Stengninger og kolonnekjøring

 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 01:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.12.2020 22:00 Gjelder til: 10.12.2020 01:00
 • Fv 2376 Fall, i Søndre Land kommune (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.11.2020 15:33 Gjelder til: 03.12.2020 00:00
 • Fv 1747 Strandvegen 105 A, i Hamar kommune (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 31.10.2020 16:02 Gjelder til: 18.12.2020 00:00
 • Fv 1828 Høllingstad – Stensby, på strekningen Høllingstad – Kvernhusløkka (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.11.2020 00:00 Gjelder til: 19.12.2020 00:00
 • Fv 1874 Dalsvegen mellom Gamle Stangeveg og Romedalsvegen, i Stange kommune (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.11.2020 00:00 Gjelder til: 05.12.2020 00:00
 • Fv 2204 Friisvegen (Innlandet)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 21.10.2020 07:23
 • Fv 2206 Steinvik bru, på strekningen Sætre – Nordvang N (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 19:00
 • Fv 2222 Tynset, på strekningen Alvdal – Tolga stasjon (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 10.12.2020 11:00 Gjelder til: 11.12.2020 22:00
 • Fv 2316 Ringvang bru, på strekningen Skari – Bleiken (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.11.2020 13:01 Gjelder til: 31.01.2021 07:00
 • Fv 2324 Hov – Granvang, på strekningen Granvang – Prestkvern (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.11.2020 12:37 Gjelder til: 14.12.2020 00:00
 • Fv 2332 Hov, på strekningen Løyken – Hov (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.11.2020 12:37 Gjelder til: 14.12.2020 00:00
 • Fv 2442 Lenningen bom – Oppsjøen bom, på strekningen Værskei – Lenningen (Innlandet)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Strekningen Oppsjøen bom – Værskei bom kan bli stengt på kort varsel. Gjelder fra: 19.11.2020 08:00
 • Fv 1642 Grinienga bru, på strekningen Hamang – Levre (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.09.2020 00:00 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
 • Fv 2714 Nøsted Bruk – Åskollen skole, på strekningen Gutu – Tangen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Gjelder til: 14.12.2020 19:00
 • Fv 2834 Skredsvik, på strekningen Vassbunn – Jar (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.09.2020 07:00 Gjelder til: 18.12.2020 18:00
 • Fv 2904 Austvoll II bru (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt. for biltrafikk, åpen for gående og syklende. Gjelder fra: 28.10.2019 16:43
 • Fv 2990 Øvre Torggate ved Nedre Bøkeligate, i Larvik kommune (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.09.2020 20:33 Gjelder til: 30.06.2021 15:00
 • Fv 3000 Reipbanegata mellom Storgata og Hoffs gate, i Larvik kommune (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 12:00
 • Fv 3230 Otterstad – Tyveråsen, på strekningen Brufoss – Otterstad (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.10.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 15:00
 • Fv 3248 Kirkesanger Pedersens vei ved Gamle Sørlandske, i Holmestrand kommune (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2020 07:00 Gjelder til: 21.04.2021 22:00
 • Fv 3260 Kokkersvold bru, på strekningen Ørstvet – Nøklegård (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Gjelder til: 17.12.2020 19:00
 • Fv 3282 Hoppestad bru, på strekningen Valebøvegen (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.10.2020 08:18 Gjelder til: 28.02.2021 16:00
 • Fv 1646 Emma Hjort – Vøyenenga, på strekningen Emma Hjort – Vøyenenga (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 16.01.2020 13:53 Gjelder til: 01.02.2021 00:00
 • Fv 1642 Hamangtunnelen, på strekningen Hamang – Levre (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.01.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 3476 Reinsfjellveien mellom nr 29 og nr 73, i Tvedestrand kommune (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 19.11.2020 07:30 Gjelder til: 01.12.2020 20:00
 • Fv 1436 Kirkeveien 220, i Asker kommune (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Kirkeveien stengt for gjennomkjøring ved Føyka. Gjelder fra: 26.10.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2021 00:00
