Per

Farlige frekke forbikjøringer

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Farlig frekke forbikjøringer

Av Dag Øyvind Olsen   


Leif N. Olsen i KNA gir tips til helgeutfarten (Foto: Kaia Means/KNA)

 

Oslo (NW): Mange bilister mangler folkeskikk når de foretar forbikjøringer, mener KNA. Frustrasjon over trege bilister, trailere og bobiler er med på å skape farlig helgeutfart.

Trafikken snegler seg ut og inn av de store byene i utfartshelgene i mai og juni hvert år. Mange bilister blir utålmodige og foretar hasardiøse forbikjøringer som både forstyrrer trafikkflyten og fører til farlige situasjoner.

– Irritasjonsmomentene er mange. På veiene er det fullastede biler og tilhengere med dårlig sikret last, og bobil- og campingvognsesongen har startet. Dessuten er det mer tungtrafikk enn noen gang, sier seniorkonsulent Leif N. Olsen i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub.

Det gjør fristelsen stor til å foreta risikable forbikjøringer. Det kan både skape farlige situasjoner, og dessuten er forbikjøring forbudt når det kan forstyrre andre trafikanter.

– Trafikksikkerhet handler mest av alt om atferd i trafikken. Ni av ti ulykker skyldes menneskelige feilhandlinger, sier Olsen.

Unngå tråkling

Med så tett trafikk vi har på veiene i dag, vil nærmest enhver forbikjøring medføre risiko.

Tråkling, eller snikkjøring, der man kjører ut og inn av høyre felt, er ikke tillatt dersom det er kø så langt du kan se.

– Den som blir forbikjørt har plikt til å slippe fram den som skal forbi. Den forbikjørte skal legge seg til høyre og ikke øke farten, sier Leif N. Olsen.

Selv under forbikjøring har man ikke lov til å overskride fartsgrensen. Men dersom man blir forbikjørt i høy hastighet skal man ikke leke politi og forstyrre forbikjøringen ved selv å øke farten.

Blinklys skal brukes i det man starter en avviksmanøver, altså når man legger seg ut i venstre felt for å kjøre forbi. På flerfelts vei skal man blinke seg inn til høyre. Det er ikke nødvendig på enfelts vei.

Når man skal legge seg inn i høyre felt, må man kunne se hele bilen bak i speilet og være to-tre sekunder foran. En forbikjøring skal ikke være til hinder eller forstyrre den som blir forbikjørt.

Følg med!

– De som kjører saktegående kjøretøyer, for eksempel campingvogn eller bobil, har plikt til å følge med i speilet og kjøre til side og slippe forbi de som vil passere. Om nødvendig skal de stoppe helt opp, sier Olsen.

Han mener vi nordmenn kan lære litt om folkeskikk i trafikken, høflighet og mindre egoisme fra våre naboland.

– Du skal ikke lenger enn til Sverige for å finne en bedre trafikkultur. Og i land som USA, som har store motorveier og mye trafikk, er det en helt annen dynamikk og glid i trafikken enn her i Norge.

Den norske egoismen er trafikkfarlig og utrivelig, mener han.

Ulykker under forbikjøring utgjør ikke det store antallet ulykker, men når de først skjer, blir konsekvensene ofte store.

– Farlige forbikjøringer skaper usikkerhet og engstelse blant mange trafikanter, sier Leif N. Olsen.

HUSKEREGLER OM FORBIKJØRING:

Hovedregelen er at forbikjøring skal skje til venstre for den du vil forbi. Det gjelder også på veier med flere felt i samme retning.

Dersom en som kjører foran deg skal svinge til venstre, og har gitt tegn om dette, skal du kjøre forbi til høyre.

Du skal ikke foreta forbikjøring hvis bilen foran har gitt tegn om at den skal foreta en forbikjøring eller hvis bilen bak deg har begynt forbikjøring. Det samme gjelder hvis du ikke er sikker på om du kan komme deg inn i trafikkstrømmen igjen uten å forstyrre den.

Den som kjører forbi har det hele og fulle ansvaret for at forbikjøringen skjer forsvarlig.

Vær særlig aktsom ved forbikjøring ved gangfelt.

Ikke øk farten når noen vil kjøre forbi deg! Øker du farten med 10 km/t vil det nær doble lengden for forbikjøringen. Skal du kjøre forbi en bil som ligger i 70 kilometer i timen i 80-sonen, blir forbikjøringsstrekningen nærmere 600 meter.

 

Kontaktperson :

  • Seniorkonsulent Leif N. Olsen i KNA, telefon: 905 32 333 

Fra Newswire.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *