Stengninger og kolonnekjøring

 • Stavanger kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder RV 13 Hundvågtunnelen. Vestgående løp Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Stavanger kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder RV 13 Hundvågtunnelen Østgående løp Gjelder fra: 06.07.2020 22:00 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 08.09.2020 22:00 Gjelder til: 09.09.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 04.08.2020 22:00 Gjelder til: 05.08.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 06.10.2020 22:00 Gjelder til: 07.10.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 02.12.2020 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 03.11.2020 22:00 Gjelder til: 04.11.2020 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 22:00 Gjelder til: 08.07.2020 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 05:30
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Operatunnelen under Svartdalen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.07.2020 22:00 Gjelder til: 15.07.2020 06:00
 • Ev 6 [44] Hvamkrysset – [46] Bergerkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 22:00 Gjelder til: 08.07.2020 05:30
 • Ev 6 Skarpsnotunnelen – [76] Moelv, på strekningen Hamar – Lillehammer (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 16.06.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 00:00
 • Ev 6 Øyertunnelen, på strekningen Lillehammer – Otta (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Anbefalt omkjøring via Fv 2522 for personbiler. Gjelder fra: 30.07.2020 20:00 Gjelder til: 31.07.2020 06:00
 • Ev 6 [85] Granrudmoen – [87] Tretten, på strekningen Lillehammer – Otta, i retning mot Otta (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 2522 for personbiler. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for vogntog med lengde større enn 19,5 meter. Gjelder fra: 07.07.2020 22:00 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
 • Ev 6 [87] Tretten – [85] Granrudmoen, på strekningen Otta – Lillehammer, i retning mot Lillehammer (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 2522 for personbiler. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for vogntog med lengde større enn 19,5 meter. Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 09.07.2020 06:00
 • Ev 6 Hundorptunnelen, på strekningen Lillehammer – Otta (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.07.2020 20:00 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
 • Ev 6 Skjerdingstad, påkjøring mot Oppdal, påkjøringsfelt, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Oppdal, i retning mot Oppdal (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2020 12:21 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 6 Skjerdingstad, avkjøring mot Trondheim (Sluppen), avkjøringsfelt, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen), i retning mot Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2020 12:25 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 6 [28] Melhus, avkjøring mot Fv 708, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Oppdal, i retning mot Oppdal (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.06.2020 06:00
 • Ev 6 [28] Melhus, påkjøring mot Ev 6, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen), i retning mot Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.06.2020 06:00
 • Ev 6 Grillstadtunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.07.2020 22:00 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
 • Ev 6 Væretunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.07.2020 22:00 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
 • Ev 6 Stavsjøfjelltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Ev 6 Helltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Ev 6 Helltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Ev 6 Illhøllia tunnel, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 07:00 (neste dag). Gjennomslipp kl. 00:00, 03:00 og manuell dirigering med ventetid inntil 15 minutter, mellom kl.05:00 -07:00. Jobbes ikke i partallshelger. Gjelder fra: 14.06.2020 23:00 Gjelder til: 10.07.2020 07:00
 • Ev 6 Forså tunnel, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 01:30 til 04:30, fra 09:30 til 11:25, fra 12:55 til 14:30 og fra 17:25 til 18:50. Kontinuerlig ledebilkjøring utenom stengetidene. Ventetid ca. 30 minutter. Mulig omkjøring via. Lødingen-Bognes. Tunnelen er åpen alle partallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. l9:00 […]