 • Fv 554 Karmøytunnelen, på strekningen Karmøytunnelen rundkjøring (Fosen) – Brakahaug (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til onsdag fra 22:00 til 05:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Stenging av hele tunellen. Åpen for buss i ruter og kjøretøy med høyde over 4,0m, med ledebil. Gjelder fra: 29.11.2020 22:00 Gjelder til: 03.12.2020 05:00
 • Fv 558 Carl Konows gate ved Fyllingsveien, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Carl Konows gate er stengt for trafikk i begge retninger mellom Tverrveien og Damsgård. Gjelder fra: 31.07.2020 07:54 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 615 Hyen – Storebru (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 02.12.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
 • Fv 653 Eiksundtunnelen, på strekningen Furene – Gardnes (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av stanset kjøretøy. Gjelder fra: 27.11.2020 13:12
 • Fv 656 Valle – Magerholm, på strekningen Magerholm – Valle (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med lengde større enn 15 meter. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Gjelder fra: 01.10.2020 00:00 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
 • Fv 776 Geisnes ferjekai, på ferjestrekningen Hofles-Geisnes (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Fergesambandet er stengt for biler på grunn av vedlikeholdsarbeid på fergekai. Gjelder fra: 30.11.2020 06:55 Gjelder til: 04.12.2020 19:00
 • Fv 848 Ibestadtunnelen, på strekningen Harstad – Løksebotn (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp mellom kl. 06:30-09:30, 11:30-12:00, 14:00-14:15, 15:00-17:30, 19:15-19:30, 22:30-23:00. Gjelder fra: 30.11.2020 18:00 Gjelder til: 05.12.2020 00:00
 • Fv 987 Brokke – Suleskard i Vest-Agder (Agder)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 01.11.2020 12:00
 • Fv 1006 Vegger bru, på strekningen Vegger – Hovsplassen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.09.2020 09:04 Gjelder til: 12.12.2020 19:00
 • Fv 1436 Holmen, på strekningen Drammensveien (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 09.11.2020 00:00 Gjelder til: 08.12.2020 00:00
 • Fv 1621 Stabekkbakken, på strekningen Høvik skole – Stabekk (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med høyde større enn 3,5 meter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 1491 Lørenfallet – Rånåsfoss, på strekningen Hol – Fosserud (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 01.11.2020 10:51 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Fv 1496 Frogner bru, på strekningen Kjellerholen – Grønvollkrysset (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.12.2019 16:47 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Fv 1529 Nygata mellom Gamle Strømsvei og Strømsveien, i retning mot Strømsveien (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 13:05 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 1533 Nittedalsgata – Pedersløkka, på strekningen Sagdalen – Pedersløkka (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.11.2020 21:30 Gjelder til: 22.12.2020 22:00
 • Fv 1533 Pedersløkka, på strekningen Sagdalen – Pedersløkka (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.06.2020 11:10 Gjelder til: 19.12.2020 00:00
 • Fv 1564 Flakstad – Ormstad, på strekningen Flagstad – Ormstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 01.11.2020 10:43 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Fv 1577 Rotheim – Oppåkermoen, på strekningen Rotheim – Opakermoen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 01.11.2020 10:38 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Fv 1579 Togstad – Husåsen, i Nes kommune (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 01.11.2020 10:33 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Fv 1587 Smestad – Ringshaug, på strekningen Rolstad – Smestad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 01.11.2020 10:27 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Fv 1621 Strand, på strekningen Høvik skole – Stabekk (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 04.11.2020 07:00 Gjelder til: 04.12.2020 19:00
 • Fv 3284 Strømdal – Falkum, i Skien kommune (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.09.2020 15:30 Gjelder til: 01.07.2021 00:00
 • Fv 3530 Otterslandveien, i Arendal kommune (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.11.2020 19:00
