Stengninger og kolonnekjøring

 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 06.10.2020 22:00 Gjelder til: 07.10.2020 05:30
 • Fv 1646 Emma Hjort – Vøyenenga, på strekningen Emma Hjort – Vøyenenga (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 16.01.2020 13:53 Gjelder til: 01.02.2021 00:00
 • Fv 1529 Nygata mellom Gamle Strømsvei og Strømsveien, i retning mot Strømsveien (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 13:05 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 1533 Pedersløkka, på strekningen Sagdalen – Pedersløkka (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.06.2020 11:10 Gjelder til: 19.12.2020 00:00
 • Fv 1537 Kjus – Søndre Kjus, på strekningen Lund – Kjus (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.09.2020 00:00 Gjelder til: 28.09.2020 00:00
 • Fv 1582 Dal stasjon, på strekningen Dal – Bårli (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 31.08.2020 06:00 Gjelder til: 25.09.2020 00:00
 • Fv 1621 Stabekkbakken, på strekningen Høvik skole – Stabekk (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med høyde større enn 3,5 meter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 1626 Birkheim, på strekningen Hamang – Haslum S (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.10.2020 00:00 Gjelder til: 02.11.2020 00:00
 • Fv 1642 Hamangtunnelen, på strekningen Brodtkorbsgate – Levre (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.01.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 1642 Grinienga bru, på strekningen Brodtkorbsgate – Levre (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.09.2020 00:00 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
 • Fv 1648 Vesttunnelen, på strekningen Birkheim – Sandviksbukta (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.09.2020 22:00 Gjelder til: 23.09.2020 05:30
 • Fv 1442 Blakstad – Sikta, på strekningen Sikta – Blakstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.09.2020 10:06 Gjelder til: 24.09.2020 00:00
 • Fv 1747 Strandvegen 105 A, i Hamar kommune (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.09.2020 13:56 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Fv 1998 Kjerret – Riksgrensen (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt også på svensk side. Gjelder fra: 07.05.2020 12:04
 • Fv 2118 Heradsbygd, på strekningen Heradsbygd – Jømna (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.10.2020 22:00 Gjelder til: 07.10.2020 06:00
 • Fv 2198 Ophus hengebru, på strekningen Opphus V – Opphus Ø (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 05.10.2020 08:00 Gjelder til: 09.10.2020 18:00
 • Fv 2316 Ringvang bru, på strekningen Skari – Bleiken (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.09.2020 07:00 Gjelder til: 01.12.2020 07:00
 • Fv 2368 Mustadflåa – Gjøvik kirke, på strekningen Ås bru – Bråstadberget (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.02.2020 00:00 Gjelder til: 06.10.2020 00:00
 • Fv 2388 Gjøvik stasjon, på strekningen Kronborg – Gjøvik stasjon (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.05.2020 00:00 Gjelder til: 21.10.2020 00:00
 • Fv 2388 Gjøvik stasjon – Gjøvik rådhus, på strekningen Kronborg – Gjøvik stasjon (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder ikke buss i rute. Gjelder fra: 21.09.2020 07:00 Gjelder til: 25.09.2020 19:00
 • Fv 1496 Frogner bru, på strekningen Kjellerholen – Grønvollkrysset (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.12.2019 16:47 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
 • Fv 1370 Ustvedt bru, på strekningen Kråkstad – Klokkerud (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.09.2020 07:00 Gjelder til: 19.09.2020 15:30
 • Fv 2834 Skredsvik, på strekningen Vassbunn – Jar (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.09.2020 07:00 Gjelder til: 18.12.2020 18:00
 • Fv 606 Sandvika – Storevatnet, på strekningen Daløy – Krakhella (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.09.2020 01:00 Gjelder til: 22.09.2020 05:00
