Stengninger og kolonnekjøring

 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement i periodene: Fredag til søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.08.2021 21:00 Gjelder til: 16.08.2021 06:00
 • Fv 1992 Varaldsjø (Riksgrensen), på strekningen Lier – Varaldsjø (Riksgrensen) (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
 • Fv 1478 Lembruvann (Riksgrensen), på strekningen Tvillingtjenn – Lembruvann (Riksgrensen) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:49
 • Fv 1484 Holt – Frogner, på strekningen Holt – Frogner (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av jordras. Gjelder fra: 02.01.2021 14:48
 • Fv 1532 Solheimsgata, på strekningen Solheimsgata – Vigernes, i retning mot Vigernes (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.07.2021 07:25 Gjelder til: 01.08.2021 15:00
 • Fv 1630 Stabekk, på strekningen Stabekk – Nadderud videregående skole (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.01.2021 08:00 Gjelder til: 31.08.2021 00:00
 • Fv 1642 Hamangtunnelen, på strekningen Hamang – Levre (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.06.2021 00:00 Gjelder til: 01.10.2021 00:00
 • Fv 1642 Tangen, på strekningen Hamang – Levre (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.08.2021 00:00 Gjelder til: 14.08.2021 00:00
 • Fv 1648 Vesttunnelen, på strekningen Birkheim – Sandviksbukta (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2021 22:00 Gjelder til: 06.08.2021 05:30
 • Fv 1964 Vangen, i Eidskog kommune (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:54
 • Fv 1974 Leirsjøen, på strekningen Leirsjøen – Skotterud (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:55
 • Fv 1976 Vilsbøl (Riksgrensen), på strekningen Vilsbøl (Riksgrensen) – Magnor torv (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:26
 • Fv 1990 Kulblikk (Riksgrensen), på strekningen Harstad – Kulblikk (Riksgrensen) (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:53
 • Fv 1998 Riksgrensen, på strekningen Kjerret – Riksgrensen (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
 • Fv 1330 Bokerød, på strekningen Vika – Bokerød (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:52
 • Fv 2018 Rotnemorøysa, på strekningen Riksåsen – Gjevert (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 13:21
 • Fv 2072 Riksgrensen, på strekningen Breisjø – Riksgrensen (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
 • Fv 2166 Borveggen (Riksgrensen), på strekningen Lutufallet – Borveggen (Riksgrensen) (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
 • Fv 2168 Flermoen (Riksgrensen), på strekningen Nessvollberget – Flermoen (Riksgrensen) (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
 • Fv 2170 Linnes (Riksgrensen), på strekningen Støa – Linnes (Riksgrensen) (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
 • Fv 2332 Hov, på strekningen Løyken – Hov (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 07:00 til fredag 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.03.2021 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 00:00
 • Fv 2484 Einang, på strekningen Ulnes – Einang (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 22:00. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 02.08.2021 06:00 Gjelder til: 31.08.2021 22:00
 • Fv 2614 Otta telestasjon, på strekningen Otta telestasjon – Nord-Sel (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.05.2021 21:20 Gjelder til: 21.08.2021 00:00
 • Fv 2646 Marlo bru, forbindelsesveg, på strekningen Skjåk – Marlo (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 07.03.2021 19:10
 • Fv 2726 Smedberget, i Drammen kommune (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Myke trafikanter kan passere. Gjelder fra: 02.07.2021 02:52 Gjelder til: 30.09.2021 17:00
 • Fv 2904 Austvoll II bru (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt. for biltrafikk, åpen for gående og syklende. Gjelder fra: 28.10.2019 16:43
 • Fv 1436 Kirkeveien 220, i Asker kommune (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Kirkeveien stengt for gjennomkjøring ved Føyka. Gjelder fra: 26.10.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2021 00:00
 • Fv 1312 Veng, på strekningen Granerud – Veng (Riksgrensen) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:25
 • Fv 3248 Sande S – Kløvstad (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.04.2021 14:00 Gjelder til: 31.12.2021 23:00
 • Fv 825 Straumsnes – Langmyra, i Gratangen kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 08.08.2021 12:00 Gjelder til: 08.08.2021 15:00
 • Fv 562 Stongafjelltunnelen, på strekningen Storavatnet – Kjerrgarden (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.07.2021 22:00 Gjelder til: 29.07.2021 05:30
 • Fv 577 Torgallmenningen – Bradbenken, på strekningen Allehelgens gate/Christies gate – Sandviken (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Stengt for å unngå gjennomgangstrafikk i sentrum. Gjelder fra: 03.07.2021 00:00 Gjelder til: 16.08.2021 00:00