 • Fv 516 Austråtttunnelen, på strekningen Hove – Hommersåk (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.11.2020 20:00 Gjelder til: 05.12.2020 06:00
 • Kv 1470 Einar Solstads vei ved Olav Gullvågs veg, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.11.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 15:00
 • Fv 7702 Kleivodden, på strekningen Å – Tofta (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:45 til 11:15 og fra 12:45 til 14:30. Lysregulert hver dag mellom kl.07:00 og kl.19:00. Gjelder fra: 23.11.2020 09:45 Gjelder til: 10.12.2020 14:30
 • Fv 7886 Husøy, på strekningen Huselv – Husøy (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 10:30 til 12:30 og fra 13:00 til 15:30. Tirsdag og onsdag fra 07:30 til 09:30, fra 10:00 til 12:00 og fra 12:30 til 15:30. Gjelder fra 30.11.2020 klokken 10:30 til 01.12.2020 klokken 15:30. Gjelder fra: 30.11.2020 10:30 Gjelder til: 01.12.2020 15:30
 • Fv 8830 Storfjelltunnelen, på strekningen Leirbotnvatn – Lerresfjord (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 08:00 til 18:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 08:00 Gjelder til: 02.12.2020 18:00
 • Fv 8830 Storfjelltunnelen, i Alta kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjennomslipp hver andre time. Gjelder fra: 15.11.2020 21:00 Gjelder til: 01.01.2021 06:00
 • Kv 1007 Albertine Wærness veg 7, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.11.2020 07:00 Gjelder til: 17.12.2020 16:00
 • Kv 1022 Juvsgrendvegen, i Nore og Uvdal kommune (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.10.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 15:00
 • Kv 1070 Aldalsvegen, i Volda kommune (Møre og Romsdal)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 26.11.2020 12:25
 • Kv 1106 Gimse skole – Niels Nielsen Dahl-bautaen, i Melhus kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.10.2020 15:04 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Kv 1390 Søre Bjørkedalen – Ossetra, i Volda kommune (Møre og Romsdal)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 19.11.2020 13:21
 • Kv 3160 Hotellgata, i Stjørdal kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.09.2020 10:38 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 7374 Mangholmheia, i Rana kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utbedring etter ras. Gjelder fra: 14.10.2020 07:50 Gjelder til: 31.12.2020 21:00
 • Kv 3500 Heggesåsen, i Steinkjer kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 10.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.11.2020 15:00
 • Kv 4600 Steinkjer, på strekningen Steinkjerbrua (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 28.11.2020 11:00 Gjelder til: 28.11.2020 15:00
 • Kv 5000 Ole Vigs gate mellom Evjevegen og Stokkanvegen, i Stjørdal kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Alternativ rute er skiltet. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 02.08.2022 15:30
 • Kv 5021 Oppgrande, i Inderøy kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 9260. Gjelder fra: 06.11.2020 14:00 Gjelder til: 31.01.2021 15:00
 • Kv 5515 Valentinlyst – Valentinlyst, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.10.2020 07:00 Gjelder til: 20.09.2021 19:00
 • Kv 6630 Eventyrbyen, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.11.2020 12:00 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Kv 6945 Solvangen 115, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 24.11.2020 12:00 Gjelder til: 04.12.2020 15:00
 • Kv 8711 Bjørn Stallares gate 8 A, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 24.11.2020 08:00 Gjelder til: 05.12.2020 00:00
 • Kv 9900 Nordsidhaugen, i Steinkjer kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.09.2020 07:00 Gjelder til: 15.12.2020 16:00
 • Fv 7618 Gravdal, på strekningen Gravdal – Storeid (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Alternativ rute er skiltet. Gjelder deler av Gravdalsgata. Gjelder fra: 07.09.2020 07:00 Gjelder til: 29.01.2021 19:00
 • Fv 6990 Namsosvegen mellom nr 480 og Fv17, forbindelsesveg, i Steinkjer kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Via Tessemvegen. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 31.05.2021 15:00