 • Ev 6 Forså tunnel, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 01:30 til 04:20, fra 09:30 til 11:25, fra 12:55 til 14:30 og fra 17:25 til 18:50. Kontinuerlig ledebilkjøring utenom stengetidene. Ventetid ca. 20 minutter. Mulig omkjøring via. Lødingen-Bognes. Tunnelen er åpen alle partallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. l9:00. […]
 • Ev 6 Fagernestunnelen, i Narvik kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 07.07.2020 19:00 Gjelder til: 08.07.2020 00:00
 • Ev 6 Narvik, på strekningen Narvik stasjon – Fagernestunnelen (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 16:00
 • Ev 8 Tromsøysund tunnel, på strekningen Tromsø – Nordkjosbotn (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.07.2020 21:00 Gjelder til: 09.07.2020 01:00
 • Ev 16 Arnanipatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.07.2020 22:00 Gjelder til: 31.07.2020 05:30
 • Ev 16 Stalheim – Nærøydalselva bru, forbindelsesveg (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Gjelder gamlevegen om Stalheimskleiva. Gjelder fra: 05.06.2020 16:37 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss, i retning mot Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 07:00 Gjelder til: 09.07.2020 15:00
 • Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss, i retning mot Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.07.2020 07:00 Gjelder til: 16.07.2020 15:00
 • Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 21:00 Gjelder til: 07.07.2020 05:00
 • Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 09.07.2020 15:00 Gjelder til: 13.07.2020 07:00
 • Ev 18 Haumyrheiatunnelen, i Kristiansand kommune, i retning mot vest (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.04.2020 08:07
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Ev 18 Hovettunnelen – Steinbrekkatunnelen, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 21:00 Gjelder til: 07.07.2020 06:00
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, på strekningen Drammen – Larvik, i retning mot Larvik (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.07.2020 21:00 Gjelder til: 16.07.2020 05:00
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, på strekningen Larvik – Drammen, i retning mot Drammen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.07.2020 21:00 Gjelder til: 17.07.2020 05:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 05.10.2020 22:00 Gjelder til: 06.10.2020 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 07.09.2020 22:00 Gjelder til: 08.09.2020 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 02.11.2020 22:00 Gjelder til: 03.11.2020 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 11.08.2020 05:30
 • Ev 18 [5] Aker Brygge i Operatunnelen, påkjøring fra Aker Brygge, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 19:00 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 19:00 til 09:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.05.2020 19:00 Gjelder til: 30.08.2020 09:00
 • Ev 39 Byhaugtunnelen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.07.2020 23:00 Gjelder til: 07.07.2020 02:00
 • Ev 39 Vågsbygdporten, i Kristiansand kommune, i retning mot sør (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Spesialtransport: Ring 175. Gjelder fra: 06.07.2020 22:00 Gjelder til: 07.07.2020 06:00
 • Ev 39 Fjøsangertunnelen, på strekningen Leirvik – Bergen (Nygårdstangen) (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.07.2020 01:00 Gjelder til: 10.07.2020 05:30
 • Ev 39 Fløyfjellstunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde, i retning mot Førde (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Vegen vil være åpen på Torget og Bryggen når tunnelen er stengt. Gjelder fra: 06.07.2020 22:00 Gjelder til: 07.07.2020 05:30
 • Ev 39 Fløyfjellstunnelen, på strekningen Førde – Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen) (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Vegen vil være åpen på Torget og Bryggen når tunnelen er stengt. Gjelder fra: 07.07.2020 22:00 Gjelder til: 08.07.2020 05:30
 • Ev 39 Eidsvågstunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde, i retning mot Førde (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.07.2020 22:00 Gjelder til: 08.07.2020 05:30