 • Fv 714 Hitratunnelen – Fillvatn, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stedvis stengt på grunn av arrangement. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2021 17:50 Gjelder til: 19.08.2021 20:40
 • Fv 714 Hitratunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 29.07.2021 22:00 Gjelder til: 30.07.2021 06:00
 • Fv 714 Fillan – Oldervika, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2021 12:00 Gjelder til: 19.08.2021 22:00
 • Fv 714 Fillvatn – Litlvatnet, forbindelsesveg, på strekningen Fillvatn – Mastad (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2021 18:40 Gjelder til: 19.08.2021 20:40
 • Fv 720 Stobrua, på strekningen Sagdammen – Hjellebotn (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. over Gamle Skolavegen, fra Olsøy via Slætta på Fv 715 til Stoen på Fv 720. Gjelder fra: 09.07.2021 14:13 Gjelder til: 13.08.2021 00:00
 • Fv 755 Sprangakslatunnelen, på strekningen Volden – Røra (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 6838. Gjelder fra: 29.06.2021 12:00 Gjelder til: 20.08.2021 15:00
 • Fv 800 Thamshamn – Thamshamnkrysset, på strekningen Thamshamn – Øysand (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 01.08.2021 08:00 Gjelder til: 01.08.2021 16:00
 • Fv 825 Grov – Tjeldsundbrua, i Tjeldsund kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 08.08.2021 13:30 Gjelder til: 08.08.2021 16:30
 • Fv 825 Straumsnes – Grov, på strekningen Tjeldsundbrua – Langmyra (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 08.08.2021 12:30 Gjelder til: 08.08.2021 15:45
 • Fv 850 Straumen – Gåre, i Kvæfjord kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 08.08.2021 14:45 Gjelder til: 08.08.2021 17:20
 • Fv 884 Kornsjø (Riksgrensen), på strekningen Kornsjø (Riksgrensen) – Idd kirke (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:56
 • Fv 850 Gåre – Samamoen, på strekningen Langvassbukta – Harstad (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 08.08.2021 15:00 Gjelder til: 08.08.2021 17:45
 • Fv 854 Olsborg – Bergset, i Målselv kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 07.08.2021 15:30 Gjelder til: 07.08.2021 18:15
 • Fv 855 Finnfjordbotn – Buktamo, i Troms og Finnmark fylke (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 07.08.2021 14:45 Gjelder til: 07.08.2021 18:00
 • Fv 858 Eidkjosen – Larseng, i Tromsø kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 05.08.2021 12:30 Gjelder til: 05.08.2021 15:30
 • Fv 861 Silsand – Stønnesbotn, i Senja kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 07.08.2021 11:00 Gjelder til: 07.08.2021 15:00
 • Fv 862 Stønnesbotn – Straumsbotn, i Senja kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 07.08.2021 12:00 Gjelder til: 07.08.2021 16:15
 • Fv 862 Brensholmen – Eidkjosen, i Tromsø kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 05.08.2021 13:00 Gjelder til: 05.08.2021 17:00
 • Fv 862 Langnesbakken – Eidkjosen, i Tromsø kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 05.08.2021 12:15 Gjelder til: 05.08.2021 17:30
 • Fv 862 Sentrumstangenten tunnel, forbindelsesveg, i Tromsø kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder sørlig del av tunnel mellom Tromsø sentrum syd og rød rundkjøring. Gjelder fra: 05.08.2021 07:00 Gjelder til: 05.08.2021 21:30
 • Fv 862 Breivik tunnel, i Tromsø kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder også Langnestunnelen og Sentrumstangenten. Utrykningskjøretøy kan ikke passere. Gjelder fra: 16.08.2021 21:00 Gjelder til: 17.08.2021 06:00
 • Fv 866 Maursundtunnelen – Kågentunnelen, i Skjervøy kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Se link for gjennomslipps tider: https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/fylkesveg/vegprosjekter/fv-866-maursundtunnelen/ Gjelder fra: 08.07.2021 11:21 Gjelder til: 07.10.2022 00:00
 • Fv 2988 Sanden – Strandpromenaden, på strekningen Larvik sentrum – Strandpromenaden (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.05.2021 07:00 Gjelder til: 03.09.2021 13:00
 • Fv 3434 Steinsbøle, på strekningen Mårem – Steinsbøle (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av steinras. Veien vil være åpen for daglig trafikk på faste tidspunkter: Kl 07.00 – 07.45. Kl 12.00 – 13.00. Kl 19.00 – 19.45. Gjelder fra: 25.06.2021 07:00
 • Fv 540 Løvstakkentunnelen, på strekningen Sandeidet – Gyldenpris (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.07.2021 22:00 Gjelder til: 30.07.2021 05:30
 • Kv 4631 Kalfarlien mellom Forskjønnelsen og Øvre Kalfarlien, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt. Veien er stengt for gjennomgangstrafikk Gjelder fra: 03.07.2021 00:00 Gjelder til: 16.08.2021 00:00
 • Fv 8470 Strømslifossen – Altevatn, i Troms og Finnmark fylke (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 24:00. Gjelder fra: 11.07.2021 21:00 Gjelder til: 10.08.2021 00:00
 • Kv 1108 Possåsen, i Åsnes kommune (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:53
 • Kv 1115 Østre Flermoen, i Trysil kommune (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:54