 • Fv 3538 Presteveien mellom nr 146 og nr 204, i Arendal kommune (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.11.2020 06:00
 • Fv 5348 Haugeveien mellom nr 1 B og nr 40, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 10.09.2020 klokken 10:52 til 31.12.2020 klokken 24:00. Stengt ved Fagskolen. Gjelder fra: 10.09.2020 10:52 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 3560 Libru – Assev, på strekningen Libru – Assev (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:30 til 14:30. Gjelder fra: 21.10.2020 08:30 Gjelder til: 05.10.2021 14:30
 • Fv 3590 Rennebakken, på strekningen Elim – Rennebakken (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 09:30 Gjelder til: 09.12.2020 15:00
 • Fv 3726 Nidelvvegen 36, i Froland kommune (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.11.2020 14:00 Gjelder til: 18.12.2020 13:00
 • Fv 3973 Skoge – Fløyheia, på strekningen Lidland – Lunde (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
 • Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
 • Fv 4224 Sirdal – Lysebotn (Rogaland/Agder)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 24.11.2020 09:29
 • Fv 4443 Steinsland, på strekningen Bumheia – Linebakken bru (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 21.11.2020 19:55
 • Fv 4708 Vik – Bogsund kai, på strekningen Bogsund kai bru – Erfjord (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.04.2020 16:30
 • Fv 5306 Toppetunnelen, på strekningen Hesthaugen – Støbotn (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Omkjøring vis Morvikveien. Gjelder fra: 19.11.2020 21:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:30
 • Fv 5348 Nordnesbakken ved Haugeveien, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 16:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 6724 Moslett – Rollset bru, på strekningen Vikaløkken – Rollset bru (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 14:30. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.10.2020 08:00 Gjelder til: 28.01.2021 14:30
 • Fv 5374 Ulvik – Osa, på strekningen Brakanas – Osa (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 07:30, fra 08:30 til 11:30, fra 11:50 til 14:15, fra 14:45 til 16:00 og fra 16:10 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.11.2020 11:05 Gjelder til: 30.11.2020 19:00
 • Fv 5418 Bruvikvegen 1086, i Osterøy kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av jordras. Gjelder fra: 26.11.2020 21:02
 • Fv 5422 Revheim bru, forbindelsesveg, på strekningen Lone bru – Borgavatnet (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 17:30. Gjelder fra: 30.12.2020 07:00 Gjelder til: 04.02.2021 17:30
 • Fv 5442 Krokevasselva bru, på strekningen Matre – Bjordalen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Gjelder til: 18.06.2021 12:00
 • Fv 5614 Nedrehagen, på strekningen Nedrehagen – Lerheim (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.11.2020 09:30 Gjelder til: 02.02.2021 00:00
 • Fv 5627 Aurlandsfjellet, på strekningen Lærdal – Aurland (Vestland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.11.2020 15:17
 • Fv 5974 Longva – Nogva, på strekningen Haram – Nogva (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.02.2020 11:08 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 6134 Øksendalsøra – Brandstad, på strekningen Brandstad – Øksendalsøra (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 18:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 02.12.2020 18:00 Gjelder til: 03.12.2020 20:00
 • Fv 6134 Hjellbøen – Mosbøen (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 01.12.2020 18:00 Gjelder til: 01.12.2020 20:00
 • Fv 6478 Vigorbrua, på strekningen Gjølme – Orkanger havn (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 26.02.2021 16:00
 • Fv 550 Ytre Alsåker, på strekningen Jondal – Eitrheim (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 16:30 til 01:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Stengt mellom Nybbevik og Galt. Gjelder fra: 01.12.2020 16:30 Gjelder til: 09.12.2020 01:00
 • Fv 441 Bergelandstunnelen mellom Bergelandsbrua og Verksalmenningen, i Stavanger kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Omkjøring via Storhaugtunnelen. Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 02.12.2020 05:30