 • Ev 39 Eidsvågstunnelen, på strekningen Førde – Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen) (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 01:00
 • Ev 39 Selviktunnelen – Glaskartunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde, i retning mot Førde (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.07.2020 22:00 Gjelder til: 09.07.2020 23:59
 • Ev 39 Glaskartunnelen, på strekningen Førde – Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen) (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.07.2020 00:01 Gjelder til: 10.07.2020 01:00
 • Ev 39 Hafstad, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,25 meter. Gjelder fra: 12.05.2020 12:01
 • Ev 39 Moatunnelen – Blindheimstunnelen, på strekningen Volda – Ålesund (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.07.2020 21:00 Gjelder til: 07.07.2020 02:00
 • Ev 39 Storsandtunnelen – Brekktunnelen, på strekningen Orkanger – Trondheim (Klett) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.07.2020 22:00 Gjelder til: 09.07.2020 06:00
 • Ev 75 Vardø tunnel (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.07.2020 23:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Ev 134 Karmsund bru, på strekningen Haugesund lufthavn – Haugesund (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av trafikkuhell. Gjelder fra: 06.07.2020 12:37
 • Ev 134 Vågslidtunnelen – Haukelitunnelen, på strekningen Haukelifjell (Vestfold og Telemark/Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 10:00 (neste dag). Lokal omkjøring for personbiler. For kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn, er det mulig å passere fra både øst- og vestsiden klokken 01.30, tirsdag til og med lørdag. Gjelder fra: 15.06.2020 23:00 Gjelder til: 16.10.2020 10:00
 • Ev 134 Vågslidtunnelen – Haukelitunnelen, på strekningen Haukelifjell (Vestfold og Telemark/Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 23:00. Lokal omkjøring med ledebil. Gjelder fra: 30.06.2020 11:27 Gjelder til: 16.10.2020 23:00
 • Ev 134 Strømsåstunnelen, på strekningen Kongsberg – Drammen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.07.2020 21:00 Gjelder til: 15.07.2020 05:00
 • Ev 134 Merraskottunnelen – Elgskauåstunnelen, på strekningen Røyken – Vassum (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.07.2020 22:00 Gjelder til: 08.07.2020 05:00
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 18:00
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 05:30
 • Rv 4 Hagantunnelen – Kjul, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 09.07.2020 05:30
 • Rv 5 Mannheller ferjekai, på ferjestrekningen Mannheller-Fodnes (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 08.07.2020 klokken 23:00 til 09.07.2020 klokken 06:00. Siste avgang fra Mannheller kl.23:00. Fergen vil gå Fodnes-Kaupanger i stengningsperioden. Gjelder fra: 08.07.2020 23:00 Gjelder til: 09.07.2020 06:00
 • Rv 7 Sokna – Ørgenvika, på strekningen Gol – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.07.2020 21:00 Gjelder til: 14.07.2020 06:00
 • Rv 19 Viulsrød, på strekningen Undrumsdal – Horten (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 12.05.2020 18:53 Gjelder til: 31.07.2020 00:00
 • Rv 19 Mosseporten tunnel, på strekningen Moss – Patterød (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2020 00:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
 • Rv 25 Hamar/Strandgata – Posthuset, på strekningen Hamar – Løten (Ånestad), i retning mot Løten (Ånestad) (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 01.07.2020 13:53 Gjelder til: 09.07.2020 00:00
 • Rv 94 Skjåholmen tunnel, på strekningen Kvalsund bru – Hammerfest (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 06.07.2020 13:42 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
 • Rv 110 St. Hansfjelltunnelen, på strekningen Fredrikstad – Råde (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 21:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
 • Rv 150 Granfosstunnelen, på strekningen Lysaker – Smestad (Viken/Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.07.2020 22:00 Gjelder til: 15.07.2020 06:00
 • Rv 150 Granfosstunnelen, på strekningen Ring 3 (Viken/Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.07.2020 22:00 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
 • Rv 150 Tåsentunnelen, på strekningen Smestad – Sinsen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.07.2020 22:00 Gjelder til: 17.07.2020 06:00