 • Kv 1794 Nærvikfjøra – Orklahallen, i Orkland kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 01.08.2021 08:00 Gjelder til: 01.08.2021 16:00
 • Kv 2697 Lystjennsrøysa, i Kongsvinger kommune (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:56
 • Kv 3036 Bukta – Øver-Malm, i Steinkjer kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.07.2021 07:00 Gjelder til: 01.08.2021 23:00
 • Kv 4321 Bernhard Meyers vei, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt. Veien er stengt for gjennomgangstrafikk Gjelder fra: 03.07.2021 00:00 Gjelder til: 16.08.2021 00:00
 • Kv 4326 Bispengsgaten, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt. Veien er stengt for gjennomgangstrafikk Gjelder fra: 03.07.2021 00:00 Gjelder til: 16.08.2021 00:00
 • Kv 4349 Leitet, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt. Veien er stengt for gjennomgangstrafikk Gjelder fra: 03.07.2021 00:00 Gjelder til: 16.08.2021 00:00
 • Kv 4349 Brattlien, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt. Veien er stengt for gjennomgangstrafikk Gjelder fra: 03.07.2021 07:11 Gjelder til: 16.08.2021 00:00
 • Kv 4452 Fjellveien mellom Bellevuebakken Vest og Skansebakken, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt. Veien er stengt for gjennomgangstrafikk Gjelder fra: 03.07.2021 00:00 Gjelder til: 16.08.2021 00:00
 • Kv 4881 Ole Irgens' vei, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt. Veien er stengt for gjennomgangstrafikk Gjelder fra: 03.07.2021 00:00 Gjelder til: 16.08.2021 00:00
 • Fv 7808 Elvenes – Storfossen, i Gratangen kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 08.08.2021 12:00 Gjelder til: 08.08.2021 15:00
 • Kv 4997 Åsvegen, i Nord-Fron kommune (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med lengde større enn 10 meter. Gjelder fra: 25.06.2021 09:59 Gjelder til: 25.09.2021 00:00
 • Kv 5000 Ole Vigs gate ved Ringvegen, i Stjørdal kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 07:00 Gjelder til: 22.10.2021 15:00
 • Kv 5079 Søndre Blekeveien mellom nr 1 og nr 9, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt. Veien er stengt for gjennomgangstrafikk Gjelder fra: 03.07.2021 00:00 Gjelder til: 16.08.2021 00:00
 • Kv 5100 Nedre Kristianstens gate mellom nr 15 A og nr 18 B, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 09.07.2021 07:00 Gjelder til: 31.07.2021 16:00
 • Kv 5100 Famvassdalen, i Hattfjelldal kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt. Gjelder inn til Norge, på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 19.07.2021 11:11
 • Kv 5205 Søndre Blekeveien, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt. Veien er stengt for gjennomgangstrafikk Gjelder fra: 03.07.2021 00:00 Gjelder til: 16.08.2021 00:00
 • Kv 5240 Blussuvoll plass, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.06.2021 07:35 Gjelder til: 01.10.2021 15:00
 • Kv 5515 Valentinlyst – Valentinlyst, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.10.2020 07:00 Gjelder til: 20.09.2021 19:00
 • Kv 5750 Sandgata mellom Stokkanvegen og Stokmovegen, i Stjørdal kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement i periodene: Fredag fra 16:00 til 01:00 (neste dag). Lørdag fra 15:00 til 01:00 (neste dag). Søndag fra 10:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Ankomst Parkeringskjeller under Kimen fra Stokkanvegen. Gjelder fra: 13.08.2021 16:00 Gjelder til: 15.08.2021 01:00
 • Kv 6180 Repslagerveita 2 A, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder ikke varelevering. Gjelder fra: 02.08.2021 07:00 Gjelder til: 30.09.2021 15:00
 • Kv 8460 Eventyrbyen – Berg, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.06.2021 08:21 Gjelder til: 02.10.2021 00:00
 • Fv 8116 Rydningen, på strekningen Skoltevann – Stenbakk (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.07.2021 09:00 Gjelder til: 26.07.2021 15:00
 • Fv 7806 Årstein – Straumsnes, i Gratangen kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 08.08.2021 11:00 Gjelder til: 08.08.2021 16:00
 • Fv 3560 Libru – Assev, på strekningen Libru – Assev (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:30 til 14:30. Gjelder fra: 04.03.2021 08:30 Gjelder til: 05.10.2021 14:30
 • Fv 5974 Haram – Austneskaia, på strekningen Haram – Nogva (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring og omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.03.2021 00:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
 • Fv 3754 Birkeland, på strekningen Jordbruna – Birkeland (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.07.2021 09:00 Gjelder til: 13.08.2021 15:00
 • Fv 3973 Skoge – Fløyheia, på strekningen Lidland – Lunde (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.02.2021 01:54 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
 • Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
 • Fv 5200 Paradis, på strekningen Paradis – Fjøsangerlokket rundkjøring (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vegen stengt for gjennomkjøring, begrenset tilgang for beobere i perioder må påberegnes Gjelder fra: 28.05.2021 09:56 Gjelder til: 07.01.2022 23:59
