 Rundvegen mellom Storagrønå og Søra Subagata, i Hå kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.10.2019 18:28 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 4332 Vigrestad bru, på strekningen Hårr – Vigrestad bru (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2019 15:52 Gjelder til: 31.03.2020 20:00
 • Fv 4352 Dysjalandsvegen mellom Møllevegen og Skreddarvegen, i Hå kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere. Info finnes på Hå kommune sine nettsider. Gjelder fra: 28.10.2019 19:58 Gjelder til: 20.12.2019 15:00
 • Fv 4780 Førland, på strekningen Bustø – Krabbatveit (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Kjøring til privat eiendom er tillatt. Gjelder fra: 28.10.2019 15:25 Gjelder til: 30.04.2020 14:00
 • Fv 5278 Hjelme kyrkje, på strekningen Alvøyni – Hellesøy (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.10.2019 19:48 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Fv 5314 Melandsvegen ved Rosslandsvegen, i Meland kommune (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Anbefalt omkjøring via Fv 5308. Gjelder fra: 29.10.2019 09:00 Gjelder til: 20.12.2019 15:00
 • Fv 5328 Kanalveien mellom nr 88 og nr 90, i Bergen kommune (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.10.2019 20:01 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 5374 Brakanes – Osa, på strekningen Brakanas – Osa (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av steinras. Gjelder fra: 09.12.2019 13:43
 • Fv 5404 Framnes – Haugsvik (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:30 til 14:00. Stengt for gjennomkøyring. Gjelder fra: 29.10.2019 08:30 Gjelder til: 31.12.2019 14:00
 • Fv 5442 Leinene bom – Hestfossen, på strekningen Matre – Bjordalen, Stordalsstølen – Bjordalen (Sogn og Fjordane)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Ventes åpnet 1. mai. Gjelder fra: 01.11.2019 00:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Fv 5627 Aurlandsfjellet (Sogn og Fjordane)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 29.10.2019 11:57
 • Fv 5722 Mindresunde – Flo, på strekningen Storesunde – Flo (Sogn og Fjordane)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 22:30 og fra 23:30 til 02:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.10.2019 14:13 Gjelder til: 20.12.2019 02:00
 • Fv 5744 Fossebakken – Navelsaker (Sogn og Fjordane)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 08:20 til 11:30, fra 12:00 til 14:50 og fra 15:00 til 16:00. Onsdag fra 08:20 til 11:00 og fra 12:00 til 14:50. Gjelder fra: 06.12.2019 08:20 Gjelder til: 19.12.2019 16:00
 • Fv 6384 Hermstad, på strekningen Tunge – Fagerlia (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra 09.12.2019 klokken 07:00 til 13.12.2019 klokken 17:00. Gjelder fra: 09.12.2019 07:00 Gjelder til: 13.12.2019 17:00
 • Fv 6680 Storugla – Lysklett, på strekningen Moen – Sorgenfri (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder Amunddalen. Gjelder fra: 28.10.2019 07:00 Gjelder til: 21.03.2020 00:00
 • Fv 7370 Melfjordvegen (Nordland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 02.12.2019 10:06
 • Fv 7370 Sagelv bru, på strekningen Storesteinlia – Melfjord (Nordland)
  Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 07.12.2019 08:00 Gjelder til: 13.12.2019 20:00
 • Fv 7454 Heggmo – Leirmoen, i Beiarn kommune (Nordland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Omkjøring er skiltet via Steinåmoveien. Gjelder fra: 03.12.2019 12:45
 • Fv 7884 Ørnfjordtunnelen – Fjordgårdtunnelen, på strekningen Mefjordaksla – Fjordgård (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjennomslipp kl. 22:00-23:00 og 02:30-03:00 Gjelder fra: 03.12.2019 19:00 Gjelder til: 15.12.2019 06:00
 • Fv 8038 Gjesværkrysset – Gjesvær (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 09.12.2019 22:59
 • Fv 8048 Kamøyvær, på strekningen Skipsfjord – Kamøyvær (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 10.12.2019 01:01
 • Fv 8074 Hopseidet – Skjånes (Finnmark)
  Kolonnekjøring: Kolonnekjøring på grunn av uvær. Gjelder fra: 09.12.2019 20:28
 • Fv 8100 Hamningbergvegen (Finnmark)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 04.11.2019 13:43
 • Kv 1070 Aldalsvegen, i Volda kommune (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt. Gjelder fra: 14.11.2019 11:24
 • Kv 2130 Ossetra, i Eid kommune (Sogn og Fjordane)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 15.11.2019 10:58
 • Kv 3180 Trones bruk, i Verdal kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.11.2019 08:00 Gjelder til: 20.12.2019 18:00
 • Kv 3190 Killingskardet, i Tinn kommune (Telemark)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 18.11.2019 18:00
 • Kv 6865 Smistadvegen 19, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 23:59
 • Kv 7770 Tyholtveien mellom Reidulvs gate og Asbjørnsens gate, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.11.2019 10:00Data levert av Statens vegvesen.