 • Fv 301 Stavern – Stavernshallen, i Larvik kommune (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 31.08.2020 07:00 Gjelder til: 25.09.2020 13:00
 • Fv 315 Holmestrand nord – Ilestusvingen, på strekningen Holmestrand – Island (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.09.2020 07:00 Gjelder til: 16.10.2020 19:00
 • Fv 441 Bergelandstunnelen mellom Bergelandsbrua og Verksalmenningen, i Stavanger kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Omkjøring via Storhaugtunnelen. Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 456 Vågsbygdporten, i Kristiansand kommune, i retning mot øst (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 20.09.2020 klokken 22:00 til 21.09.2020 klokken 06:00. Gjelder fra: 20.09.2020 22:00 Gjelder til: 21.09.2020 06:00
 • Fv 456 Vågsbygdporten, i Kristiansand kommune, i retning mot vest (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 21.09.2020 klokken 22:00 til 22.09.2020 klokken 06:00. Gjelder fra: 21.09.2020 22:00 Gjelder til: 22.09.2020 06:00
 • Fv 477 Elvepromenaden, på strekningen Halse – Marnaveien bru, i retning mot Elvepromenaden (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 15:00
 • Fv 558 Carl Konows gate ved Fyllingsveien, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Carl Konows gate er stengt for trafikk i begge retninger mellom Tverrveien og Damsgård. Gjelder fra: 31.07.2020 07:54 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 567 Borgotunnelen, på strekningen Haukås – Tysso (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Torsdag fra 22:00 til 02:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.09.2020 00:00 Gjelder til: 20.09.2020 00:00
 • Fv 630 Seltun, på strekningen Seltun – Borgund (Vestland)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 19.09.2020 10:00 Gjelder til: 19.09.2020 15:00
 • Fv 1156 Torsnes, på strekningen Kjelsås – Torsnes (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 07.09.2020 07:00 Gjelder til: 02.10.2020 17:00
 • Fv 714 Hitratunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 22.09.2020 22:00 Gjelder til: 23.09.2020 06:00
 • Fv 714 Frøyatunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp av trafikk klokken 23:00, 00:00, 02:00, 04:00 Gjelder fra: 21.09.2020 22:00 Gjelder til: 22.09.2020 06:00
 • Fv 771 Horven – Tverråa, på strekningen Leka – Salbotnet (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjennomslipp kl: 08:20 – 08:30, 11:00 – 11:30, 14:45 – 15:00, 16:50 – 17:00. Utrykningskjøretøy kan passere ved varsel tidligst mulig. Gjelder fra: 23.09.2020 07:00 Gjelder til: 25.09.2020 19:00
 • Fv 834 Ferjestrekningen Festvåg-Misten, på strekningen Bodø – Vikan (Nordland)
  Åpen for trafikk: Fergen går nå som normalt etter oppsatte ruter. Gjelder fra: 18.09.2020 21:22
 • Fv 836 Ferjestrekningen Onøya-Stokkvågen, på strekningen Selvær – Stokkvågen (Nordland)
  Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt. Avgang fra Stokkvågen med MF Husøy i morgen, lørdag kl 1745 vil bli forsinket med ca en time. Forsinkelsen skyldes årlig skifting og sertifisering av redningsutstyr Gjelder fra: 19.09.2020 17:45 Gjelder til: 19.09.2020 18:45
 • Fv 862 Langnestunnelen, i Tromsø kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder også Breivikatunnelen og Sentrumstangenten. Gjelder fra: 21.09.2020 21:00 Gjelder til: 25.09.2020 06:00
 • Fv 882 Øksfjordtunnelen, på strekningen Langfjordbotn – Sørvær (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp: Kl.24:00- 24:10 og 03:00- 03:10. Gjelder fra: 06.09.2020 22:00 Gjelder til: 01.01.2021 06:00
 • Fv 1006 Vegger bru, på strekningen Vegger – Hovsplassen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.09.2020 09:04 Gjelder til: 12.12.2020 19:00
 • Fv 2834 Skredsvik, på strekningen Vassbunn – Jar (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.09.2020 07:00 Gjelder til: 18.12.2020 18:00