 • Fv 5374 Ljoraskreotunnelen, på strekningen Brakanas – Osa (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 07:30, fra 08:30 til 11:30, fra 11:50 til 14:30, fra 15:00 til 16:00 og fra 16:10 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Stengt ved Måneurdi, ved Ljoraskreotunnelen. Gjelder fra: 06.07.2021 07:00 Gjelder til: 30.08.2021 19:00
 • Fv 5396 Rekve bru, på strekningen Vestbygdi – Djukastein (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2021 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 19:00
 • Fv 5396 Rekve bru, på strekningen Vestbygdi – Djukastein (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gående og syklende kan bruke gamle Rekve bru. Gjelder fra: 05.07.2021 14:19 Gjelder til: 31.08.2021 20:00
 • Fv 5633 Seimsdaltunnelen, på strekningen Årdalstangen – Seimsdalen (Vestland)
  Nattestengt: Nattestengt. kl.18:00-06:00 Skyssbåt i tidsrommet 17:45-01:00 som går vekselsvis mellom Årdalstangen og Seimsdalen, med oppstart fra Årdalstangen 17:45. Gjelder fra: 02.08.2021 18:00 Gjelder til: 23.08.2021 06:00
 • Fv 5633 Seimsdaltunnelen, på strekningen Årdalstangen – Seimsdalen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Kl.06:00-07:00, kl.09:00-15:00 og kl.17:00-18:00 åpen hver hele og halve klokketime Fri ferdsel kl.07:00-09:00 og k1.15:00–17:00 Nattestengt fra kl.18:00-06:00 Søndager fri ferdsel frå 07:00-17:00. Gjelder fra: 02.08.2021 06:00 Gjelder til: 23.08.2021 18:0 […]
 • Fv 5675 Horsevik, på strekningen Foss – Hestad (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 610. Gjelder fra: 28.07.2021 09:00 Gjelder til: 28.07.2021 12:00
 • Fv 5972 Knutgarden, på strekningen Rønstad – Hellevika (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring og omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.03.2021 15:14 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
 • Fv 5974 Longva kai – Nogva, på strekningen Haram – Nogva (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring, omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.03.2021 00:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
 • Fv 7764 Larseng – Brensholmen, i Tromsø kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 05.08.2021 12:45 Gjelder til: 05.08.2021 16:30
 • Fv 6448 Ulvan snuplass – Mastad, på strekningen Mastad – Ulvan snuplass (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2021 19:00 Gjelder til: 19.08.2021 20:20
 • Fv 6666 Elgeseter, på strekningen Elgseter kirkegård – Christian Frederiks gt. (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.08.2021 17:00 Gjelder til: 09.08.2021 06:00
 • Fv 6692 Trondheim sentralstasjon – Lademoen stasjon, på strekningen Søndre gate – Strindheim (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.03.2021 00:00 Gjelder til: 04.11.2022 00:00
 • Fv 6692 Gryta/Brattørbrua, forbindelsesveg, på strekningen Gryta – Brattøra (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.03.2021 00:00 Gjelder til: 04.11.2022 00:00
 • Fv 7012 Nesmoen, på strekningen Sandvika – Nesmoen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende med gyldig Koronasertifikat, eller som har særskilt tillatelse ihht. gjeldende regler. Se https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 13.06.2021 00:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
 • Fv 7012 Rydning, på strekningen Rydning – Tunnsjørørvika (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende med gyldig Koronasertifikat, eller som har særskilt tillatelse ihht. gjeldende regler. Se https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 13.06.2021 00:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
 • Fv 7012 Vollmoen, forbindelsesveg, i Lierne kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende med gyldig Koronasertifikat, eller som har særskilt tillatelse ihht. gjeldende regler. Se https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 13.06.2021 00:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
 • Fv 7020 Eidet, på strekningen Skåle – Eidet (Riksgrensen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende med gyldig Koronasertifikat, eller som har særskilt tillatelse ihht. gjeldende regler. Se https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 13.06.2021 00:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
 • Fv 7024 Vallervatn, på strekningen Røyrvik – Vallervatn (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende med gyldig Koronasertifikat, eller som har særskilt tillatelse ihht. gjeldende regler. Se https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 13.06.2021 00:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
 • Fv 7346 Grensvollen, i Hattfjelldal kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt. Gjelder inn til Norge, på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 19.07.2021 11:10
 • Fv 7572 Grønnvold, i Nordland fylke (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:30 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 01.08.2021 klokken 20:30 til 01.10.2021 klokken 06:00. Ved Stiberg. Mulig å passere mellom klokken 23:00 og 23:15 Gjelder fra: 01.08.2021 20:30 Gjelder til: 01.10.2021 06:00