 • Ev 18 Holstadkrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim, i retning mot Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.11.2020 18:00 Gjelder til: 30.11.2020 06:00
 • Ev 16 Bagnskleivtunnelen, på strekningen Fagernes – Hønefoss (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.12.2020 19:00 Gjelder til: 09.12.2020 05:30
 • Ev 18 Haumyrheiatunnelen, i Kristiansand kommune, i retning mot vest (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.04.2020 08:07
 • Ev 18 [87] Langåsenkrysset – [82] Morholtkrysset, på strekningen Kristiansand – Arendal (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Spesialtransport kan passere. Gjelder fra: 29.11.2020 21:00 Gjelder til: 03.12.2020 06:00
 • Ev 18 Kjørholttunnelen – Hovettunnelen, på strekningen Arendal – Larvik, i retning mot Larvik (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 21:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
 • Ev 18 [38] Hesbykrysset, avkjøringsfelt, på strekningen Larvik – Drammen, i retning mot Drammen (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.11.2020 15:56 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
 • Ev 18 [33] Kopstadkrysset – [30] Islandkrysset, på strekningen Larvik – Drammen, i retning mot Drammen (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 21:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, i Drammen kommune, i retning mot øst (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2020 21:00 Gjelder til: 11.12.2020 05:00
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, i Drammen kommune, i retning mot vest (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2020 21:00 Gjelder til: 10.12.2020 05:00
 • Ev 18 Drammen motorvegbru mot Tønsberg, på strekningen Kristiansand – Ørje (Riksgrensen), i retning mot Drammen motorvegbru mot Tønsberg (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2020 21:00 Gjelder til: 04.12.2020 04:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:30
 • Ev 16 Lunnertunnelen, på strekningen Hønefoss – Gardermoen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 1606 for kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn. Kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn må benytte rv.4 og E6. Gjelder fra: 07.12.2020 00:00 Gjelder til: 21.03.2021 00:00
 • Ev 18 Herregårdskrysset, avkjøring mot Ljabrudiagonalen, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim, i retning mot Askim (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 26.11.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
 • Ev 39 Tasta – Grødem/Finnestad, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 19.12.2020 06:00
 • Ev 39 Munkebotnentunnelen, på strekningen Sandviken – Gamle Bergen, i retning mot Gamle Bergen (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 01:45 til 05:30. Stengt for all trafikk – inkl nødetater Gjelder fra: 24.11.2020 01:45 Gjelder til: 31.03.2021 05:30
 • Ev 69 Skarvbergettunnelen, på strekningen Olderfjord – Honningsvåg (Troms og Finnmark)
  Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 28.11.2020 04:24
 • Ev 69 Honningsvågtunnelen, i Nordkapp kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Ledebilkjøring fra kl. 19:00-2200, 01:00-02:00 og 06:00-07:00. Åpner for trafikk fredag 4.des. kl. 03:00. Gjelder fra: 22.11.2020 19:00 Gjelder til: 04.12.2020 07:00
 • Ev 75 Vardø tunnel, på strekningen Vadsø – Vardø (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.11.2020 23:00 Gjelder til: 03.12.2020 06:00
 • Ev 134 Sævareid – Krokstød, forbindelsesveg, på strekningen Sævareid – Krokstød (Vestland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 20.11.2020 10:28
 • Ev 134 Mælefjelltunellen (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.11.2020 22:00 Gjelder til: 30.11.2020 06:30
 • Ev 134 Strømsåstunnelen, i Drammen kommune (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.12.2020 21:00 Gjelder til: 09.12.2020 05:00
 • Ev 16 Bergsundtunnelen, på strekningen Fagernes – Hønefoss (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 09.12.2020 18:00 Gjelder til: 10.12.2020 06:00
 • Ev 16 Lunnertunnelen, på strekningen Hønefoss – Gardermoen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet for personbiler. Gjelder fra: 30.11.2020 20:00 Gjelder til: 03.12.2020 05:30
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 18:00