 • Fv 2904 Austvoll II bru (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt. for biltrafikk, åpen for gående og syklende. Gjelder fra: 28.10.2019 16:43
 • Fv 290 Hov, på strekningen Styggedal – Hov (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.07.2020 18:00 Gjelder til: 30.10.2020 18:00
 • Fv 7370 Langvatnet, på strekningen Storesteinlia – Melfjord (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 19:00
 • Fv 6614 Skolda Øvre bru, på strekningen Midtskogen – Lauvåsen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.09.2020 08:00 Gjelder til: 23.09.2020 12:00
 • Fv 6680 Lysklett, på strekningen Moen – Sorgenfri (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.08.2020 19:00 Gjelder til: 16.10.2020 19:00
 • Fv 6680 Tverreggen – Nidarvoll, på strekningen Moen – Sorgenfri (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 6658. Utleirvegen. Gjelder fra: 03.08.2020 17:23 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
 • Fv 6686 Østre Rosten mellom John Aaes veg og Rostengrenda, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 07.09.2020 07:00 Gjelder til: 21.09.2020 15:00
 • Fv 6816 Langstein, på strekningen Langstein – Okkelberg (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 31.08.2020 12:00 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
 • Fv 6992 Røsegg – Følling, på strekningen Heltuv – Føling (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.09.2020 09:00 Gjelder til: 21.09.2020 14:00
 • Fv 7350 Baklandet, på strekningen Korgen S – Stormoen (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.09.2020 00:00 Gjelder til: 25.09.2020 00:00
 • Fv 7370 Ravnåmoen, på strekningen Storesteinlia – Melfjord (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøringsmuligheter på stedet. Det vil være mulighet for gjennomslipp av trafikk ca. 1 gang i timen. Gjelder fra: 18.09.2020 19:00 Gjelder til: 26.09.2020 06:00
 • Fv 7452 Vold bru, i Beiarn kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.09.2020 14:00 Gjelder til: 28.09.2020 00:00
 • Fv 5974 Longva – Nogva, på strekningen Haram – Nogva (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.02.2020 11:08 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 7618 Gravdal, på strekningen Gravdal – Storeid (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder deler av Gravdalsgata. Gjelder fra: 07.09.2020 07:00 Gjelder til: 05.12.2020 00:00
 • Fv 7862 Grunnfarnes tunnel, i Senja kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp av trafikk kl. 19:30, 21:45-22:15 og 02:00-03:00. Gjelder fra: 15.09.2020 18:00 Gjelder til: 01.10.2020 06:00
 • Fv 7864 Gjeska, på strekningen Flakstadvåg – Sifjordbotn (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjennomslipp av trafikk kl. 01:00 og 04:00. Gjelder fra: 04.09.2020 21:00 Gjelder til: 01.10.2020 06:00
 • Fv 7920 Vassmyra, i Lyngen kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Trafikken slippes gjennom kl.01:00 og kl.04:00 Gjelder fra: 04.09.2020 21:00 Gjelder til: 01.10.2020 06:00
 • Kv 1321 Løvåsmyra, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.09.2020 12:00 Gjelder til: 25.09.2020 15:00
 • Kv 3160 Hotellgata, i Stjørdal kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 10:29 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Kv 3440 Sjetnmyra, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 14:24 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
 • Kv 4750 Steinkjer, i Steinkjer kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.09.2020 07:00 Gjelder til: 16.10.2020 15:00
 • Fv 6612 Skjerdingstad, på strekningen Skjerdingstad – Klett (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2020 12:18 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 5928 Heggurtunnelen, på strekningen Tafjord – Sylte (Møre og Romsdal)
  Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 11.09.2020 11:35 Gjelder til: 01.10.2020 06:00
 • Fv 2990 Øvre Torggate ved Nedre Bøkeligate, i Larvik kommune (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.09.2020 20:33 Gjelder til: 30.06.2021 15:00