 • Fv 7754 Sørvika – Straumen, i Troms og Finnmark fylke (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 08.08.2021 14:00 Gjelder til: 08.08.2021 17:15
 • Fv 553 Karmøytunnelen, i Karmøy kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Stenging av hele tunnelen. Tunnelen blir stengt for all trafikk i tidsrommet. Nødetater slippes gjennom ved behov. Buss i rute og lastebiler over 4m slippes gjennom med ledebil. Gjelder fra: 26.07.2021 22:00 Gjelder til: 28.07.2021 00:00
 • Fv 533 Frostaheia, på strekningen Nerdvika – Sætran (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 26.05.2021 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 19:00
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.08.2021 22:00 Gjelder til: 13.08.2021 05:30
 • Ev 134 Vågslidtunnelen, på strekningen Haukelifjell (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 10:00 (neste dag). Lokal omkjøring for kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn. Gjelder fra: 16.06.2021 23:00 Gjelder til: 15.10.2021 10:00
 • Ev 10 Tjeldsundbrua, på strekningen Svolvær – Narvik (Bjerkvik) (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 08.08.2021 14:00 Gjelder til: 08.08.2021 16:30
 • Ev 16 Nåærøydalselva bru – Stalheim, forbindelsesveg, på strekningen Stalheim – Nærøydalselva bru (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gamlevegen i Stalheimskleiva blir ikkje åpna for trafikk 2021 Gjelder fra: 12.07.2021 12:25 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
 • Ev 16 Brennetunnelen – Skuitunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.08.2021 22:00 Gjelder til: 04.08.2021 06:00
 • Ev 16 Riksåsen (Riksgrensen), på strekningen Kongsvinger – Riksåsen (Riksgrensen) (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 25.06.2021 17:05 Gje […]
 • Ev 16 Riksåsen (Riksgrensen), på strekningen Kongsvinger – Riksåsen (Riksgrensen) (Innlandet)
  Åpen for trafikk: Åpen for trafikk i periodene: Alle dager fra 06:00 til 18:00. Forsinkelser må forventes. Det er innført testplikt pga. covid-19 utbrudd. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 13.05.2021 06:00 Gjelder til: 01.08.2021 18:00
 • Ev 18 Hovettunnelen – Brattåstunnelen, på strekningen Arendal – Larvik (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 23:00 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 21:00 til 08:00 (neste dag). Søndag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.08.2021 21:00 Gjelder til: 31.08.2021 06:00
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, på strekningen Larvik – Drammen, i retning mot Drammen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.07.2021 21:00 Gjelder til: 30.07.2021 05:00
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, på strekningen Drammen – Larvik, i retning mot Larvik (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.07.2021 21:00 Gjelder til: 29.07.2021 05:00
 • Ev 39 Hopstunnelen – Nesttuntunnelen, på strekningen Leirvik – Bergen (Nygårdstangen) (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.07.2021 22:00 Gjelder til: 29.07.2021 01:00
 • Ev 39 Fløyfjelltunnelen, på strekningen Førde – Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen) (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 26.07.2021 22:00 Gjelder til: 27.07.2021 05:30
 • Ev 39 Eidsvågtunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde, i retning mot Førde (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.07.2021 22:00 Gjelder til: 30.07.2021 05:30
 • Ev 134 Strømsåstunnelen, på strekningen Kongsberg – Drammen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.07.2021 21:00 Gjelder til: 28.07.2021 05:00
 • Ev 6 Langmyra, i Gratangen kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder sørsiden av Gratangsfjellet. Gjelder fra: 08.08.2021 12:30 Gjelder til: 08.08.2021 14:45
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.08.2021 22:00 Gjelder til: 05.08.2021 05:30
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 18:00
 • Rv 25 Støa (Riksgrensen), på strekningen Elverum – Støa (Riksgrensen) (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 21:00 til 08:00 (neste dag). I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 25.06.2021 17:04 Gje […]
 • Rv 25 Støa (Riksgrensen), på strekningen Elverum – Støa (Riksgrensen) (Innlandet)
  Åpen for trafikk: Åpen for trafikk i periodene: Alle dager fra 08:00 til 21:00. Forsinkelser må forventes. Det er innført testplikt pga. covid-19 utbrudd. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 25.03.2021 08:00 Gjelder til: 01.08.2021 21:00
 • Rv 70 Kaibakken, i Kristiansund kommune (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 28.08.2021 10:00 Gjelder til: 28.08.2021 15:00
 • Rv 73 Krutvatn (Riksgrensen), i Hattfjelldal kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt. Gjelder inn til Norge, på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 19.07.2021 11:05