 • Rv 162 Hammersborgtunnelen, avkjøring mot Kv 13125, på strekningen Hammersborgtunnelen, i retning mot øst (Oslo)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.11.2019 15:49 Gjelder til: 02.09.2020 00:00
 • Rv 162 Hammersborggata mellom Calmeyers gate og Storgata, avkjøringsveg, i Oslo kommune (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.06.2020 06:00 Gjelder til: 17.08.2020 06:00
 • Rv 282 Holmenbrua – Brakerøya, høyre felt, i Drammen kommune, i retning mot Brakerøya (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Omkjøring via Tomtegata. Gjelder fra: 06.07.2020 21:00 Gjelder til: 09.07.2020 06:00
 • Rv 509 Sømmevågen, på strekningen Sandnes – Fiskespiren ferjekai (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Arbeidssted: Solasplitten Gjelder fra: 07.07.2020 21:00 Gjelder til: 07.07.2020 23:59
 • Rv 555 Kolltveittunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.07.2020 02:00 Gjelder til: 07.07.2020 05:30
 • Rv 555 Harafjelltunnelen – Kipletunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.07.2020 22:00 Gjelder til: 10.07.2020 05:30
 • Rv 555 Lyderhornstunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.07.2020 01:00 Gjelder til: 09.07.2020 05:30
 • Rv 555 Lyderhornstunnelen, på strekningen Nygårdstangen – Beinastaden, i retning mot Beinastaden (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 09.07.2020 02:00
 • Rv 555 Lianakktunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.07.2020 03:00 Gjelder til: 09.07.2020 05:30
 • Rv 555 Damsgårdtunnelen, på strekningen Nygårdstangen – Beinastaden, i retning mot Beinastaden (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.07.2020 22:00 Gjelder til: 08.07.2020 01:00
 • Rv 555 Damsgårdtunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag fra 01:00 til 04:00 og fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Lokal omkjøring og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.07.2020 01:00 Gjelder til: 09.07.2020 05:30
 • Rv 555 Nygårdtunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 584 og Ev 39, utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.07.2020 01:00 Gjelder til: 07.07.2020 03:00
 • Rv 555 Nygårdtunnelen, på strekningen Nygårdstangen – Beinastaden, i retning mot Beinastaden (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Ev 39 og Fv 584, utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.07.2020 23:00 Gjelder til: 06.07.2020 23:59
 • Rv 580 Håvardstun – Rådalskrysset, på strekningen Flesland flyplass – Hopskrysset, i retning mot Rådalskrysset (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 27.07.2020 21:00 Gjelder til: 29.07.2020 06:00
 • Rv 580 Troldhaugstunnelen, på strekningen Hopskrysset – Flesland flyplass, i retning mot Flesland flyplass (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Ev 39 og Fv 582. Gjelder fra: 06.07.2020 22:00 Gjelder til: 07.07.2020 05:30
 • Rv 862 Erling Kjeldsens veg, i Tromsø kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.07.2020 21:00 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
 • Fv 33 Hol – Falkentunnelen, på strekningen Minnesund – Gjøvik (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 21:00 Gjelder til: 16.07.2020 05:30
 • Fv 37 Gransheradkrysset – Mæl bru, på strekningen Åmot – Stengelsrud (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Veien vil være åpen for gjennomkjøring kl. 07.00-07.45 og 15.45-16.30, mandag til fredag. Gjelder fra: 06.07.2020 05:00 Gjelder til: 01.08.2020 20:00
 • Fv 44 Kleppetunnelen, på strekningen Bryne – Sandnes (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.07.2020 20:00 Gjelder til: 06.07.2020 22:00
 • Fv 44 Elvegata ved Olav Vs plass, i Sandnes kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 20:20 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 44 Hillevågtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Stavanger – Hillevåg (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.07.2020 01:00 Gjelder til: 07.07.2020 04:00
 • Fv 55 Sognefjellet (Vestland/Innlandet)
  Nattestengt: Nattestengt. Gjelder fra 06.07.2020 klokken 20:00 til 07.07.2020 klokken 12:00. Gjelder fra: 06.07.2020 20:00 Gjelder til: 07.07.2020 12:00
 • Fv 64 Tussentunnelen, på strekningen Molde – Kristiansund (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 6232. Gjelder fra: 07.07.2020 21:00 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