 • Fv 4280 Mølbakkneset, på strekningen Hestnes – Mølbakkneset (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.09.2020 07:00 Gjelder til: 26.10.2020 16:00
 • Fv 3000 Reipbanegata mellom Storgata og Hoffs gate, i Larvik kommune (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 12:00
 • Fv 3248 Kirkesanger Pedersens vei ved Gamle Sørlandske, i Holmestrand kommune (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2020 07:00 Gjelder til: 21.04.2021 22:00
 • Fv 3282 Hoppestad bru, på strekningen Valebøvegen (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Omkjøring via Hynivegen/Luksefjellvegen Gjelder fra: 02.08.2020 20:12 Gjelder til: 28.02.2021 16:00
 • Fv 3590 Rennebakken, på strekningen Elim – Rennebakken (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 09:30 Gjelder til: 09.12.2020 15:00
 • Fv 3670 Oddekleiva ved Rosenberggate, i Lillesand kommune (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.08.2020 07:00 Gjelder til: 19.09.2020 15:00
 • Fv 3962 Klepland – Toftelandsveien, i Kristiansand kommune (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.09.2020 06:30 Gjelder til: 12.10.2020 17:00
 • Fv 3973 Skoge – Fløyheia, på strekningen Lidland – Lunde (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
 • Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
 • Fv 4332 Vigrestad bru, på strekningen Hårr – Vigrestad bru (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.08.2020 00:00 Gjelder til: 16.10.2020 00:00
 • Fv 5731 Andenes, på strekningen Sandane – Andenes (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Gjelder fra: 22.09.2020 08:00 Gjelder til: 22.09.2020 15:00
 • Fv 4438 Grødemsvegen, i Time kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Lokal omkjøring, utrykningskjøretøy kan passere. Omkjøring via Garborgveien, Brøytvegen og Hognestadvegen. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 25.09.2020 15:00
 • Fv 4660 Fiskå, i Strand kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 20:00. Fredag fra 08:00 til 15:00. Alternativ rute er skiltet. Nødetater under utrykning, buss og melkebil slippes gjennom. Gjelder fra: 15.09.2020 08:00 Gjelder til: 25.09.2020 15:00
 • Fv 4708 Vik – Bogsund kai, på strekningen Bogsund kai bru – Erfjord (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.04.2020 16:30
 • Fv 4858 Grønhaug, på strekningen Grønhaug – Hurtigbåtterminalen (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.09.2020 21:00 Gjelder til: 20.09.2020 06:00
 • Fv 5094 Lofthus – Kinsarvik, på strekningen Lofthus – Ernes (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Anbefalt omkjøring via Rv 13. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 18:00
 • Fv 5328 Kristianborg, på strekningen Minde – Kristianborg (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 06:00 Gjelder til: 01.10.2020 06:00
 • Fv 5348 Haugeveien mellom nr 1 B og nr 40, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 10.09.2020 klokken 10:52 til 31.12.2020 klokken 24:00. Stengt ved Fagskolen. Gjelder fra: 10.09.2020 10:52 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 5348 Nordnesbakken ved Haugeveien, i Bergen kommune (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 16:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 5374 Ulvik – Osa, på strekningen Brakanas – Osa (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 07:30, fra 08:30 til 11:30, fra 11:50 til 14:15, fra 14:45 til 16:00 og fra 16:10 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.11.2020 19:00
 • Fv 300 Frodeåstunnelen, i Tønsberg kommune (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.09.2020 21:00 Gjelder til: 24.09.2020 06:00
 • Fv 287 Sandsbråten – Hole bru, på strekningen Åmot – Bromma (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2020 07:00 Gjelder til: 16.10.2020 00:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 02.12.2020 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 05.10.2020 22:00 Gjelder til: 06.10.2020 05:30