 • Rv 83 Tjeldsundbrua – Sørvika, i Harstad kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 08.08.2021 14:15 Gjelder til: 08.08.2021 16:40
 • Rv 83 Harstad – Harstadbotn, i Harstad kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 08.08.2021 15:00 Gjelder til: 08.08.2021 18:30
 • Rv 83 Samamoen – Sama, i Harstad kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 08.08.2021 15:00 Gjelder til: 08.08.2021 17:45
 • Rv 150 Granfosstunnelen, på strekningen Ring 3 (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.08.2021 22:00 Gjelder til: 12.08.2021 06:00
 • Rv 150 Tåsentunnelen, på strekningen Ring 3 (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.08.2021 22:00 Gjelder til: 10.08.2021 06:00
 • Ev 6 Buktamo – Olsborg, i Målselv kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 07.08.2021 15:30 Gjelder til: 07.08.2021 18:00
 • Ev 6 Raudhammartunnelen, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjennomslipp kl. 20:00-20:30, 21:30-22:00, 01:30-02:00, 04:00-04:30 og 06:30-07:00. Gjelder fra: 01.08.2021 19:00
 • Rv 354 Brevikbrua, på strekningen Rugtvedt – Kjørholtkrysset, i retning mot Kjørholtkrysset (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gående og syklister kan passere. Moped, ATV og traktor kan krysse brua fra Stathelle til Brevik kl. 0730, 1500, 1800 og 2000. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00
 • Ev 6 [35] Kroppan, avkjøring mot Rv 706, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen), i retning mot Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Planlagt åpnet vår 2024. Gjelder fra: 12.06.2021 00:00 Gjelder til: 01.05.2024 00:00
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg, i retning mot Gardermoen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.08.2021 00:05 Gjelder til: 03.08.2021 05:00
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg, i retning mot Gardermoen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.08.2021 00:05 Gjelder til: 04.08.2021 05:00
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg, i retning mot Gardermoen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2021 00:05 Gjelder til: 05.08.2021 05:00
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg, forbindelsesveg, i retning mot Drammen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2021 00:05 Gjelder til: 06.08.2021 05:00
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.08.2021 22:00 Gjelder til: 13.08.2021 06:00
 • Ev 6 Soknedalstunnelen, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.07.2021 22:00 Gjelder til: 29.07.2021 04:00
 • Ev 6 Bratlitunnelen, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.07.2021 03:00 Gjelder til: 29.07.2021 04:00
 • Ev 6 Håggåtunnelen, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.07.2021 03:30 Gjelder til: 29.07.2021 04:30
 • Ev 6 Søberg – [28] Melhus, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 6612. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 04.08.2021 22:00 Gjelder til: 05.08.2021 06:00
 • Ev 6 Brubakktunnelen, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.07.2021 04:00 Gjelder til: 29.07.2021 05:00
 • Ev 6 Elgtråkket Storlersbakkan tunnel, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.07.2021 05:00 Gjelder til: 29.07.2021 06:00
 • Ev 6 Grillstadtunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.07.2021 04:00 Gjelder til: 27.07.2021 06:00
 • Ev 6 Eggetunnelen, på strekningen Steinkjer – Grong (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.07.2021 22:00 Gjelder til: 06.08.2021 06:00
 • Ev 6 Grillstadtunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.07.2021 22:00 Gjelder til: 27.07.2021 23:30
 • Ev 6 Grillstadtunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 26.07.2021 22:00 Gjelder til: 27.07.2021 06:00
 • Ev 6 Væretunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.07.2021 01:00 Gjelder til: 27.07.2021 06:00
 • Ev 6 Væretunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag fra 23:30 til 00:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.07.2021 23:30 Gjelder til: 30.07.2021 00:30
 • Ev 6 Stavsjøfjelltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 26.07.2021 22:00 Gjelder til: 27.07.2021 04:00
 • Ev 6 Stavsjøfjelltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag fra 00:45 til 01:45. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.07.2021 00:45 Gjelder til: 30.07.2021 01:45
 • Ev 6 Helltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 26.07.2021 00:00 Gjelder til: 26.07.2021 06:00
 • Ev 6 Helltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.07.2021 22:00 Gjelder til: 29.07.2021 06:00
 • Ev 6 Helltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag fra 00:45 til 01:45. Gjelder fra: 16.07.2021 00:45 Gjelder til: 30.07.2021 01:45
 • Ev 6 Værnestunnelen N, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 25.07.2021 23:00 Gjelder til: 26.07.2021 00:30
 • Ev 6 Tangtunnelen, på strekningen Stjørdal (Værnes) – Steinkjer (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 25.07.2021 22:00 Gjelder til: 25.07.2021 23:30