 • Fv 82 Salbergs gate mellom Storgata og Kong Hans gate, i Andøy kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.07.2020 07:00 Gjelder til: 09.07.2020 16:00
 • Fv 84 Botolvbakkan, på strekningen Fossbakken – Sørreisa (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 08.07.2020 21:00 Gjelder til: 09.07.2020 06:00
 • Fv 106 Sunds bru, på strekningen Fjell bru – Allingmo (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 21 og Fv 1322. Gjelder fra: 26.06.2020 08:55 Gjelder til: 30.08.2020 00:01
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 21:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2020 22:00 Gjelder til: 09.10.2020 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.09.2020 22:00 Gjelder til: 11.09.2020 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.11.2020 22:00 Gjelder til: 06.11.2020 05:30
 • Fv 108 Kråkerøy bru, på strekningen Kråkerøyvn – St. Croix (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.05.2017 02:35
 • Fv 122 Spydeberg – Spydeberg stasjon, på strekningen Libru – Svikebøl (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.07.2020 21:00 Gjelder til: 12.07.2020 07:00
 • Fv 152 Ski – Jernbanesvingen, på strekningen Måna – Mastemyr (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.06.2020 07:00 Gjelder til: 31.01.2021 06:59
 • Fv 152 Ski, på strekningen Måna – Mastemyr (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 03.02.2020 13:00 Gjelder til: 11.01.2021 00:00
 • Fv 160 Bekkestutunnelen, på strekningen Økrikrysset – Lysakerelva (Oslo grense) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.08.2020 20:00 Gjelder til: 31.12.2020 05:30
 • Fv 160 Bekkestutunnelen, på strekningen Økrikrysset – Lysakerelva (Oslo grense) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.06.2020 13:26 Gjelder til: 16.08.2020 05:30
 • Fv 164 Sandviksåstunnelen, på strekningen Blommenholm – Levre (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.07.2020 01:30 Gjelder til: 10.07.2020 05:00
 • Fv 164 Løkkeåstunnelen, på strekningen Blommenholm – Levre (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.07.2020 01:20 Gjelder til: 10.07.2020 04:50
 • Fv 168 Nypefoss bru, på strekningen Nypefoss bru – Lysakerelva (Oslo grense) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.05.2020 09:03 Gjelder til: 21.08.2020 00:00
 • Fv 184 Økelsrud, på strekningen Snekkersvea – Gaupen skole (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 00:00 Gjelder til: 09.07.2020 00:00
 • Fv 223 Posthuset, på strekningen Hamar stasjon – Karl Jemtes gate (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 00:00 Gjelder til: 22.10.2020 00:00
 • Fv 224 Stortorget – Sykehuset Innlandet Hamar, på strekningen Stortorget – Vien (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.06.2020 13:43 Gjelder til: 31.10.2020 00:00
 • Fv 252 Tyin – Eidsbugarden (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Gjelder fra: 02.07.2020 14:48
 • Fv 258 Gamle Strynefjellsvegen (Vestland/Innlandet)
  Nattestengt: Nattestengt. Gjelder fra 06.07.2020 klokken 20:00 til 07.07.2020 klokken 08:00. Gjelder fra: 06.07.2020 20:00 Gjelder til: 07.07.2020 08:00
 • Fv 283 Bragernestunnelen, på strekningen Hokksund – Drammen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.07.2020 21:00 Gjelder til: 10.07.2020 05:00
 • Fv 287 Sandsbråten – Hole bru, på strekningen Åmot – Bromma (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 27.04.2020 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 19:00
 • Fv 300 Frodeåstunnelen, på strekningen Aulerødkrysset – Ringveien (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.07.2020 21:00 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
 • Fv 516 Austråttunnelen, på strekningen Hove – Hommersåk (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.07.2020 21:00 Gjelder til: 06.07.2020 23:59
 • Fv 520 Gjuvastøl, på strekningen Sauda – Hordelia (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Torsdag fra 17:00 til 19:00 og fra 20:00 til 04:00 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Ev 134. Gjelder fra: 09.07.2020 17:00 Gjelder til: 10.07.2020 04:00
 • Fv 520 Ekkjeskaret, på strekningen Breiborg – Røldal (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.07.2020 17:00 Gjelder til: 09.07.2020 19:00
 • Fv 540 Løvstakkentunnelen, på strekningen Sandeidet – Gyldenpris (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.07.2020 00:01 Gjelder til: 10.07.2020 05:30