 • Ev 6 Væretunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 18:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 02.12.2020 05:00
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 00:00 til 05:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 00:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:00
 • Ev 6 [27] Skjerdingstad, avkjøring mot Trondheim (Sluppen), på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen), i retning mot Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2020 16:25 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 6 [27] Skjerdingstad, påkjøring mot Oppdal, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Oppdal, i retning mot Oppdal (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2020 16:26 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 6 [35] Kroppan, avkjøring mot Rv 706, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen), i retning mot Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.10.2020 22:00
 • Ev 6 Grillstadtunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
 • Ev 6 Grillstadtunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.12.2020 22:00 Gjelder til: 11.12.2020 06:00
 • Ev 6 Væretunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 02.12.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
 • Ev 6 Væretunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.11.2020 22:00 Gjelder til: 29.11.2020 03:00
 • Ev 16 Røstetunnelen, på strekningen Hønefoss – Gardermoen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet for personbiler. Manuell dirigering for kjøretøy med høyde større enn 3,8 meter. Gjelder fra: 30.11.2020 20:00 Gjelder til: 03.12.2020 05:30
 • Ev 6 Stavsjøfjelltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 03.12.2020 06:00
 • Ev 6 Stavsjøfjelltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.11.2020 22:00 Gjelder til: 30.11.2020 06:00
 • Ev 6 Helltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 02.12.2020 06:00
 • Ev 6 Værnestunnelen – Tangtunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Steinkjer (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 03.12.2020 06:00
 • Ev 6 Gluggvasselv bru, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 7322. Omkjøring via fylkesveg innebærer også ferdsel på kommunal veg i Grane. Omkjøring er ikke mulig for større kjøretøy. Utrykningskjøretøy kan ikke passere. Gjelder fra: 28.11.2020 22:00 Gjelder til: 29.11.2020 08:00
 • Ev 6 Sørelva, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms og Finnmark)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra 26.11.2020 klokken 00:00 til 01.05.2021 klokken 08:00. Gjelder gamle E6 Sørkjosfjellet, strekningen Sørelva – Vegbrink. Gjelder fra: 26.11.2020 00:00 Gjelder til: 01.05.2021 08:00
 • Ev 16 Arnanipatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Stengt for all trafikk – inkl nødetater Gjelder fra: 20.11.2020 22:00 Gjelder til: 30.11.2020 05:30
 • Ev 16 Stalheim – Nærøydalselva bru, forbindelsesveg (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Gjelder gamlevegen om Stalheimskleiva. Gjelder fra: 05.06.2020 16:37 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 16 Nestunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 21:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:00
 • Ev 16 Øye – Evangen, på strekningen Lærdal – Fagernes (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder Rødølstunnelen. Gjelder fra: 07.12.2020 22:00 Gjelder til: 08.12.2020 05:30
 • Ev 134 Elgskauåstunnelen – Merraskottunnelen, på strekningen Røyken – Vassum (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.12.2020 21:00 Gjelder til: 02.12.2020 05:30
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Røyken – Vassum (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 03.12.2020 05:30
 • Fv 411 Bergendal, på strekningen Tvedestrand – Bosvik (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.11.2020 08:00 Gjelder til: 29.11.2020 12:00
 • Fv 152 Ski – Jernbanesvingen, på strekningen Måna – Mastemyr (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.06.2020 07:00 Gjelder til: 31.01.2021 06:59