 • Ev 10 Leirviktunnelen – Trældalstunnelen, på strekningen Stormyra (Narvik) – Bjørnfjell (Riksgrensen) (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Omkjøring via E6 Gjelder fra: 19.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.11.2020 19:00
 • Ev 16 Arnanipatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.09.2020 22:00 Gjelder til: 21.09.2020 05:30
 • Ev 16 Stalheim – Nærøydalselva bru, forbindelsesveg (Vestland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Gjelder gamlevegen om Stalheimskleiva. Gjelder fra: 05.06.2020 16:37 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 16 Røstetunnelen, på strekningen Hønefoss – Gardermoen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet for personbiler. Manuell dirigering kjøretøy med høyde større enn 3,8 meter. Gjelder fra: 21.09.2020 20:00 Gjelder til: 24.09.2020 05:30
 • Ev 16 Lunnertunnelen, på strekningen Hønefoss – Gardermoen (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet for personbiler. Anbefalt omkjøring via Rv 4 for kjøretøy med lengde større enn 19,50 meter. Gjelder fra: 21.09.2020 20:00 Gjelder til: 24.09.2020 05:30
 • Ev 16 Bagnskleivtunnelen, på strekningen Fagernes – Hønefoss (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 2450, omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.09.2020 07:00 Gjelder til: 23.09.2020 18:00
 • Ev 18 Haumyrheiatunnelen, i Kristiansand kommune, i retning mot vest (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.04.2020 08:07
 • Ev 18 Fosskollentunnelen, i Lier kommune (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.09.2020 21:00 Gjelder til: 22.09.2020 05:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:30
 • Ev 8 Tromsøysund tunnel, på strekningen Tromsø – Nordkjosbotn (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder begge løp. Gjelder fra: 16.09.2020 21:00 Gjelder til: 19.09.2020 06:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 02.11.2020 22:00 Gjelder til: 03.11.2020 05:30
 • Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.09.2020 00:30 Gjelder til: 25.09.2020 05:30
 • Ev 18 Framneslokket tunnel, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.09.2020 22:00 Gjelder til: 28.09.2020 06:00
 • Ev 39 Kvadratkrysset – Sandved, på strekningen Flekkefjord – Stavanger, i retning mot Stavanger (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.09.2020 23:00 Gjelder til: 22.09.2020 06:00
 • Ev 39 Hanneviktunnelen, på strekningen Kristiansand – Mandal, i retning mot Mandal (Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.09.2020 23:59 Gjelder til: 21.09.2020 06:00
 • Ev 39 Grinde – Våg, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,5 meter vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 15.09.2020 21:00 Gjelder til: 25.09.2020 06:00
 • Ev 39 Blindheimstunnelen – Moatunnelen, på strekningen Solavågseidet – Breivika (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.09.2020 21:00 Gjelder til: 24.09.2020 05:00
 • Ev 45 Kløfta, på strekningen Kautokeino – Alta (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 06:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp hver hele time, dvs trafikk som ønsker å passere må møte opp i god tid før hel time, helst 15 minutter før. Gjelder fra: 14.09.2020 06:00 Gjelder til: 19.09.2020 18:00
 • Ev 8 Tromsøysund tunnel, på strekningen Tromsø – Nordkjosbotn (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.09.2020 21:00 Gjelder til: 09.10.2020 05:00
 • Ev 6 Sørstraumen, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av bilberging. Anbefalt omkjøring via Fv 7968. Omkjøring gjelder bare personbiler. Gjelder fra: 18.09.2020 20:19
 • Ev 134 Vågslidtunnelen – Haukelitunnelen, på strekningen Haukelifjell (Vestland/Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 10:00 (neste dag). Lokal omkjøring for personbiler. Kjøretøy med totalvekt over 4 tonn, kan passere fra både øst- og vestsiden klokken 01.30,tirsdag til og med lørdag. Gjelder fra: 09.08.2020 19:48 Gjelder til: 16.10.2020 10:00