 • Fv 543 Ferjestrekningen Utbjoa-Sydnes (Vestland/Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 06.07.2020 11:54
 • Fv 557 Knappetunnelen, på strekningen Birkelandskrysset – Liavatnet (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.07.2020 01:00 Gjelder til: 09.07.2020 05:30
 • Fv 558 Carl Konows gate ved Fyllingsveien, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Carl Konowsgate er stenget for trafikk i begge retninger mellom Tverrveien og Damsgård. Gjelder fra: 15.06.2020 18:13 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 568 Ferjestrekningen Fedje-Sævrøy, på strekningen Fedje – Austrheim (Vestland)
  Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av tekniske problemer. Første avgang med Skyssbåt fra Fedje Kl.17:10 Gjelder fra: 06.07.2020 16:28
 • Fv 577 Fisketorget – Bradbenken, på strekningen Allehelgens gate/Christies gate – Sandviken (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt. Ved eventuell stenging av Fløyfjellstunnelen vil fv. 577 åpne for ordinær trafikk. Gjelder fra: 03.07.2020 23:59 Gjelder til: 16.08.2020 23:59
 • Fv 609 Nordheitunnelen, på strekningen Askvoll – Førde (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 10:10 til 11:30, fra 12:00 til 12:40, fra 12:45 til 14:00, fra 14:05 til 14:55, fra 15:00 til 15:30, fra 16:30 til 17:30 og fra 17:35 til 18:30. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 07:35, fra 07:45 til 08:20, fra 08:30 til 10:05, fra 10:10 til 11:30, fra 12:00 til 12:40, fra 12:45 til 14:00 […]
 • Fv 615 Rygg bru, på strekningen Storebru – Sandane (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,5 meter og stengt for kjøretøy med høyde større enn 4,4 meter. Gjelder fra: 25.03.2020 07:00 Gjelder til: 09.07.2020 15:00
 • Fv 715 Steinsdalen, på strekningen Årgård – Osen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.07.2020 23:00 Gjelder til: 07.07.2020 05:00
 • Fv 773 Steinfjelltunnelen, på strekningen Raudberga – Gjersvika (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.08.2020 21:00 Gjelder til: 13.08.2020 07:00
 • Fv 821 Pund-Staven – Oppmyrbogen, i Øksnes kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.07.2020 21:00 Gjelder til: 10.07.2020 06:00
 • Fv 862 Skaland tunnel, på strekningen Straumsbotn – Botnhamn (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:30 (neste dag). Gjennomslipp kl. 21:00-21:30, 23:00-23:30 og 01:00-01:15. Gjelder fra: 26.07.2020 19:00 Gjelder til: 08.08.2020 06:30
 • Fv 862 Ersfjord, på strekningen Straumsbotn – Botnhamn (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Sykkelritt, Tour d'Senja. Gjelder fra: 10.07.2020 16:00 Gjelder til: 10.07.2020 16:30
 • Fv 882 Rypenes – Skardbergodden, forbindelsesveg (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av steinras og fare for ras. Gjelder omkjøringsveg for Øksfjordtunnelen. Gjelder fra: 03.07.2020 10:46
 • Fv 1358 Garder – Brandstad, på strekningen Brandstad – Ås (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 21:00
 • Fv 1496 Frogner bru, på strekningen Kjellerholen – Grønvollkrysset (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.12.2019 16:47 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Fv 1496 Trondheimsvegen – Jessheim mellom Gardermovegen Nord og Gotaasalleen, i retning mot Gotaasalleen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.06.2020 00:00 Gjelder til: 15.08.2020 00:00
 • Fv 1521 Rasta – Benterud, på strekningen Benterud – Rasta (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.06.2020 00:00 Gjelder til: 20.07.2020 00:00
 • Fv 1533 Pedersløkka, på strekningen Sagdalen – Pedersløkka (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.06.2020 11:10 Gjelder til: 19.12.2020 00:00
 • Fv 1621 Stabekkbakken, på strekningen Høvik skole – Stabekk (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med høyde større enn 3,5 meter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 1642 Hamangtunnelen, på strekningen Brodtkorbsgate – Levre (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.01.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 1646 Emma Hjort – Vøyenenga, på strekningen Emma Hjort – Vøyenenga (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 16.01.2020 13:53 Gjelder til: 01.02.2021 00:00
 • Fv 1648 Vesttunnelen, på strekningen Birkheim – Sandviksbukta (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.07.2020 22:00 Gjelder til: 09.07.2020 05:30