 • Rv 162 Nylandsveien/Smalgangen, avkjøringsveg, på strekningen Schweigaards gate/Postterminalen – Nylandsveien/Smalgangen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.07.2021 00:00 Gjelder til: 26.07.2021 06:00
 • Rv 509 Byhaugtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Byhaugtunnelen (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.11.2020 00:00 Gjelder til: 01.03.2022 00:00
 • Fv 407 Rannekleivkrysset, på strekningen Vik skole – Strømmen (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.08.2021 07:00 Gjelder til: 15.08.2021 22:00
 • Fv 171 Hval, på strekningen Gran – Finstadkrysset (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 11.05.2021 11:00 Gjelder til: 03.09.2021 17:00
 • Fv 106 Allingmo (Riksgrensen), på strekningen Fjell bru – Allingmo (Viken)
  Åpen for trafikk: Åpen for trafikk i periodene: Alle dager fra 08:00 til 15:30. Forsinkelser må forventes. Det er innført testplikt pga. covid-19 utbrudd. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 25.03.2021 08:00 Gjelder til: 01.08.2021 15:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.09.2021 22:00 Gjelder til: 17.09.2021 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.08.2021 22:00 Gjelder til: 20.08.2021 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.11.2021 22:00 Gjelder til: 12.11.2021 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.10.2021 22:00 Gjelder til: 15.10.2021 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.01.2022 22:00 Gjelder til: 14.01.2022 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.12.2021 22:00 Gjelder til: 10.12.2021 05:30
 • Fv 118 Gamle Svinesundsbrua, på strekningen Svinesund – Sarpsborg (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt. Anbefalt omkjøring via Ev 6. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Dagpendlere bosatt i Sverige, Reisende som utfører varetransport, kritiske samfunnsfunksjoner eller med særskilte familiære behov. Gjelder fra: 23.07.2021 17:38 Gjelder til: 02.08.2021 00:00
 • Fv 120 Lillestrøm kirke – Mosesvingen øst, på strekningen Tomter – Lillestrøm (Kjeller) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.05.2021 06:00 Gjelder til: 28.10.2022 19:00
 • Fv 120 Holt – Ask, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av jordras. Gjelder fra: 01.01.2021 14:39
 • Fv 126 Trosterud (Riksgrensen), på strekningen Bekkenga – Trosterud (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:14
 • Fv 184 Ringsakervegen mellom Fremstadvegen Vest og Teglvegen, i Ringsaker kommune (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.06.2021 15:54 Gjelder til: 29.10.2021 16:00
 • Fv 102 Tyslingmo (Riksgrensen), på strekningen Tyslingmo – Ende (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 23.01.2021 21:10
 • Fv 201 Lintorpet (Riksgrensen), på strekningen Kirkenær – Lintorpet (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
 • Fv 206 Linna (Riksgrensen), på strekningen Snålroa – Linna (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:55
 • Fv 211 Brøholt bru, på strekningen Lundeby – Brøholt (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.06.2021 00:01 Gjelder til: 17.08.2021 00:00
 • Fv 218 Lillebo (Riksgrensen), på strekningen Drevsjø – Lillebo (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:54
 • Fv 220 Holtet (Riksgrensen), på strekningen Holtet (Riksgrensen) – Rakkestad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:26
 • Fv 220 Halden bybru – Vaterland, på strekningen Holtet (Riksgrensen) – Rakkestad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av jordras og opprydningsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.04.2021 14:55 Gjelder til: 15.09.2021 16:00
 • Fv 221 Riksgrensen bom, på strekningen Elgå – Gutu (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
 • Fv 222 Briskeby, forbindelsesveg, på strekningen Stangeveien – Briskeby (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.07.2021 07:00 Gjelder til: 28.07.2021 06:59
 • Fv 244 Ensrud, på strekningen Mjørlund – Lena (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Kjøring til eiendommene er tillatt. Gjelder fra: 02.08.2021 09:00 Gjelder til: 21.08.2021 00:00
 • Fv 255 Åsen, på strekningen Lillehammer – Vinstra (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.06.2021 07:00 Gjelder til: 25.09.2021 00:00
 • Fv 359 Åse bru, på strekningen Ulefoss – Bø (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. For kjøretøy med totalvekt under 3 tonn. Omkjøring for kjøretøy over personbilstørrelse er Rv 36 Gjelder fra: 09.07.2021 15:18 Gjelder til: 31.10.2021 19:00
 • Fv 106 Allingmo (Riksgrensen), på strekningen Fjell bru – Allingmo (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 15:30 til 08:00 (neste dag). I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 25.03.2021 15:30 Gje […]
 • Fv 86 Storgata mellom Strandveien og Rådhusveien, i Senja kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 07.08.2021 07:00 Gjelder til: 07.08.2021 17:15
