admin

Tilskudd og vrakpant for flere typer kjøretøy

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Stortinget har vedtatt vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner, og tilskudd til eiere som vraker varebilen og samtidig kjøper en nullutslippsvarebil.

Miljødirektoratet har vurdert hvordan dette kan gjennomføres.

Se http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/April-2017/Tilskudd-og-vrakpant-for-flere-typer-kjoretoy/