 • Fv 1998 Kjerret – Riksgrensen (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt også på svensk side. Gjelder fra: 07.05.2020 12:04
 • Fv 2368 Mustadflåa – Gjøvik kirke, på strekningen Ås bru – Bråstadberget (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.02.2020 00:00 Gjelder til: 06.10.2020 00:00
 • Fv 2388 Gjøvik stasjon, på strekningen Kronborg – Gjøvik stasjon (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.05.2020 00:00 Gjelder til: 21.10.2020 00:00
 • Fv 2798 Kravikfjord bru, på strekningen Åsly – Gvåle (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.06.2020 12:00 Gjelder til: 01.09.2020 15:00
 • Fv 2904 Austvoll II bru (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt. for biltrafikk, åpen for gående og syklende. Gjelder fra: 28.10.2019 16:43
 • Fv 3078 Ormelet – Dalskilen, på strekningen Ormelet – Haug (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.10.2019 16:08 Gjelder til: 10.07.2020 16:00
 • Fv 3290 Trommedalen – Klosterskogen, på strekningen Klyfteflata – Klosterskogen (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2020 07:00 Gjelder til: 17.07.2020 16:00
 • Fv 3590 Rennebakken, på strekningen Elim – Rennebakken (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 09:30 Gjelder til: 09.12.2020 15:00
 • Fv 3973 Lindland – Kristiansandsveien, på strekningen Lidland – Lunde (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
 • Fv 3973 Skoge – Fløyheia, på strekningen Lidland – Lunde (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
 • Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
 • Fv 4332 Vigrestad bru, på strekningen Hårr – Vigrestad bru (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.08.2020 00:00 Gjelder til: 16.10.2020 00:00
 • Fv 4332 Vigrestad bru, på strekningen Hårr – Vigrestad bru (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.01.2020 00:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
 • Fv 4708 Vik – Bogsund kai, på strekningen Bogsund kai bru – Erfjord (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.04.2020 16:30
 • Fv 5024 Sunndalstunnelen – Alsakertunnelen, på strekningen Åkra – Setberg (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomkjøring klokken: 09:00-09:20, 10:50-11:10, 13:00-13:20 og 14:50 til 16:40. Gjelder fra: 06.07.2020 07:00 Gjelder til: 09.07.2020 15:00
 • Fv 5248 Skiftesvika – Marikoven, på strekningen Marikoven – Folleseåsen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:15 til 10:15 og fra 12:00 til 13:00. Kan i tillegg bli stengt i perioder på 20 minutter Mandag til Fredag mellom 0700 og 21:00 Gjelder fra: 25.03.2020 09:15 Gjelder til: 31.12.2020 13:00
 • Fv 5328 Kristianborg, på strekningen Minde – Kristianborg (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 06:00 Gjelder til: 01.10.2020 06:00
 • Fv 5348 Nordnesbakken ved Haugeveien, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 16:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 5404 , i Voss kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Stengt på strekning Grindeland-Osabrua. Gjelder fra: 29.04.2020 09:00 Gjelder til: 15.07.2020 15:00
 • Fv 5724 Olden, på strekningen Briksdal – Olden (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 07.07.2020 20:00 Gjelder til: 08.07.2020 00:00
 • Fv 5876 Leinevika – Leine, på strekningen Buholmen – Goksøyr (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2020 23:59 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
 • Fv 5928 Heggurtunnelen, på strekningen Tafjord – Sylte (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp: 21:30, 22:30 og 24:00. Gjelder fra: 27.07.2020 20:00 Gjelder til: 28.08.2020 06:00
 • Fv 5974 Longva – Nogva, på strekningen Haram – Nogva (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.02.2020 11:08 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 6312 Jektvika, på strekningen Nordskjørin – Reppkleiv (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2020 12:00 Gjelder til: 07.07.2020 14:00
 • Fv 6612 Skjerdingstad, på strekningen Skjerdingstad – Klett (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2020 12:18 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 6674 Hammer – Jervan, på strekningen Eklesbakken – Jervan (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 15:30. Gjelder fra: 01.07.2020 06:00 Gjelder til: 28.08.2020 15:30