 • Fv 44 Elvegata ved Olav Vs plass, i Sandnes kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 20:20 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 49 Nordrepollentunnelen – Jondalstunnelen, på strekningen Odda – Jondal (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av jordras. Anbefalt omkjøring via Fv 550. Forventes åpnet tidlig neste uke. Det planlagde vegarbeidet på Fv550 Utne-Jondal blir ikke iverksatt før Fv49 åpner igjen. Manuell dirigering i Jondalstunnelen for reisende til Fv5032 Nordepollen. Gjelder fra: 24.11.2020 15:47
 • Fv 51 Valdresflye (Innlandet)
  Nattestengt: Nattestengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.11.2020 20:00 Gjelder til: 15.12.2020 08:00
 • Fv 55 Sognefjellet (Vestland/Innlandet)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 23.11.2020 11:37
 • Fv 63 Geiranger – Langvatn (Møre og Romsdal/Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Gjelder fra: 19.11.2020 02:20
 • Fv 63 Trollstigen (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Gjelder fra: 17.11.2020 18:00
 • Fv 76 Tosentunnelen, i Brønnøy kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomkjøring kl.23:00,00:00, 01:00 og 03:00. Det kjøres kontinuerlig ledebil mellom kl.05:00 og 07:00. Arbeides ikke oddetallshelger mellom fredag kl.0700 og søndag kl.1900 Gjelder fra: 22.11.2020 22:00 Gjelder […]
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 05:30
 • Fv 108 Kråkerøy bru, på strekningen Kråkerøyvn – St. Croix (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.05.2017 02:35
 • Fv 152 Ski, på strekningen Måna – Mastemyr (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 03.02.2020 13:00 Gjelder til: 11.01.2021 00:00
 • Rv 706 Strindheimtunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 03.12.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
 • Fv 160 Bekkestutunnelen, på strekningen Økrikrysset – Lysakerelva (Oslo grense) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.11.2020 18:00 Gjelder til: 17.02.2021 05:30
 • Fv 224 Stortorget – Sykehuset Innlandet Hamar, på strekningen Stortorget – Vien (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.10.2020 15:01 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 225 Hjellum – Hanum, på strekningen Vang – Nyhuset (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 05.11.2020 00:00 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Fv 252 Tyin – Eidsbugarden (Innlandet)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.11.2020 20:44
 • Fv 258 Gamle Strynefjellsvegen (Vestland/Innlandet)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.10.2020 16:30
 • Fv 283 Bragernestunnelen, i Drammen kommune (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2020 21:00 Gjelder til: 03.12.2020 05:00
 • Fv 283 Bragernestunnelen, i Drammen kommune (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 21:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:00
 • Fv 287 Sandsbråten – Hole bru, på strekningen Åmot – Bromma (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
 • Fv 337 Brokke – Suleskard i Aust-Agder (Agder)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 01.11.2020 12:00
 • Fv 17 Straumdaltunnelen, i Rødøy kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 09:45, fra 12:00 til 12:55 og fra 13:00 til 13:50. Utrykningskjøretøy kan passere. Utenom disse stengetidene kjøres det ledebil fra kl. 07:00-20:00, ventetid 20 minutter.Det jobbes ikke oddetallshelger. Gjelder fra: 23.11.2020 09:00 Gjelder til: 31.12.2020 13:50 […]
 • Rv 706 Strindheimtunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
 • Rv 4 Gruatunnelen, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet for personbiler. Manuell dirigering for kjøretøy med høyde større enn 3,8 meter. Gjelder fra: 30.11.2020 20:00 Gjelder til: 03.12.2020 05:30
 • Rv 36 Sanden camping – Digernesodden, på strekningen Skien – Seljord (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Kjøretøy med lengde større enn 15 meter; omkjøring via Notodden, Ev. 134 og Fv. 360. For mindre kjøretøy; Omkjøring via Garvikstrondi, Fv. 3328. Gjelder fra: 01.12.2020 00:00 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
 • Rv 4 Granstunnelen, på strekningen Roa – Gjøvik (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 2300. Gjelder fra: 01.12.2020 21:00 Gjelder til: 04.12.2020 05:30
 • Rv 4 Granstunnelen, på strekningen Roa – Gjøvik (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 05:30
