admin

Reklamasjon ved kjøp av bobil

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Bobil er en investering i livsglede og trivsel. Du setter av mye penger som er ment til bekymringsfrie ferier de neste fem årene. Det skal jo være ordnet med både transport og overnattinger.

Desto mer skuffende er det når du oppdager vesentlige mangler som gjør den vanskelig å kjøre eller ubehagelig å bo i.

Det viktigste er da at du reklamerer så fort du oppdager feilen. Hvis ikke kan du faktisk miste retten til å rette krav mot selgeren.

Hva er i veien?

Alt som kan være galt med en vanlig bil, kan selvfølgelig også være tilfelle med en bobil. I tillegg kan det også være vesentlige mangler ved boenheten.

Du bør selvfølgelig undersøke bobilen så godt det lar seg gjøre før du kjøper. Det kan hende du ikke gjorde det, og det kan også hende at feilen ikke var så lett å få øye på.

Men når du først oppdager den, bør du sende en skriftlig reklamasjon til selgeren. Skriftlighet er et viktig beviskrav dersom det senere blir en sak ut av det.

Dette gjelder uansett om du kjøper av en forhandler eller en privatperson, og om bilen er ny eller brukt.

Selgeren skal rette opp mangelen

Selgeren har alltid rett til å rette feilen før du eventuelt krever prisavslag, heving eller erstatning.

Rettingen kan skje ved at bobilen fikses på et verksted for selgerens regning. Forhandlere har ofte sine egne verksteder.

Det kan også være at det er deler som må skiftes ut.

I henhold til lovverket har selgeren adgang til å gjøre to såkalte rettingforsøk. Betingelsen er at det ikke skal skje til vesentlig ulempe for kjøperen.

Der mangelen ikke blir rettet

Dersom selger avviser kravet, ikke ønsker å foreta retting eller ikke har maktet å utbedre mangelen etter to rettingforsøk, er spørsmålet hva man gjør videre.

Det vanlige da er at kreves prisavslag eller – i alvorligere tilfeller – heving. Du kan også kreve erstatning for ulemper og økonomisk tap ved at du ikke har kunnet bruke bobilen som forventet. Du kan altså kreve både heving og erstatning for bilen dersom manglene er vesentlige.

Størrelsen på prisavslaget må beregnes ut fra en forventet salgspris på en bobil med tilsvarende mangel.

Heving innebærer at du får pengene dine tilbake mot at du leverer bobilen til selgeren.

Selger aksepterer ikke

Hvis selgeren ikke mener at kravet er berettiget, eller ikke aksepterer ditt krav om retting, prisavslag, heving eller erstatning, er du henvist til å gå videre med saken. (Da er det viktig at du har tatt vare på alle dokumenter og korrespondanse om det som har skjedd).

Det kan være en god idé å engasjere en advokat til å bistå deg videre i slike saker. Ofte kan forsikringen dekke vesentlige deler av kostnadene til advokatbistand.

Husk at jo lengre tid en slik sak pågår, desto lengre blir det til du får bobilen ut på veien.