 • Fv 6680 Lysklett, på strekningen Moen – Sorgenfri (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 16:33 Gjelder til: 14.08.2020 19:00
 • Fv 6680 Tverreggen – Nidarvoll, på strekningen Moen – Sorgenfri (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 6658. Utleirvegen. Gjelder fra: 17.06.2020 16:10 Gjelder til: 10.07.2020 15:00
 • Fv 6864 Småland – Bymarka, på strekningen Svartås – Småland (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 06:00 til 21:00. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.07.2020 06:00 Gjelder til: 07.07.2020 21:00
 • Fv 7006 Ryggvoll – Gravbrøt (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og onsdag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 06.07.2020 09:00 Gjelder til: 08.07.2020 14:00
 • Fv 7272 Ferjestrekningen Mosjøen-Vikdalen, forbindelsesveg (Nordland)
  Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av problemer med fergekai. Ruten til Hundåla går som normalt. Gjelder fra: 30.06.2020 08:32
 • Fv 7370 Langvatnet, på strekningen Storesteinlia – Melfjord (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Vegen er åpen i uke 29 og 30. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 19:00
 • Fv 7534 Bogelva, på strekningen Boghøgda – Korsnes (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.07.2020 23:00 Gjelder til: 09.07.2020 06:00
 • Fv 7564 Kalvåsen – Balsnes, på strekningen Kalvåsen – Balsnes (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Lokal omkjøring. Stedvis stengt pga stikkrenneskift. Gjelder fra: 27.07.2020 06:00 Gjelder til: 31.07.2020 21:00
 • Fv 7572 Yttersandvika – Låvberget, på strekningen Grønnvold – Grindjord (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.07.2020 21:00 Gjelder til: 09.07.2020 06:00
 • Fv 7572 Yttersandvika – Låvberget, på strekningen Grønnvold – Grindjord (Nordland)
  Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 06.07.2020 20:55
 • Fv 7808 Fjordbotnmarka – Fjordbotn, på strekningen Storfossen – Elvenes (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 18:00
 • Fv 7854 Russevåg – Laksfjord (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 07:00 (neste dag). Gjennomslipp 01:00 til 01:30 og 04:30 til 05:00. Gjelder fra: 06.07.2020 22:00 Gjelder til: 09.07.2020 07:00
 • Fv 7862 Grunnfarnes tunnel, i Senja kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Åpent for trafikk fra kl. 21:30 til 22:30 og 02:00 til 03:00. Gjelder fra: 16.06.2020 20:00 Gjelder til: 01.09.2020 06:00
 • Fv 7940 Langfjorden skredoverbygg tunnel, i Skjervøy kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjennomslipp for trafikk kl. 12:00 og 14:00. Gjelder fra: 08.07.2020 10:00 Gjelder til: 08.07.2020 16:00
 • Fv 8830 Storfjelltunnelen, på strekningen Leirbotnvatn – Lerresfjord (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp 22:30 og 03:00. Det tas hensyn til fergetrafikk. Gjelder fra: 04.07.2020 20:00 Gjelder til: 01.09.2020 06:00
 • Kv 1072 Engan, i Midtre Gauldal kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.07.2020 07:30 Gjelder til: 09.07.2020 15:30
 • Kv 2335 Angelltrøa – Granåsen, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 07.08.2020 18:00
 • Kv 2423 Sagberget – Kvernhuskleivan, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:30 til 14:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.07.2020 07:30 Gjelder til: 11.09.2020 14:00
 • Kv 3160 Hotellgata, i Stjørdal kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 10:29 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Kv 3440 Sjetnmyra, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 14:24 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
 • Kv 3726 Øverbylykkja – Sagberget, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:30 til 14:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.07.2020 07:30 Gjelder til: 11.09.2020 14:00
 • Kv 5690 Sverresli, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.07.2020 09:00 Gjelder til: 07.07.2020 15:00
 • Kv 6600 Stjørdal golfklubb, i Stjørdal kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.06.2020 08:00
 • Kv 7740 Åsveien skole – Sverresborg ungdomsskole, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.02.2020 08:47 Gjelder til: 02.08.2020 00:00
 • Kv 7997 Elgeseter – Eddaparken, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 15:00
 • Kv 8502 Sjetnmarka, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 13.07.2020 15:00Data levert av Statens vegvesen.