 • Rv 5 Støylsnestunnelen – Fjærlandtunnelen, på strekningen Jølster – Sogndal (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Stengt kl.23:00-05:30,gjennomkjøring fra Skei-siden kl.02:30, og kl.02:45 fra Sogndal-siden. Stengt inntil 1 time kl.20:00-23:00. Stengt inntil 30 minutter kl.05:30-20:00 Gjelder fra: 27.11.2020 14:50 Gjelder til: 28.11.2020 16:00
 • Rv 5 Støylsnestunnelen – Fjærlandtunnelen, på strekningen Jølster – Sogndal (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Stengt kl.23:00-05:30,gjennomkjøring fra Skei-siden kl.02:30, og kl.02:45 fra Sogndal-siden. Stengt inntil 1 time kl.20:00-23:00. Stengt inntil 30 minutter kl.05:30-20:00 Gjelder fra: 30.11.2020 14:00 Gjelder til: 19.12.2020 00:00
 • Rv 7 Ørgenviktunnelen – Rallerudtunnelen, på strekningen Gol – Hønefoss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.12.2020 21:00 Gjelder til: 08.12.2020 06:00
 • Rv 13 Lovrafjorden, på strekningen Tau – Sand (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 08:30 til 10:30, fra 11:30 til 15:00 og fra 16:00 til 17:30. Torsdag fra 08:30 til 10:30 og fra 11:30 til 15:00. Anbefalt omkjøring via Fv 4702 for personbiler. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Arbeidssted: Rødsliane Mulig omkjøring for lettere k […]
 • Rv 13 Moavatnet – Seim, på strekningen Odda – Voss (Vestland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Ventes åpnet 01.05.2021. Gjelder gamlevegen om Skjervet. Gjelder fra: 15.10.2020 15:24 Gjelder til: 02.05.2021 00:00
 • Rv 15 Oppljostunnelen – Ospelitunnelen, på strekningen Strynefjellet (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid og vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Gjennomkjøring i kolonne kl. 22:00, 00:00, 03:00, 05:00 og 06:00 Gjelder fra: 20.11.2020 20:00 Gjelder til: 30.01.2021 07:00
 • Rv 15 Sjoavegen, påkjøring fra Dahlevegen, på strekningen Lom – Otta (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.10.2020 07:00 Gjelder til: 16.12.2020 00:00
 • Rv 80 Bodøtunnelen, i Nordland fylke (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 29.11.2020 klokken 22:00 til 01.12.2020 klokken 06:00. Omkjøring via RV 80 – 3 felten. Gjelder fra: 29.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
 • Rv 706 Strindheimtunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 03.12.2020 06:00
 • Rv 83 Lokkettunnelen, i Harstad kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
 • Rv 150 Granfosstunnelen, på strekningen Granfosstunnelen (Viken/Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 02.12.2020 06:00
 • Rv 162 Nationaltheateret, på strekningen Ring 1 (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 01:00 til 06:00. Gjelder fra: 25.11.2020 01:00 Gjelder til: 03.12.2020 06:00
 • Rv 162 Frederiks gate mellom St. Olavs gate og Kristian IVs gate, i Oslo kommune (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 00:00 til 04:00. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 01.10.2020 00:00 Gjelder til: 22.12.2020 04:00
 • Rv 191 Tvetenveien bru, på strekningen Veitvet – Trosterud, i retning mot Trosterud (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.12.2020 22:00 Gjelder til: 07.12.2020 05:00
 • Rv 191 Tvetenveien bru, på strekningen Trosterud – Veitvet, i retning mot Veitvet (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.11.2020 22:00 Gjelder til: 30.11.2020 05:00
 • Rv 191 Tvetenveien bru, på strekningen Trosterud – Veitvet (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Fredag til søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.11.2020 22:00 Gjelder til: 07.12.2020 06:00
 • Rv 509 Byhaugtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Byhaugtunnelen (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.11.2020 00:00 Gjelder til: 01.03.2022 00:00
 • Rv 706 Sluppen bru, på strekningen Sluppen bru – Sluppen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.11.2020 08:00 Gjelder til: 29.11.2020 12:00
 • Rv 706 Marienborgtunnelen, på strekningen Steinbergtunnelen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 03.12.2020 06:00
 • Kv 42900 Hynivegen ved Valebøvegen, i Skien kommune (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av opprydningsarbeid. Ventes åpnet i begynnelsen av desember. Valebøvegen er i tillegg stengt ved Hoppestad bru, omkjøring via Ulefoss – Rv 36. Gjelder fra: 05.11.2020 22:05Data levert av Statens vegvesen.