 • Ev 6 [28] Melhus, påkjøring mot Ev 6, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen), i retning mot Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.07.2020 09:59
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 03.11.2020 22:00 Gjelder til: 04.11.2020 05:30
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg, forbindelsesveg, i retning mot Drammen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.09.2020 23:59 Gjelder til: 22.09.2020 05:00
 • Ev 6 Operatunnelen under Svartdalen, forbindelsesveg, i retning mot Sentrum (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.09.2020 22:00 Gjelder til: 22.09.2020 05:00
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.09.2020 22:00 Gjelder til: 24.09.2020 06:00
 • Ev 6 [77] Mjøsbrua – [79] Vingrom, på strekningen Hamar – Lillehammer (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 2538 for personbiler. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Gjelder fra: 20.09.2020 22:00 Gjelder til: 25.09.2020 06:00
 • Ev 6 [93] Lomoenkrysset – Teigkamptunnelen, på strekningen Otta – Lillehammer, i retning mot Lillehammer (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 2522. Gjelder fra: 21.09.2020 20:00 Gjelder til: 22.09.2020 06:00
 • Ev 6 Skjerdingstad, påkjøring mot Oppdal, påkjøringsfelt, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Oppdal, i retning mot Oppdal (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2020 12:21 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 6 Skjerdingstad, avkjøring mot Trondheim (Sluppen), avkjøringsfelt, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen), i retning mot Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2020 12:25 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 6 Grillstadtunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes), i retning mot Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.09.2020 22:00 Gjelder til: 02.10.2020 06:00
 • Ev 6 Fagernestunnelen, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.09.2020 19:00 Gjelder til: 24.09.2020 06:00
 • Ev 6 Væretunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.09.2020 22:00 Gjelder til: 25.09.2020 06:00
 • Ev 6 Stavsjøfjelltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.09.2020 22:00 Gjelder til: 24.09.2020 06:00
 • Ev 6 Helltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.09.2020 22:00 Gjelder til: 23.09.2020 06:00
 • Ev 6 Sneppenbrua, på strekningen Steinkjer – Grong (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Via Steinkjer sentrum. Gjelder fra: 22.09.2020 22:00 Gjelder til: 23.09.2020 06:00
 • Ev 6 Baågneset, på strekningen Mosjøen – Mo i Rana (Nordland)
  Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 18.09.2020 21:17
 • Ev 6 Straum, i Vefsn kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder kryss mellom gammel og ny Ev 6. Trafikk til/fra Brækken må benytte avkjøring ved Mjåvatn. Gjelder fra: 18.09.2020 13:52 Gjelder til: 03.10.2020 00:00
 • Ev 6 Korgfjell tunnel, på strekningen Mosjøen – Mo i Rana (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Tirsdag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring via Korgfjellet. Gjelder fra: 21.09.2020 21:00 Gjelder til: 25.09.2020 06:00
 • Ev 6 Illhøllia tunnel, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 07:00 (neste dag). Gjennomslipp kl. 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 og manuell dirigering med ventetid på ca 15 minutter mellom kl. 05:00 og 07:00. Gjelder fra: 13.09.2020 23:00 Gjelder til: 25.11.2020 07:00
 • Ev 6 Forså tunnel, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 01:30 til 04:20, fra 09:30 til 11:25, fra 12:55 til 14:30 og fra 17:25 til 18:50. Kontinuerlig ledebilkjøring utenom stengetidene. Ventetid ca. 20 minutter. Mulig omkjøring via. Lødingen-Bognes. Tunnelen er åpen alle oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. l9:00 […]