 • Rv 555 Harafjelltunnelen – Kipletunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 30.07.2021 02:00 Gjelder til: 30.07.2021 05:30
 • Rv 706 Skansentunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.07.2021 01:30 Gjelder til: 28.07.2021 05:00
 • Rv 555 Damsgårdtunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 26.07.2021 22:00 Gjelder til: 27.07.2021 02:00
 • Rv 555 Nygårdstunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.07.2021 01:30 Gjelder til: 27.07.2021 05:30
 • Rv 580 Troldhaugstunnelen, på strekningen Hopskrysset – Flesland flyplass, i retning mot Flesland flyplass (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.07.2021 01:00 Gjelder til: 29.07.2021 03:00
 • Rv 580 Troldhaugstunnelen, på strekningen Flesland flyplass – Hopskrysset, i retning mot Hopskrysset (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.07.2021 03:00 Gjelder til: 29.07.2021 05:30
 • Rv 706 Sluppen bru – Kroppanskogen, på strekningen Sluppen bru – Sluppen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gående og syklende kan benytte gang- og sykkelfelt. Utrykningskjøretøy kan passere mot Heimdal (Sør) men ikke mot Stavne (Nord). Gjelder fra: 09.07.2021 13:36 Gjelder til: 15.08.2021 00:00
 • Rv 706 Osloveien mellom Tempevegen og Sivert Dahlens veg, forbindelsesveg, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.07.2021 00:00 Gjelder til: 15.08.2021 00:00
 • Rv 706 Sluppen bru – Sluppen, forbindelsesveg, på strekningen Sluppen bru – Sluppen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gående og syklende kan passere over brua og sørover mot Bjørndalen. Gjelder fra: 01.07.2021 00:00 Gjelder til: 15.08.2021 00:00
 • Rv 706 Stavnetunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.07.2021 05:00 Gjelder til: 28.07.2021 06:00
 • Rv 706 Marienborgtunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.07.2021 02:00 Gjelder til: 28.07.2021 06:00
 • Rv 706 Marienborgtunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.07.2021 22:00 Gjelder til: 28.07.2021 23:59
 • Rv 706 Ilsviktunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.07.2021 02:00 Gjelder til: 28.07.2021 05:00
 • Rv 706 Strindheimtunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.07.2021 22:00 Gjelder til: 28.07.2021 03:00
 • Fv 86 Finnsnes – Silsand, i Senja kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 07.08.2021 11:30 Gjelder til: 07.08.2021 17:00
 • Fv 26 Lutnes (Riksgrensen), på strekningen Lutnes (Riksgrensen) – Nybergsund (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:53
 • Fv 33 Hol – Skreikampen, på strekningen Minnesund – Gjøvik (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Ev 6 og Rv 4. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.07.2021 11:59 Gjelder til: 01.08.2021 00:00
 • Fv 33 Parkgata – Gjøvik brygge, forbindelsesveg, på strekningen Strandgata – Gjøvik brygge (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.04.2021 00:00 Gjelder til: 31.08.2021 15:30
 • Fv 38 Kragerøtunnelen, i Kragerø kommune (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.08.2021 07:00 Gjelder til: 01.11.2021 17:00
 • Fv 61 Fiskå, på strekningen Maurstad – Larsnes (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag og søndag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.08.2021 23:00 Gjelder til: 19.08.2021 06:00
 • Fv 63 Geiranger – Langvatn, på strekningen Strynefjellet – Geiranger (Møre og Romsdal/Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. "Nibberittet" / "Frå Fjord til Fjell" Gjelder fra: 28.08.2021 10:00 Gjelder til: 28.08.2021 14:00
 • Fv 72 Sandvika (Riksgrensen), forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Riksgrensen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som har særskilt tillatelse ihht. gjeldende regler. Se https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 29.06.2021 12:06 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
 • Fv 72 Åbo (Riksgrensen), på strekningen Verdal – Åbo (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som har særskilt tillatelse ihht. gjeldende regler. Se https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 22.07.2021 15:50
 • Fv 74 Murumoen (Riksgrensen), på strekningen Bjørgan – Murumoen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende med gyldig Koronasertifikat, eller som har særskilt tillatelse ihht. gjeldende regler. Se https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 13.06.2021 00:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
 • Fv 86 Straumsbotn – Svanelva bom, i Senja kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 07.08.2021 13:30 Gjelder til: 07.08.2021 16:45
 • Fv 86 Svanelva bom – Silsand, i Senja kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 07.08.2021 14:00 Gjelder til: 07.08.2021 17:00
 • Fv 86 Finnsnes – Finnfjordbotn, i Senja kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 07.08.2021 14:30 Gjelder til: 07.08.2021 17:15
 • Kv 8610 Aasta Hansteens veg 1 C, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.06.2021 07:39 Gjelder til: 01.10.2021 15:00Data levert av Statens vegvesen.