 • Ev 134 Vågslidtunnelen – Haukelitunnelen, på strekningen Haukelifjell (Vestland/Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 23:00. Lokal omkjøring. Lokal omkjøring med ledebil, for alle kjøretøy. Gjelder fra: 20.06.2020 10:00 Gjelder til: 16.10.2020 23:00
 • Ev 134 Nutheimkrysset – Skeie, på strekningen Seljord – Notodden (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 04.09.2020 12:21 Gjelder til: 17.10.2020 00:00
 • Fv 231 Storgata, på strekningen Vangen – Storgata (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.08.2020 00:00 Gjelder til: 19.10.2020 00:00
 • Fv 160 Bekkestutunnelen, på strekningen Økrikrysset – Lysakerelva (Oslo grense) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.10.2020 20:00 Gjelder til: 31.12.2020 05:30
 • Fv 76 Tosentunnelen, i Brønnøy kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomkjøring kl.23:00,00:00, 01:00 og 03:00. Det kjøres kontinuerlig ledebil mellom kl.05:00 og 07:00. Arbeides ikke oddetallshelger mellom fredag kl.0700 og søndag kl.1900 Gjelder fra: 14.09.2020 22:00 Gjelder […]
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2020 22:00 Gjelder til: 09.10.2020 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.11.2020 22:00 Gjelder til: 06.11.2020 05:30
 • Fv 108 Kråkerøy bru, på strekningen Kråkerøyvn – St. Croix (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.05.2017 02:35
 • Fv 152 Ski – Jernbanesvingen, på strekningen Måna – Mastemyr (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.06.2020 07:00 Gjelder til: 31.01.2021 06:59
 • Fv 152 Ski, på strekningen Måna – Mastemyr (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 03.02.2020 13:00 Gjelder til: 11.01.2021 00:00
 • Fv 160 Bekkestutunnelen, på strekningen Økrikrysset – Lysakerelva (Oslo grense) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.09.2020 18:00 Gjelder til: 24.09.2020 05:30
 • Fv 160 Bekkestutunnelen, på strekningen Økrikrysset – Lysakerelva (Oslo grense) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.09.2020 18:00 Gjelder til: 10.10.2020 05:30
 • Fv 46 Kårhus – Sandeid, på strekningen Knapphus – Lovraeidet (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 2,3 meter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Alternativ rute er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 04.09.2020 11:45 Gjelder til: 12.10.2020 21:00
 • Fv 164 Evjetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Ringeriksveien – Brynsveien (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.09.2020 22:00 Gjelder til: 23.09.2020 06:00
 • Fv 164 Sandviksåstunnelen, på strekningen Blommenholm – Levre (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.09.2020 01:30 Gjelder til: 23.09.2020 05:00
 • Fv 164 Løkkeåstunnelen, på strekningen Blommenholm – Levre (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.09.2020 01:20 Gjelder til: 23.09.2020 04:30
 • Fv 168 Nypefoss bru, på strekningen Nypefoss bru – Lysakerelva (Oslo grense) (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2020 10:02 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
 • Fv 210 Vinger kirke, på strekningen Kongsvinger – Elverum (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.09.2020 00:00 Gjelder til: 26.09.2020 00:00
 • Fv 212 Pellervika – Pellervika vegkryss, på strekningen Stavsjø – Brumunddal (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.08.2020 00:00 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
 • Fv 223 Posthuset, på strekningen Hamar stasjon – Karl Jemtes gate (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.08.2020 00:00 Gjelder til: 22.10.2020 00:00
 • Fv 224 Stortorget – Sykehuset Innlandet Hamar, på strekningen Stortorget – Vien (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.06.2020 13:43 Gjelder til: 31.10.2020 00:00
 • Fv 59 Gimsøykrysset, forbindelsesveg, på strekningen Moflatakrysset – Gimsøykrysset, i retning mot Gimsøykrysset (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.09.2020 21:00 Gjelder til: 30.09.2020 06:00
 • Fv 44 Elvegata ved Olav Vs plass, i Sandnes kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 20:20 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 18:00
 • Rv 4 Støyperilokket tunnel, på strekningen Roa – Gjøvik (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.09.2020 21:00 Gjelder til: 23.09.2020 05:00
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.09.2020 22:00 Gjelder til: 25.09.2020 05:30
 • Ev 134 Frogntunnelen – Vassumtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.09.2020 22:00 Gjelder til: 24.09.2020 05:30
 • Rv 4 Hagantunnelen, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.09.2020 21:30 Gjelder til: 24.09.2020 05:30
 • Rv 4 Gruatunnelen, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet for personbiler. Manuell dirigering kjøretøy med høyde større enn 3,8 meter. Gjelder fra: 21.09.2020 20:00 Gjelder til: 24.09.2020 05:30
 • Rv 4 Morstadkrysset – Gran/Lunner grense, på strekningen Roa – Gjøvik (Viken/Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.09.2020 21:00 Gjelder til: 25.09.2020 06:00
 • Rv 4 Granstunnelen, på strekningen Roa – Gjøvik (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.09.2020 21:00 Gjelder til: 22.09.2020 06:00
 • Rv 4 Kallerudkrysset, avkjøring mot Kallerud, på strekningen Roa – Gjøvik (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 22:00 Gjelder til: 09.10.2020 06:00
 • Rv 4 Kallerudkrysset, påkjøring fra Kallerud, på strekningen Roa – Gjøvik (Innlandet)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 22:00 Gjelder til: 09.10.2020 06:00
 • Rv 22 Gansvika, på strekningen Mysen – Hvamkrysset (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.09.2020 06:00 Gjelder til: 28.09.2020 06:00
 • Fv 37 Gransheradkrysset – Mæl bru, på strekningen Åmot – Stengelsrud (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 07:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2020 18:00 Gjelder til: 02.10.2020 07:00
 • Rv 80 Ferjestrekningen Bodø-Røst, forbindelsesveg (Nordland)
  Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder B-ruta MF Værøy, avgangene fra Bodø kl. 16:00, fra røst kl. 19:45 og fra værøy kl. 21:30 med ankomst Bodø kl. 00:30. Gjelder fra: 18.09.2020 12:42 Gjelder til: 19.09.2020 01:00
 • Rv 83 Mølnåsen tunnel, på strekningen Langvassbukt – Tjeldsund bru (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 7744. Gjelder fra: 24.09.2020 20:00 Gjelder til: 25.09.2020 06:00
 • Rv 94 Strandgata mellom nr 67 og nr 71, i Hammerfest kommune (Troms og Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 16:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.09.2020 09:00 Gjelder til: 08.10.2020 16:00
 • Rv 150 Granfosstunnelen, på strekningen Ring 3 (Oslo/Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.10.2020 22:00 Gjelder til: 16.10.2020 06:00
 • Rv 150 Smestadtunnelen, på strekningen Smestad – Sinsen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.09.2020 22:00 Gjelder til: 25.09.2020 06:00
 • Rv 150 Smestadtunnelen, på strekningen Smestad – Sinsen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.09.2020 22:00 Gjelder til: 23.09.2020 06:00
 • Rv 162 St. Olavs gate, på strekningen Ring 1, i retning mot Sørenga (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og torsdag fra 00:00 til 04:00. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 04.08.2020 00:00 Gjelder til: 22.09.2020 04:00
 • Rv 204 Lundestad, på strekningen Svinesundparken – Halden (Viken)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.09.2020 20:00 Gjelder til: 25.09.2020 05:30
 • Fv 32 Ivar Aasens gate, på strekningen Eidanger – Haugåker (Vestfold og Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2020 07:00 Gjelder til: 02.10.2020 18:00
 • Kv 5475 Gjevingberget, i Stjørdal kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Veien stengt ved Ristingberget 18. Gjelder fra: 21.09.2020 07:00 Gjelder til: 25.09.2020 15:00Data levert av Statens vegvesen.